• 3 september 2015
  • Leestijd: 2 minuten

Kent u de gevaren en risico's van lasers voldoende?

laserveiligheid

Naar aanleiding van de NOS op 3 uitzending van 25 maart, waarbij het gebruik van gevaarlijke illegale laserpointers kan leiden tot blijvende oogschade, heb ik samen met Tweede Kamer lid Kooiman (SP) vragen gesteld aan de Minister van Veiligheid en Justitie Ard van de Steur.

Lasers makkelijk te verkrijgen

In de NOS-uitzending is te zien hoe eenvoudig deze gevaarlijke laserpointers te verkrijgen zijn, via webshops of in populaire vakantie oorden in het buitenland en hoe snel u hierbij blijvende oogschade oploopt. Het verkopen en het gebruik van krachtige laserpointers kan ook op grond van het Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit opleveren, bijvoorbeeld (poging tot) zware mishandeling. De Wet wapens en munitie en het Wetboek van Strafrecht bieden de politie en het Openbaar Ministerie voldoende mogelijkheden om het dragen en onverantwoord gebruik van krachtige laserpennen effectief aan te pakken en hiertegen op te treden.

Uit de NOS reportage blijkt dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen en hun ouders zich niet bewust zijn van de gevaren en risico’s bij het bezitten van deze gevaarlijke laserpointers. Laserveiligheid heeft nu de aandacht van de politiek, maar heeft ook uw aandacht? Gebruikt u lasers op uw werkplek of komt u ze daar tegen? Kent u de gevaren en de risico’s? 

Lasers, laserproducten en lasermachines worden ingedeeld in een van de acht lasergevarenklassen: 1, 1C, 1M, 2, 2M, 3R, 3B en 4. Het is daarom van belang de laserklasse te kennen. Schadelijke laserpointers behoren al snel tot laserklasse 3B (gerede kans op blijven de oogschade). Welke laserklasse heeft uw laser op uw werkplek?

Veilig gebruiken van lasers

Bij het veilig gebruiken van hoog risicovolle lasers dienen technische veiligheidsvoorzieningen toegepast worden, naast procedures voor veilig werken en het gebruik van laserveiligheidsbrillen. Jongeren en hun ouders hebben hier geen weet van!

De Laserveiligheidscursus biedt u als werknemer wél deze informatie om veilig te werken met lasers. Kennis waar u zowel in uw werk als privé veel baat bij heeft.

Krijg tijdens onze cursus inzicht in toepassingen van lasers

Het gebruik van lasersystemen neemt toe. Zo wordt de laser gebruikt in meetinstrumenten en scanners, om markeringen te maken of in industriële toepassingen als laserlassen, lasersnijden of laserkoelen. Het werken met lasers is echter niet zonder risico’s. Voor een goede beheersing van de risico’s zijn vaak specifieke veiligheidsmaatregelen nodig.

Bekijk ons cursusaanbod

Over de schrijver

Chris Nillesen

Vakdocent Laserveiligheid en Laser Safety Officer cursussen bij het Mikrocentrum