• 25 mei 2023
  • Leestijd: 7 minuten

Dit zijn de belangrijkste 5 trends in Smart Maintenance

Smart Maintenance 5 trends v2

Maintenance is in nagenoeg alle sectoren van de industrie inmiddels een cruciale succesfactor geworden. Het is enerzijds nodig om stilstand van machines en systemen te voorkomen, maar is anderzijds een grote kostenpost. De uitdaging is daarom te komen tot just-in-time maintenance: net op tijd om falen te voorkomen, maar niet te vroeg om kosten- en materiaalverspilling tegen te gaan. Dat vraagt om een slimme aanpak: Smart Maintenance. In deze blog delen we de 5 meest actuele trends

1. Van diagnose naar prognose: ontdek de eerste trends binnen Smart Maintenance

De eerste trend binnen Smart Maintenance is de transitie van detectie en diagnose naar prognose. Het is niet voldoende om op het laatste moment vast te stellen dat een systeem is gefaald, een voorspelling voor de nog resterende levensduur geeft de mogelijkheid om onderhoud tijdig in te plannen. De prognose kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Een daarvan is gebaseerd op de Big Data hype: verzamel zoveel mogelijk data en probeer daar trends en verbanden in te vinden.

Door al die gegevens op een slimme manier met elkaar in verband te brengen en te analyseren kunnen we meer over het gedrag van installaties te weten komen. Het helpt zelfs tijdig storingen te voorspellen zodat er minder ongeplande stilstanden zijn. Zo’n 15 jaar geleden noemden we het nog Data Mining, en dat begrip bestaat nog steeds, maar toentertijd was het te kostbaar voor toepassingen in onderhoud.

Vanwege het feit dat de data betrekking heeft op het verleden, werkt dit echter niet altijd heel goed. Een alternatief is gebruik te maken van fysische modellen die het faalgedrag beschrijven.

2. Geavanceerde monitoring: optimaliseer je prestaties met krachtige monitoringstools

De tweede trend is de ontwikkeling van allerlei systemen voor conditiebewaking en structural health monitoring. Er worden zeer geavanceerde sensornetwerken ontwikkeld, die het liefst draadloos, autonoom (eigen energievoorziening) en slim (bepalen zelf wanneer ze moeten meten) zijn. Maar ook hier geldt het advies: eerst nadenken, dan pas gaan meten.

We zien dat steeds meer klanten de toegevoegde waarde herkennen en echt functionele verbeteringen in hun producten doorvoeren met AM” Remon Haarsma, AM-engineer

3. Additive Manufacturing biedt voordelen en mogelijkheden met 3D-printen

De ontwikkeling van additive manufacturing technieken (3D printen) bieden voor maintenance veel mogelijkheden. Reservedelen kunnen ter plekke gefabriceerd worden, en pas op het moment dat het nodig is. Dit levert grote voordelen op in termen van voorraadkosten en levertijd, maar hoe goed is de kwaliteit van deze zelf gefabriceerde onderdelen?

Eerder werd het evenement AM for Productions georganiseerd waar bekend werd dat additive manufacturing zich in de grande finale bevindt om door te breken in de hightech- en maakindustrie Tijdens AM for Productions draaide alles om de doorbraak van deze laagsgewijze productietechnologie in de hightech- en maakindustrie.

Het Belgische Melotte, een van de eerdere exposanten van AM for Production, was destijds een van de eerste precisie gereedschapmakers in de Benelux die 3D metaalprinten in huis haalde. De laatste jaren merkt de toeleverancier dat AM-projecten op regelmatige basis terugkomen. “Van verkennend is het naar een gekend proces gegaan”, zegt Bram Grandjean, accountmanager. Bij Wilting, dat twee jaar geleden de eerste AM-systemen in gebruik nam, is de vraag groter. Op de beide systemen loopt de serieproductie van manifoldachtige producten. “Klanten herkennen steeds beter hoe een AM-onderdeel de functionaliteit van hun machine kan verbeteren, bijvoorbeeld wat betreft de flow van een gas of vloeistof of de warmtecapaciteit”, zegt Remon Haarsma, AM-engineer.

Bovendien bestelt de klant nu de aantallen die nodig zijn; niet 100 stuks omdat de gieterij dat als ondergrens hanteert” Edward Voncken

De vraag neemt zodanig toe dat Wilting verwacht de AM-capaciteit uit te breiden, ook omdat dit de kans biedt rvs als derde materiaal aan te bieden. Ook bij KMWE ziet men de vraag naar serieproductie met additive manufacturing op gang komen. Daarom investeert de toeleverancier in eigen AM-capaciteit. Edward Voncken, CEO, heeft het idee dat de supply chain problemen van de voorbije jaren de acceptatie hebben versneld. Voor giet- en smeeddelen voor de luchtvaartindustrie praat je tegenwoordig over leadtimes van 60 weken. “Met 3D printen is dat eerder dagen dan weken.” Bovendien bestelt de klant nu de aantallen die nodig zijn; niet 100 stuks omdat de gieterij dat als ondergrens hanteert.

Heb jij al inzicht in wat 3D-printen voor jouw bedrijf kan betekenen? Tijdens onze cursus 3D printen in de praktijk leer je de verschillende 3D printtechnieken, de ontwerpregels maar ook met name de praktische toepassing en het creëren van businesscases.

4. Schaarste aan personeel: een effectieve strategie om talent te vinden en behouden

Door de vergijzing neemt het aantal experts af die de onderhoudswerkzaamheden kunnen doen (kwalitatief) en daarnaast is de jongere garde vaak nog wat minder bedreven met machine, installaties etc. Zij zijn te jong om alle faalpatronen al te herkennen of weten nog onvoldoende wat de beste oplossing is (kwalitatief). 

Tijdens de High Tech HR Meet-up werd ook stilgestaan bij het groeiende tekort aan personeel. Er is schaarste op veel gebieden, zoals materialen, mensen en middelen. Daarnaast streven de jongere generaties naar andere doelen in leef- en werkbalans dan de wat oudere medewerker. Een effectieve en succesvolle 'human resources' biedt wellicht oplossingen, maar waar liggen de kansen en mogelijkheden? In dit artikel lees je meer over de tips & tools hiervoor.

Employer branding en HR moeten voor industriële ondernemingen de hoogste prioriteit krijgen” Onderzoek Mikrocentrum

Maarten Roos presenteerde eerder de resultaten van het onderzoek dat recentelijk is uitgevoerd bij de leden van het High Tech Platform. Hierbij werden de knelpunten rondom in,- door en uitstroom van personeel en 'the war on talent' genoemd. Hieruit bleek dat 'employer branding' en HR de hoogste prioriteit voor industriële ondernemingen moet krijgen de komende jaren. In dit kader werden drie belangrijkste actiepunten gepresenteerd: Techniekpromotie door de gehele branche, het creëren van een prettige werkomgeving, het stimuleren van een leeromgeving en het aanbieden van opleidingsmogelijkheden. 

Dankzij smart maintenance kunnen we een langere levensduur garanderen”

5. Materialentransitie en circulariteit zijn duurzame oplossingen voor een circulaire economie

Vanuit maatschappelijk perspectief zijn steeds meer partijen intrinsiek gemotiveerd om zo lang mogelijk met bestaande onderdelen te doen in plaats van vroegtijdig vervangen. Daarnaast weten we met smart maintenance ook eventuele gevolgschade tot een minimum te beperken. Dus ook met onderdelen die anders wellicht vroegtijdig kapot zouden gaan of extra slijten doordat iets anders begint te degraderen. Dankzij smart maintenance kunnen we een langere levensduur garanderen. 

De hightech- en maakindustrie is een van de meest slimme en dynamische maar tegelijkertijd ook meest complexe sectoren ter wereld. De ontwikkelde producten worden steeds sneller, hebben meer functies en moeten steeds zuiniger worden. Hetzelfde geldt voor de machines die deze producten moeten maken. Tijdens vakbeurs Vision, Robotics & Motion presenteerde ruim 100 experts hun oplossingen en toepassingen voor slimme automatiseringsprocessen. Dit om huidige productieprocessen duurzamer, efficiënter en innovatief in te richten. Denk bijvoorbeeld aan predictive maintenance en de toevoeging van robotica voor het oplossen van productiefouten.

Kansen en uitdagingen

Kijkend naar de vernieuwde sleuteltechnologieën zien we nog veel meer uitdagingen die de komende jaren urgent gaan worden binnen de hightech- en maakindustrie. Bert-Jan Woertman - Algemeen Directeur bij Mikrocentrum vertelt: "in ieder geval dienen we onze voorsprong als Nederlandse hightech- en maakindustrie te behouden en een voortrekkersrol te blijven spelen op wereldniveau. Een ding is hierbij essentieel: we kunnen dit niet als afzonderlijke bedrijven alleen, maar zullen hiervoor samen de krachten moeten bundelen. Want door kennis te delen en de verbinding met elkaar te blijven opzoeken, vullen we elkaar aan. En hoef je het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden waar we innovatie en technologische vooruitgang versnellen." Het World Class Maintenence is een ander initiatief waarbij innovatieprojecten op het gebied van Smart Maintenance centraal staan.

Cursus Smart Maintenance: van theorie naar praktijk

De cursus Smart maintenance geeft je inzichten hoe je nieuwe industry 4.0 technologieën in kan inzetten om het onderhoud slimmer, effectiever en proactiever te maken. Hiermee bereik je bijvoorbeeld een hogere performance tegen lagere kosten.

Lees hier meer over de cursus Smart Maintenance