• 12 april 2021
  • Leestijd: 3 minuten

Wat is kwaliteitsmanagement?

kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement is een managementtak dat zich bezighoudt met het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie of dienstverlening. Bij kwaliteitsmanagement wordt niet alleen verbeterd wat betreft processen, producten, diensten en systemen, maar het geeft ook net die extra energie aan de collega’s en medewerkers, leidinggevenden en kennis binnen de organisatie.

Wat is een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)?

Het hulpmiddel dat leidinggevenden van een organisatie helpt om doelstellingen op het gebied van kwaliteit te realiseren wordt een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) genoemd. Een voorbeeld van een kwaliteitsmanagementsysteem is de ISO 9001 norm. In de ISO 9001 norm wordt kwaliteit gezien als het voldoen aan eisen en verwachtingen van de klant. Met andere woorden: het kwaliteitsmanagementsysteem is ook wel een systematiek die de organisatie gebruikt om producten of diensten te leveren waar een klant tevreden mee is.

ISO 9001:2015 norm kwaliteitsmanagement cycli. Bron: lesmateriaal cursus Interne Audit

Wat is auditing en wat zijn audits?

Auditing draait om het controleren van de kwaliteit binnen een organisatie. Als een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet en ingevoerd is, moet dat op een gegeven moment worden onderzocht om te beoordelen of een systeem de vereiste resultaten oplevert. Dat onderzoeken wordt ook wel een audit genoemd. Audits worden vaak uitgevoerd, omdat dat vereist is volgens de gestelde ISO 9001 norm. Tijdens het uitvoeren van de audits wordt er onderzocht of er wordt voldaan aan deze norm. Een auditor zoekt tijdens een audit niet alleen naar afwijkingen, maar met name ook naar verbeteringen. 

Welke functies binnen auditen zijn er?

Er zijn interne en externe auditoren. Een interne auditor zoekt op een systematische en gedisciplineerde manier naar het goed en betrouwbaar functioneren van de interne organisatie. Het doel van een interne auditor is het komen tot structurele verbetervoorstellen en het voldoen aan de ISO 9001:2015 norm. Een externe auditor onderzoekt het kwaliteitssysteem van een (potentiële) leverancier. Hiermee worden sterke en zwakke elementen van een systeem geïdentificeerd. Het doel is om de risico’s als afnemer of uitbesteder te verminderen en de onderlinge relatie te verbeteren. Naast auditoren zijn er ook verschillende functierollen in kwaliteitsmanagement te onderscheiden. 

Functierollen binnen kwaliteitsmanagement

Enkele voorbeelden van functierollen binnen kwaliteitsmanagement zijn Quality inspector, Quality engineer en Quality manager. Maar wat doen zij binnen het vakgebied Kwaliteitsmanagement?

  • Een Quality inspector inspecteert producten, meer prestaties van processen, voert laboratoriumprocedures uit, evalueert documenten, registreert gegevens en bereid kwaliteitsrapporten voor. Dit is eventueel onder leiding van een Quality engineer of Quality manager.
  • Een Quality engineer onderhoudt het kwaliteitsmanagementsysteem, past fundamentele statistische methoden toe voor procesbeheersing en kwaliteitsverbetering, bereidt inspectieplannen en -instructies voor, begeleidt Quality inspectors bij de uitvoering, voert samen met anderen procesaudits uit en analyseert kwaliteitskosten en andere kwaliteitsgegevens.
  • Een Quality manager brengt het kwaliteitsmanagement van de organisatie op strategische wijze naar een hoger niveau. De manager geeft inhoudelijk en persoonlijk leiding aan de kwaliteitsafdeling, identificeert en ondersteunt, samen met stakeholders, de beste verbeterinitiatieven, leidt de betrokken verbeterprogramma’s en beïnvloedt op positieve wijze de houding en het gedrag van een ander. 

Overzicht leerlijnen en diverse functies binnen KwaliteitsmanagementBron: Leerlijnenoverzicht

Benieuwd naar onze cursussen in het vakgebied Kwaliteitsmanagement en auditing?

Kwaliteitsmanagement helpt u streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit binnen uw bedrijf. Een goed kwaliteitsmanagementsysteem, audits en bijbehorende kwaliteitsverbeteringsprogramma’s helpen u verbeterpunten te identificeren, de kwaliteit te optimaliseren en te beheersen.

Bekijk het cursusaanbod

Over de schrijver

Mart Mijnsbergen

Mart Mijnsbergen

Opleidingsmanager | Mikrocentrum