• 29 september 2022
  • Leestijd: 4 minuten

Verbeteren met de Lean Six Sigma methode

header lean

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom een aanvraag voor een bouwvergunning 6 weken duurt terwijl de bouwkundige van de gemeente 5 uurtjes werk heeft om de tekeningen te beoordelen? En waarom een bedrijf 3 weken doorlooptijd rekent voor een product waar misschien 10 manuren werk aan is?

Onderzoek heeft aangetoond dat organisaties 15% van hun omzet verliezen aan zogenaamde ‘Cost of Poor Quality’. Denk daarbij aan het voortrekken van bepaalde orders, overwerken, nalevering (per koerier), reparatie,  claims van klanten, (eind)inspecties etc. Ga eens na hoeveel mensen er eigenlijk bij betrokken zijn om al die ‘brandjes’ te blussen. Er valt heel wat te winnen door minder fouten te maken en de interne processen te versnellen.

Verbeterslag

Om verbeteringen te kunnen doorvoeren heeft u mensen nodig die weten hoe dit moet. Het goede nieuws is: deze mensen werken al in uw eigen organisatie en ze zijn goed in wat ze doen. Maar net als iedere vakman hebben zij het juiste gereedschap nodig om beter te presteren. De vraag is of ze over de juiste kennis en tools beschikken om aan verbeteringen te werken? Want alleen roepen dat het anders moet, is weinig effectief. Met Lean Six Sigma geeft u ze de tools, technieken én een gestructureerde manier van werken om uw organisatie, productieproces, en dienstverlening zowel te verbeteren als efficiënter te maken.

Lean Six Sigma

In feite hebben we het dan over een methodiek om op een andere wijze naar uw processen te kijken. Dat kan op verschillende niveaus. Zo is Lean Six Sigma bijvoorbeeld onderverdeeld in “belts” die net als bij judo op kleur het niveau van kennis en toepassing van technieken aangeven. Een Black Belt weet veel meer van Lean Six Sigma dan een Yellow-Belt. En natuurlijk hoeft niet iedereen in uw organisatie het hoogste niveau te halen om te zorgen dat u in het geheel genomen effectiever verspillingen kunt reduceren.

Alleen voor grote bedrijven?

Uit ervaring blijkt dat een Black Belt gemiddeld zijn jaarsalaris 6 tot 10 x per jaar terugverdient over een periode van 3 jaar. Hoe groter het aantal transacties in het proces, hoe hoger de winst die er te behalen is. En hoe groter het bedrijf, hoe meer verspilling, dus in die zin hebben dit type  bedrijven er veel profijt van. Maar in feite geven de Lean Six Sigma trainingen inzichten die in elk bedrijf toepasbaar zijn, of u nu met 5 of 500 medewerkers bent. Het gaat op voor alle organisaties waar tijdwinst behaald kan worden en een stabielere prestatie tot grotere tevredenheid van de klant kan leiden.

Wat is dat ‘andere’ denken?

Binnen Lean Six Sigma gaan we er vanuit dat bij alle processen verspilling optreedt en er sprake is van variaties. En dat is nou net wat uw klant direct voelt; niet uw gemiddelde prestatie maar daar waar het afwijkt van zijn verwachtingen.

Lean Six Sigma is er dus vooral op gericht om doorlooptijden te verkorten (Lean) en vervolgens de variatie uit de processen te halen (Six Sigma). Uit onderzoek blijkt dat 90% van de tijd die een proces duurt, geen waarde toegevoegd wordt aan het product of dienst. Met andere woorden: mensen staan op dingen te wachten en dingen staan op mensen te wachten.

Hoe ziet dat er dan uit?

Met behulp van Lean Six Sigma leert u of leren uw medewerkers om het proces in kaart brengen (de zogenaamde Value Stream) en daarbij wordt ontdekt waar de verspilling zit. De principes van Lean Six Sigma helpen u vervolgens om, m.b.v. de juiste data, de juiste beslissingen te nemen en op een gestructureerde manier de verspilling te elimineren. Zo wordt het argument: “Dat doen we al jaren zo...” of “ik heb het gevoel dat…” een kreet die tot het verleden behoort.

Investeringsrendement

Alle Lean Six Sigma trainingen worden over een periode van enkele weken tot drie maanden verdeeld. Tijdens de trainingen doet elke cursist een project in uw organisatie waarbij minimaal de kosten van de training terug verdient moeten worden. Daarnaast zijn er ook diverse scholings- en subsidietrajecten beschikbaar. Kortom, tegen een minimale investering kunt u uw verspillingskosten reduceren én de prestaties verbeteren. En dat is iets waar zowel u als uw klant bij gebaat zijn. 

Elimineer systematische verspilling

Procesverbetering staat de laatste jaren veel in de belangstelling, zo ook binnen de technische maakindustrie. Te ingewikkelde en inefficiënte processen kunnen de oorzaak zijn van vertraging, verspilling en hoge kosten. Dit is te voorkomen door processen beter beheersbaar te maken, de kwaliteit ervan te verbeteren en door risico’s en problemen tijdig in kaart te brengen en te elimineren.

Bekijk ons cursusaanbod

Over de schrijver

Marcel Smeets

Marcel Smeets

Docent Lean Six Sigma