• 11 juni 2021
  • Leestijd: 2 minuten

Opleiding Gereedschapmaker (Matrijzenmaker) ideale mogelijkheid voor bedrijven om talent op te leiden

zinkvonkmachine

Uitleg bij een zinkvonkmachine
(bron: Mikrocentrum)

Zoek op de website van een willekeurig spuitgietbedrijf naar vacatures, dan staat er vaak die van Gereedschapmaker/Matrijzenmaker tussen. Een dergelijke vacature blijkt in de praktijk echter lastig in te vullen. Het lijkt wel een uitstervend ras. Dit heeft te maken met het feit dat veel productie van nieuwe matrijzen de afgelopen twee decennia naar lagelonenlanden is verhuisd en dat bedrijven daarom geen noodzaak zagen om zelf aan opleiding te doen. Vanwege de trend van reshoring en dat matrijsonderhoud en reparatie nu eenmaal in de regio in het bedrijf zelf plaats zal moeten vinden, wordt de roep om dit soort vakspecialisten luider.

Op verzoek van een aantal bedrijven in de Brainport regio is er in 2016 een initiatief gestart door Summa College en Mikrocentrum om een basisopleiding Gereedschapmaker op te zetten. Deze opleiders willen starten met een nieuwe ronde vanaf januari 2022. De inschrijving is inmiddels geopend en de eerste inschrijvingen zijn binnen.

Basisvaardigheden

Om te zorgen voor een zo breed mogelijk instroom is gekozen voor een modulaire opbouw van het lesprogramma. Iedere module wordt afgesloten met een toets die met een factor 1 meetelt in het eindresultaat. De eindtoet telt mee met een factor 2. Op deze manier weten de deelnemers precies hoe ze ervoor staan en zijn er achteraf nooit vervelende verassingen.

Lesprogramma

Het lesprogramma bestaat dus uit korte overzichtelijke modules. Onderwerpen die behandeld worden zijn: tekeninglezen, vorm- en plaats toleranties, geometrische meettechniek, kunststof materialen, matrijs materialen, bewerkingstechnologieën, zoals onder andere draaien, frezen, slijpen, vonken. Maar ook warmtebehandelingen, coatings, matrijs componenten, standaardisering, vaste aanspuitingen en hotrunnersystemen, uitwerp- en ontvorm-systemen, ontluchting, spuitgietproces, onderhoud en reparatie komen aan bod.

Bedrijfsexcursies

Naast de theorielessen, opdrachten en huiswerk zijn er ook diversen bedrijfsexcursies. Er wordt ingegaan op de onderwerpen: hogesnelheidsfrezen, vonkerosie, coatings, nieuwbouw matrijzen, matrijsonderhoud met daarbij een workshop scheurdetectie, lekdetectie en laserlassen.

Doorlooptijd

De opleiding omvat 40 bijeenkomsten, incl. schriftelijk examen. De opleiding vindt altijd plaats op donderdag avond van 18:00 tot 21:30 uur op de locatie van Summa College in Eindhoven of Mikrocentrum in Veldhoven of bij de bedrijven waar de excursies plaatsvinden. Bij voldoende deelnemers zal de cursus starten op 6 januari 2022 en afgesloten worden met de uitreiking van het getuigschrift op 15 december 2022.

De lessen vinden plaats bij:

Summa College (Summa Procestechnologie);
Brainport Industrie Campus – Cluster 1
BIC 1
5657 BX EINDHOVEN


Het gebouw van Summa College in Eindhoven
(bron: Summa College)

Mikrocentrum Opleidingen
De Run 1115
5503 LB VELDHOVEN


Het gebouw van Mikrocentrum in Veldhoven
(bron: Mikrocentrum)

Inschrijving

Inschrijven kan via de website van Mikrocentrum. De geplande startdatum is 6 januari 2022.

Over de opleiding Gereedschapmaker

De komende jaren ontstaat er een groot tekort aan gereedschapsmakers (stempelmakers en matrijzenmakers). Een vak waarbij theoretische kennis en praktische vaardigheden op een ultieme manier samenkomen. De opleiding Gereedschapsmaker legt dan ook de basis om aan de slag te gaan als gereedschapsmaker

Bekijk ons cursusaanbod

Over de schrijver

Barend Blom

Barend Blom

Programmamanager Opleidingen | Mikrocentrum