• 13 augustus 2019
 • Leestijd: 2 minuten

Statistische kwaliteitsbeheersing: een stappenplan

statistische kwaliteitsbeheersing

Een van de centrale vragen van elke organisatie luidt: “Hoe tevreden zijn onze belanghebbenden?” Dit verwijst concreet naar de perceptie over de mate waarin er aan de verwachtingen wordt voldaan. Het vermogen om hieraan te voldoen noemt men de capaciteit, ofwel capability. Voor het bepalen hiervan zijn een set statische methoden beschikbaar, welke tot de kern van de statistische kwaliteitsbeheersing worden gerekend. Benieuwd hoe u met statische kwaliteitsbeheersing aan de slag kunt gaan? Onze docent Wouter Mollers helpt u graag op weg. 

4 kernactiviteiten van een Quality engineer

De gemiddelde vacature voor een Quality engineer in Nederland bevat vaak de volgende 4 kernactiviteiten:

 • processen van het kwaliteitsmanagementsysteem beschrijven
 • processen van het kwaliteitsmanagementsysteem auditen
 • kwaliteitsproblemen oplossen
 • kwaliteitsverbetering realiseren

Om met name de 2 laatstgenoemden goed uit te kunnen voeren, is een basiskennis en -vaardigheid in statistiek nodig. Veel organisaties (en hun kwaliteitsmedewerkers) vinden het lastig om hier in de praktijk mee aan de gang te gaan. 

De definitie van het vakgebied Statistiek

Het vakgebied statistiek kan gedefinieerd worden als ‘de wetenschap van het analyseren van data en het trekken van conclusies op basis van variatie in de data’. Die data kan zowel getallen als categorieën betreffen, en variatie is gewoon een duur woord voor verschillen. Het vakgebied statistiek kan verder als volgt worden opgedeeld:

De beschrijvende statistiek

De beschrijvende statistiek bevat de taal waarmee we kwaliteit onder woorden kunnen brengen. Hiermee kunnen we data goed definiëren, begrijpen en met elkaar communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • kernbegrippen zoals populatie, steekproef, parameter en statistiek;
 • het classificeren van data op basis van data types en schaalverdelingen;
 • manieren om data op statistisch verantwoorde manier te verzamelen;
 • manieren om data samen te vatten en te visualiseren.

De inferentiële statistiek

De interentiële statistiek bevat technieken voor het trekken van conclusies over een populatie op basis van het analyseren van de data van een steekproef. Die populatie is datgene waar u iets over wilt weten (bv. uw producten) en de steekproef is een middel om dit met een optimale kosten/baten verhouding te doen (bv. een batch van uw producten). Voorbeelden van inferentiële technieken zijn bijvoorbeeld:

 • Measurement System Analysis (MSA)
 • Statistical Process Control (SPC)
 • Process Capability Analysis
 • Parameter Estimation
 • Hypothesis Testing
 • Design of Experiments (DoE)

Statistische kant van kwaliteitsmanagement

De Quality technical track geeft (mede) invulling aan de statistische kant van kwaliteitsmanagement door middel van rolgebaseerde cursussen. Op deze manier kunnen alle kwaliteitsmedewerkers van uw organisatie aanvullend aan elkaar worden opgeleid. Iedereen kan zijn/haar eigen rol goed invullen en begrijpt de raakvlakken met de andere kwaliteitsrollen en functionele groepen. 

Stappenplan: statistische kwaliteitsbeheersing

Benieuwd hoe u met statische kwaliteitsbeheersing aan de slag kunt gaan?

Download het stappenplan

Over de schrijver

Wouter Mollers

Wouter Mollers

Docent cursussen Projectmanagement en Kwaliteitsmanagement | Mikrocentrum