7 augustus 2015
Leestijd: een minuut

De Lean Six Sigma filosofie in de praktijk

Lean Six Sigma Champion

Bij de Lean Six Sigma filosofie staat het optimaliseren van de eigen werkomgeving centraal:

  • Lean is een werkwijze waarbij de medewerkers zich toewijden aan het creëren van waarde in processen en verspilling reduceren.
  • Met verspilling (waste) wordt in de lean filosofie bedoeld: onderdelen van het proces waar de klant niet voor wil betalen. 
  • Six Sigma draait om het reduceren van de variatie in bedrijfsprocessen zodat de kans zo groot mogelijk is dat producten overeenkomen met de verwachtingen van de (interne) klant. 
  • En een bedrijf werkt Lean, als het belang van de klant centraal staat.

Dat klinkt allemaal logisch, maar in de praktijk zijn er vaak een aantal obstakels te overwinnen, om de gewenste processen volledig afgestemd te krijgen. 

Mikrocentrum faciliteert daarom het uitwisselen van kennis en ervaring, onder andere met 'Lean Six Sigma nieuws' en ‘best practices’ vanuit ons netwerk. Voor verdere verdieping bieden we een uitgebreid cursuspakket, verzorgd door experts met veel theortische kennis en feeling met de praktijk.

Continu verbeteren door Lean Six SIgma

U wordt tijdens een traject uitgedaagd om kritisch te kijken naar het functioneren van de eigen organisatie, om zo verspilling en variaties in het productieproces terug te dringen. Continu verbeteren is een kernbegrip dat tijdens alle Lean Six Sigma cursussen terugkomt.

Met het cursusaanbod - van Yellow Belt tot Champion - komt het toepassen van Lean Six Sigma in principe voor elke organisatie binnen handbereik te liggen.

Alle Lean Six Sigma opleidingen vinden zowel in Eindhoven en Utrecht, als bedrijfsintern op de eigen bedrijfslocatie plaats. 

Elimineer systematische verspilling

Procesverbetering staat de laatste jaren veel in de belangstelling, zo ook binnen de technische maakindustrie. Te ingewikkelde en inefficiënte processen kunnen de oorzaak zijn van vertraging, verspilling en hoge kosten. Dit is te voorkomen door processen beter beheersbaar te maken, de kwaliteit ervan te verbeteren en door risico’s en problemen tijdig in kaart te brengen en te elimineren.
Bekijk ons cursusaanbod
Over de schrijver
Mikrocentrum

Mikrocentrum

Gerelateerde cursussen

Lean Six Sigma Black Belt

2 november 2021 16 bijeenkomsten

Lean Six Sigma Green Belt

(2 reviews)
2 november 2021 8 bijeenkomsten

Lean Six Sigma Green to Black Belt

17 november 2021 8 bijeenkomsten

Lean manufacturing

Deze cursus wordt alleen bedrijfsintern georganiseerd.

Lean Six Sigma Champion

Deze cursus wordt alleen bedrijfsintern georganiseerd.

Lean Six Sigma Yellow Belt

Deze cursus wordt alleen bedrijfsintern georganiseerd.