• 8 december 2021
  • Leestijd: 3 minuten

Wat is methodisch ontwerpen?

RD procesverbetering

Methodisch Ontwerpen

Methodisch Ontwerpen is precies wat de term inhoudt: ontwerpen volgens een bepaalde structuur of methodiek. Dirk-Jan Verheijden, docent van de cursus Methodisch ontwerpen, deelt in deze blog zijn visie binnen het onderwerp.

Methode: Failure Mode and Effect Analysis

Failure Mode and Effect Analysis kan worden aangeduid met de afkorting FMEA. Dit is een kwantitatieve preventieve risicoanalyse methode die de betrouwbaarheid vaststelt en vastlegt van een bestaand ontwerp of concept. Voordat een ontwerp bij de klant wordt overgedragen, wordt er gekeken naar de betrouwbaarheid van het ontwerp. Zo mogen er natuurlijk geen ongelukken met het uiteindelijke product gebeuren, mag er niks afbreken en mag er niks kapotgaan. Zo wordt de realisatiekans van een risico onderzocht, de ontdekkingskans hiervan en het gevolg, op basis waarvan we voorzorgsmaatregelen kunnen vastleggen.

“Als leverancier willen we een bepaalde levensduur garanderen richting de klant. Als we dit willen garanderen moet er een betrouwbaar ontwerp gerealiseerd worden. Aan de hand van deze methode wordt er gekeken naar: wat kan er fout gaan? Daarna worden de effecten hiervan geanalyseerd en worden er mogelijk preventieve maatregelen getroffen.” Aldus Dirk-Jan.

Methode: Design for Manufacture and Assembly

Een andere methode die gebruikt wordt bij methodisch ontwerpen is Design for Manufacture and Assembly. Deze methode wordt aangeduid met de afkorting DFMA. Bij deze methode wordt gekeken welke onderdelen er in een ontwerp kunnen worden samengevoegd of verwijderd met behoud van functie. Hier vertelt Dirk-Jan meer over: “We gaan met de methode DFMA op zoek naar verdachte onderdelen in een constructie. Onderdelen die kandidaat zijn voor “eliminatie”. Denk aan het verwijderen van een aantal componenten of het samenvoegen van twee onderdelen. Dat wil zeggen: “met minder onderdelen toch dezelfde functie realiseren.”

Over de cursus Methodisch ontwerpen

FMEA en DFMA zijn twee voorbeelden van methodieken die worden toegepast en uitgelegd tijdens de modulaire cursus. Dirk-Jan: “De cursus Methodisch ontwerpen bestaat, naast de methodieken FMEA en DFMA, uit: probleemanalyse, besluitvormingsanalyse en waardeanalyse. De cursisten hebben voortaan een keuze uit de vijf daagse cursus Methodisch ontwerpen, bestaande uit alle 5 de methodieken, of een cursus Methodisch ontwerpen A, B, C, D of E. Deze letters duiden de 5 verschillende methodieken aan die ik net benoemde. De reden dat deze 5 verschillende methodes apart worden gegeven, is omdat er in sommige gevallen behoefte is aan één van de methodes.”

Methodisch ontwerpen brengt structuur aan in de manier van projectmatig werken, geeft richting aan ons denken en legt het denken vast via de bijbehorende formats en templates. Denkkracht van het ontwerpteam wordt gemobiliseerd en voegt op deze manier waarde toe aan het ontwerp.” Dirk-Jan

Structuur aanbrengen in een project of ontwerp

Er zijn maar weinig mensen binnen een R&D afdeling die volgens een bepaalde ontwerpmethode of ontwerpmethodiek werken. Bij het starten van een project of een ontwerp begint nagenoeg iedereen gewoon te werken op de manier waarmee in het verleden successen zijn behaald. Dit hoeft niet verkeerd te zijn, maar er is minder garantie tot succes. De grootste uitdaging is het aanbrengen van structuur. De kernvraag is dan ook: Waar in het bestaande ontwikkelingsproces kan het nog scherpen en beter? Als u gaat ontwerpen, moet er bijvoorbeeld al rekening gehouden worden met een methodiek zoals DFMA. Dat wordt ook pas echt geleerd als u hiermee in de praktijk gaat werken. De cursus is hierop gebaseerd en daarom ook zeer praktijk gericht.

Meer weten over methodisch ontwerpen?

Bekijk ons cursusaanbod