Over de leergang Leiderschap, strategie en organisatie

Tijdens de leergang Leiderschap, strategie en organisatie leert u hoe u uw doelen bereikt door bewust leiderschapstheorieën, -stijlen en –strategieën toe te passen. Door het toepassen hiervan weet u hoe u het beste uit uw team haalt door uw teamleden op de juiste manier te inspireren. Bovendien weet u de cultuur in uw team of organisatie positief te veranderen met behulp van doelgerichte communicatie. Ook leert u hoe u:

 • Een powerteam ontwikkelt door de teamdynamiek beter te doorgronden
 • Moeilijke individuen tot waardevolle teamleden maakt door hen op de juiste manier te benaderen
 • Giftige situaties de baas wordt voordat deze het proces saboteren
 • De juiste interventies doet om de oorzaken van weerstand en conflict aan te pakken
 • Visie, missie en strategie ontwikkelt en deze communiceert

Hard skills: organisatie basisprincipes

U leert de kritieke uitdagingen waarmee uw organisatie wordt geconfronteerd om te buigen naar actie en leert deze te benaderen als kans. Dit vormt het uitgangspunt en de context voor het ontwikkelen van uw leiderschapsvaardigheden en het integreren van de organisatie basisprincipes, zoals het:

 • Omgaan met onzekerheden
 • Reageren op veranderingen in klantbehoeften
 • Stimuleren van innovatie van bedrijfsmodellen
 • Managen van complexe organisaties
 • Inspelen op globalisering
 • Identificeren van trends in de industrie en in het bedrijfsleven
 • Integreren van technologische evoluties en de impact ervan op bedrijfsprocessen

Soft skills: leiderschapsvaardigheden

Een mix van organisatorische en leiderschapstheorieën wordt gecombineerd met psychologische kennis en interpersoonlijke vaardigheden om u te helpen:

 • Uw effectiviteit te vergroten
 • Uw prioriteiten te identificeren
 • De juiste manier van communiceren te stimuleren
 • Met impact op elk level van uw organisatie te communiceren
 • De belangen van uw interne en externe stakeholders beter op elkaar af te stemmen
 • Welke leiderschapstool wanneer het meest effectief in te zetten
 • De juiste en meest rechtvaardige aanpak te selecteren
 • Te ontdekken wat uw individuele teamleden drijft en hoe hen te stimuleren
 • Een sterk en met elkaar verbonden team neer te zetten
 • Uw beslissingen met vertrouwen te nemen

De opzet is praktisch, naast een theoretische onderbouwing maakt u enkele opdrachten  binnen uw organisatie of met uw team. Daarnaast past u reflectiemethoden toe.

Meester is leiderschap: discussie onderwerpen

 • De wetenschap van leiderschap en de kunst volgers te winnen
 • Verandering leiden in onzekere en turbulente tijden
 • Individuen samen laten werken als een team
 • Empowerment en ownership
 • Verhogen van klantgerichtheid in de organisatie
 • Conflictoplossing
 • Leider als coach
 • De CEO van uw brein

Voor wie is deze cursus bedoeld?

 • Jonge startende leidinggevenden (net benoemd of binnenkort te promoveren) die meer achtergrond willen hebben om goed uit de startblokken te komen
 • Teamleiders en afdelingshoofden die in hun functie gerold zijn omdat ze goed zijn in wat ze doen, maar de theoretische achtergrond missen om de vervolgstap van manager naar leider te maken
 • Managers en leidinggevenden die het gevoel hebben dat er meer uit hun teams of organisaties te halen is, maar nog niet zien hoe ze die potentie kunnen activeren
 • Leidinggevenden die worstelen met een aantal teamleden of sleutelfiguren binnen hun organisatie en handvatten zoeken hoe daarmee om te gaan
 • Doorgewinterde managers die de volgende stap in hun carrière willen maken maar nu vooral op intuïtie handelen
 • Leidinggevenden, transitiemanagers en changemanagers die zien dat een cultuurverandering noodzakelijk is of dat processen achterhaald raken en de organisatie een boost nodig heeft

Lesmateriaal

Het lesmateriaal is in het Engels en bestaat uit een reader, PowerPoint slides en aanvullende materialen. De voertaal is Nederlands.

Daarnaast voert u een viertal opdrachten uit. De studiebelasting tussen twee sessies (14 dagen) bedraagt ca. 5 uur.

De bovenbedoelde opdrachten voert u uit binnen uw bedrijf. U committeert zich om:

 • Te werken aan drie persoonlijke leerdoelen
 • Een 360 graden assessment te organiseren
 • Een team scan te organiseren
 • Een verbeterplan voor een intern proces op te zetten

Blended learning

Deze leergang wordt in blended learning format aangeboden, oftewel een mix van klassikale bijeenkomsten, individuele voorbereiding door de deelnemer en interactievormen via het digitaal leerportaal van Mikrocentrum. Via het leerportaal kunt u:

 • Informatie over de klassikale bijeenkomsten benaderen
 • Een persoonlijke intake en feedback invullen
 • Een aantal assessments en persoonlijkheidstoetsen maken
 • Uw kennis en vaardigheden testen
 • Uw huiswerkopdrachten inleveren en hierop feedback ontvangen
 • Communiceren met uw trainer, met uw medecursisten en met Mikrocentrum
 • Een proefexamen maken

Getuigschrift

Indien u slaagt voor het examen en u heeft de huiswerkopdrachten ingeleverd, ontvangt u een getuigschrift van Mikrocentrum.

Over de leergang Leiderschap, strategie en organisatie

Tijdens de leergang Leiderschap, strategie en organisatie leert u hoe u uw doelen bereikt door bewust leiderschapstheorieën, -stijlen en –strategieën toe te passen. Door het toepassen hiervan weet u hoe u het beste uit uw team haalt door uw teamleden op de juiste manier te inspireren. Bovendien weet u de cultuur in uw team of organisatie positief te veranderen met behulp van doelgerichte communicatie. Ook leert u hoe u:

 • Een powerteam ontwikkelt door de teamdynamiek beter te doorgronden
 • Moeilijke individuen tot waardevolle teamleden maakt door hen op de juiste manier te benaderen
 • Giftige situaties de baas wordt voordat deze het proces saboteren
 • De juiste interventies doet om de oorzaken van weerstand en conflict aan te pakken
 • Visie, missie en strategie ontwikkelt en deze communiceert

Hard skills: organisatie basisprincipes

U leert de kritieke uitdagingen waarmee uw organisatie wordt geconfronteerd om te buigen naar actie en leert deze te benaderen als kans. Dit vormt het uitgangspunt en de context voor het ontwikkelen van uw leiderschapsvaardigheden en het integreren van de organisatie basisprincipes, zoals het:

 • Omgaan met onzekerheden
 • Reageren op veranderingen in klantbehoeften
 • Stimuleren van innovatie van bedrijfsmodellen
 • Managen van complexe organisaties
 • Inspelen op globalisering
 • Identificeren van trends in de industrie en in het bedrijfsleven
 • Integreren van technologische evoluties en de impact ervan op bedrijfsprocessen

Soft skills: leiderschapsvaardigheden

Een mix van organisatorische en leiderschapstheorieën wordt gecombineerd met psychologische kennis en interpersoonlijke vaardigheden om u te helpen:

 • Uw effectiviteit te vergroten
 • Uw prioriteiten te identificeren
 • De juiste manier van communiceren te stimuleren
 • Met impact op elk level van uw organisatie te communiceren
 • De belangen van uw interne en externe stakeholders beter op elkaar af te stemmen
 • Welke leiderschapstool wanneer het meest effectief in te zetten
 • De juiste en meest rechtvaardige aanpak te selecteren
 • Te ontdekken wat uw individuele teamleden drijft en hoe hen te stimuleren
 • Een sterk en met elkaar verbonden team neer te zetten
 • Uw beslissingen met vertrouwen te nemen

De opzet is praktisch, naast een theoretische onderbouwing maakt u enkele opdrachten  binnen uw organisatie of met uw team. Daarnaast past u reflectiemethoden toe.

Meester is leiderschap: discussie onderwerpen

 • De wetenschap van leiderschap en de kunst volgers te winnen
 • Verandering leiden in onzekere en turbulente tijden
 • Individuen samen laten werken als een team
 • Empowerment en ownership
 • Verhogen van klantgerichtheid in de organisatie
 • Conflictoplossing
 • Leider als coach
 • De CEO van uw brein

Voor wie is deze cursus bedoeld?

 • Jonge startende leidinggevenden (net benoemd of binnenkort te promoveren) die meer achtergrond willen hebben om goed uit de startblokken te komen
 • Teamleiders en afdelingshoofden die in hun functie gerold zijn omdat ze goed zijn in wat ze doen, maar de theoretische achtergrond missen om de vervolgstap van manager naar leider te maken
 • Managers en leidinggevenden die het gevoel hebben dat er meer uit hun teams of organisaties te halen is, maar nog niet zien hoe ze die potentie kunnen activeren
 • Leidinggevenden die worstelen met een aantal teamleden of sleutelfiguren binnen hun organisatie en handvatten zoeken hoe daarmee om te gaan
 • Doorgewinterde managers die de volgende stap in hun carrière willen maken maar nu vooral op intuïtie handelen
 • Leidinggevenden, transitiemanagers en changemanagers die zien dat een cultuurverandering noodzakelijk is of dat processen achterhaald raken en de organisatie een boost nodig heeft

Lesmateriaal

Het lesmateriaal is in het Engels en bestaat uit een reader, PowerPoint slides en aanvullende materialen. De voertaal is Nederlands.

Daarnaast voert u een viertal opdrachten uit. De studiebelasting tussen twee sessies (14 dagen) bedraagt ca. 5 uur.

De bovenbedoelde opdrachten voert u uit binnen uw bedrijf. U committeert zich om:

 • Te werken aan drie persoonlijke leerdoelen
 • Een 360 graden assessment te organiseren
 • Een team scan te organiseren
 • Een verbeterplan voor een intern proces op te zetten

Blended learning

Deze leergang wordt in blended learning format aangeboden, oftewel een mix van klassikale bijeenkomsten, individuele voorbereiding door de deelnemer en interactievormen via het digitaal leerportaal van Mikrocentrum. Via het leerportaal kunt u:

 • Informatie over de klassikale bijeenkomsten benaderen
 • Een persoonlijke intake en feedback invullen
 • Een aantal assessments en persoonlijkheidstoetsen maken
 • Uw kennis en vaardigheden testen
 • Uw huiswerkopdrachten inleveren en hierop feedback ontvangen
 • Communiceren met uw trainer, met uw medecursisten en met Mikrocentrum
 • Een proefexamen maken

Getuigschrift

Indien u slaagt voor het examen en u heeft de huiswerkopdrachten ingeleverd, ontvangt u een getuigschrift van Mikrocentrum.

Programma

Dag 1: Organisatieontwerp

Na een algemene kennismaking, onderzoekt u wat er zo speciaal is aan een organisatie. De kernvraag is wat het bestaansrecht is van een organisatie en hoe dat vertaald wordt naar zaken als visie, missie en strategie.

Dag 2: Cultuur

Deze dag staat in het teken van cultuur. U maakt kennis met een aantal psychologische beginselen en er wordt een aanloop genomen naar persoonlijkheidskenmerken. Hierbij wordt ook stil gestaan bij generatiemanagement.  

Dag 3: Leiderschapscompetenties

U onderzoekt wat de wetenschap zegt over leiderschap en u kijkt op verschillende manieren naar het thema. Welke leiderschapsstijlen zijn er en hoe kiest u een stijl die effectief is in uw situatie en ook nog bij uw past? Hoe kunt u bepaalde vaardigheden versterken en andere aanleren? U gaat verder de diepte in en gaat op detailniveau onderzoeken wat een goede leider van een redelijke leider onderscheidt. U krijgt handvatten om het beste uit uzelf te halen.  

Dag 4: Teamprestaties

Hoe haalt u het maximale uit het team, zonder daar steeds aan te moeten trekken? Onderwerpen als macht en motivatie worden behandeld. U leert invulling te geve aan de verwachtingen die volgers hebben van hun leiders en past de theorieën over persoonlijkheden toe op de verantwoordelijkheidsgebieden die aan het leiderschap worden gehangen. Een aantal psychologische vaardigheden wordt behandeld. Welke rol en opstelling van de leider is het meest effectief?

Dag 5: Verandermanagement

Leiderschap gaat vooral om het meekrijgen van anderen om een verandering te realiseren. U kijkt hierbij hoe u op verschillende manieren uw leiderschapsvaardigheden kunt inzetten om een soepele transitie te realiseren. U leert ook kijken naar zaken als: het stimuleren van creativiteit en innovatiemanagement, naar veranderstrategieën en het probleemoplossend vermogend van de organisatie.  

Dag 6: Ombuigen van weerstand

U leert weerstand en verschillende types conflicten te herkennen met het oog op het juist handelen om de weerstand om te buigen of om de angel uit het conflict te nemen.  

Theorie-examen

Ongeveer 2 weken na de laatste trainingsdag wordt een Mikrocentrum theorie-examen aangeboden.

Uw trainer

Plaats, data en prijzen - Open inschrijvingen

Inschrijven Plaats Startdatum Begintijd Eindtijd Prijs Avonden / Dagen
Direct inschrijven Veldhoven 21-09-2022
12-10-2022
09-11-2022
30-11-2022
21-12-2022
18-01-2023
...
in totaal 6 bijeenkomsten
9:30 16:00 € 3390 6
Direct inschrijven Veldhoven 08-03-2023
29-03-2023
19-04-2023
10-05-2023
31-05-2023
21-06-2023
...
in totaal 6 bijeenkomsten
9:30 16:00 € 3390 6
Mikrocentrum werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementskosten.
Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting op de cursusprijs.
Wilma Kuijpers 1250x900 v2 Wilma Kuijpers 1250x900 v2
Wilma Kuijpers, Opleidingsmanager
+31 (0)6 20 62 56 80
w.kuijpers@mikrocentrum.nl

Ontdek de mogelijkheden om deze leergang bedrijfsintern te organiseren

Wanneer u meerdere medewerkers in uw bedrijf op wilt laten leiden, is het interessanter en voordeliger om deze leergang bij u op locatie te organiseren. Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend is hierbij essentieel. Mikrocentrum is CEDEO-erkend en garandeert de beste kwaliteit.

Onze opleidingsmanager denkt graag met u mee!

Heeft u interesse in een bedrijfsintern traject? Onze opleidingsmanager Wilma Kuijpers komt graag vrijblijvend bij u op bezoek. 

Wilma Kuijpers 1250x900 v2
Wilma Kuijpers, Opleidingsmanager
+31 (0)6 20 62 56 80
w.kuijpers@mikrocentrum.nl

Ontdek de mogelijkheden om deze leergang bedrijfsintern te organiseren

Wanneer u meerdere medewerkers in uw bedrijf op wilt laten leiden, is het interessanter en voordeliger om deze leergang bij u op locatie te organiseren. Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend is hierbij essentieel. Mikrocentrum is CEDEO-erkend en garandeert de beste kwaliteit.

Onze opleidingsmanager denkt graag met u mee!

Heeft u interesse in een bedrijfsintern traject? Onze opleidingsmanager Wilma Kuijpers komt graag vrijblijvend bij u op bezoek. 

Gerelateerde cursussen

Training Coachend leidinggeven

(5 reviews)
10 november 2022 4 bijeenkomsten

Training Persoonlijk leiderschap voor technici

11 april 2023 4 bijeenkomsten

Blogs en Nieuws