De markt vraagt door strengere regelgeving steeds vaker om gegarandeerde of gecertificeerde kwaliteit. Het gaat er dan om dat de lijmverbinding tot stand gebracht is door een medewerker met een persoonsgebonden certificering. Tijdens de opleiding Lijmoperator (EAB) wordt u voorbereid op zowel het theoretisch, mondeling als praktijkexamen. 

  • Leer zelfstandig lijmwerkzaamheden uit te voeren aan de hand van werkinstructies
  • Krijg inzicht in de kwaliteitsborging van het lijmproces
  • Ontvang bij een succesvolle afsluiting het Europees erkend diploma EWF/NIL 515 European Adhesive Bonder
Iedereen die werkzaamheden verricht binnen een industrieel lijmproces, waarbij hoge kwaliteit, reproduceerbaarheid en traceerbaarheid een belangrijke eis is
MBO-2. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist
5 dagbijeenkomsten
Europees erkend diploma NIL-EWF 515-1 EAB.
Uitgebreide syllabus
Inclusief arrangementskosten en lesmateriaal
Bedrijfsintern ook in het Engels beschikbaar
Deel deze pagina. Email  LinkedIn  Twitter

Over de opleiding Lijmoperator EAB

Deze opleiding wordt uitgevoerd in samenwerking met de Lijmacademie en leidt op tot vakbekwaam lijmoperator met het Europees erkend diploma NIL-EWF 515-1 EAB. Na afloop heeft u een fundamenteel begrip van de lijmtechnologie. Zo begrijpt u de bijzondere aspecten van het lijmproces en weet u hier rekening mee te houden tijdens lijmwerkzaamheden. Ook heeft u een duidelijk beeld van de relevante samenhang en het belang van werkinstructies.

U sluit deze opleiding af met een examen, welke wordt afgenomen door het NIL (Nederlands Instituut voor Lastechnologie). Dit examen kent een Europese goedkeuring via de European Welding Federation (EWF). Het behalen van het examen geeft recht op een EWF diploma met de titel European Adhesive Bonder. U bent na het behalen van het diploma bevoegd en in staat om:

  • Zelfstandig lijmwerkzaamheden uit te voeren aan de hand van geschreven werkinstructies
  • Een bijdrage te leveren aan kwaliteitsborging van het lijmproces
  • Afwijkingen te herkennen en weten hoe hier mee om te gaan

Ook heeft u bepaalde bevoegdheden zoals in de norm DIN 6701 duidelijk staat omschreven.

Diploma

De opleiding wordt afgerond met een praktisch, schriftelijk en mondeling examen. Voorwaarde om aan het examen deel te mogen nemen is dat u naar redelijkheid heeft deelgenomen aan de opleidingsdagen.

Cursusprijs

De genoemde cursusprijs is exclusief BTW en NIL examengeld.

Lijmen Lijmen

Basisbegrippen

De opleiding start met de behandeling van basisbegrippen in de lijmtechniek. Lijmen wordt hierbij vergeleken met andere verbindingstechnieken. De integriteit van een lijmverbinding wordt uitgelegd aan de hand van het conceptuele model van verbindingskrachten. Zo ook wordt uitleg gegeven over de beïnvloedingsfactoren op de kwaliteit van de lijmverbinding. U bouwt kennis op over de fundamentele aspecten rond de eigenschappen van lijmen en lijmverbindingen.

Lijmtypes

In dit deel van de opleiding maakt u kennis met de meest belangrijke lijmtypes die in de industrie gebruikt worden, evenals hun eigenschappen en toepassingsgebieden. De nadruk wordt hierbij gelegd op het belang om de verschillende lijmtypes op de juiste manier en onder de juiste uithardingscondities toe te passen. Deze aspecten worden verder onderbouwd aan de hand van praktische oefeningen.

Oppervlaktebehandeling

Een passende oppervlaktebehandeling is van het grootste belang voor een goede en met name duurzame lijmverbinding. U maakt kennis met oppervlaktetechnieken die gebruikelijk worden uitgevoerd door vakmensen als onderdeel van het lijmverbindingsproces. Praktische experimenten geeft u de nodige ervaring in de toepassing van lijmtechnieken op verschillende materialen/lijmdelen. Bijzondere aandacht gaat naar het gebruik van primers en hechtverbeteraars.

Meetmethodes

Tijdens het practicum worden lijmproefstukken gemaakt, die vervolgens door u zelf beproefd wordt op gebruikelijk testapparatuur. Evaluatie van de verbindingssterkte en het bezwijkgedrag helpt gevoel te krijgen voor mogelijke fouten in het lijmproces en de gevolgen daarvan. Deze informatie vormt een belangrijke aanvulling op de theorie.

Productietechniek

U krijgt een introductie in de fundamentele aspecten van zowel manuele als geautomatiseerde lijmprocessen in een productieomgeving. Ook leert u oorzaken van fouten te herkennen en te voorkomen.

Arbo en milieu

U leert de principes rond het herkennen van potentiële gevaren wanneer men lijm en oplosmiddelen werkt in industriële lijmprocessen. Het belang van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) wordt benadrukt.

Neem contact op voor meer informatie

Plaats, data en prijzen - Open inschrijvingen

Inschrijven

Plaats

Startdatum

Begintijd

Eindtijd

Prijs

Avonden / Dagen

Rijen
09-01-2023
10-01-2023
11-01-2023
12-01-2023
13-01-2023
...
in totaal 5 bijeenkomsten
9:00
17:30
€ 1850
5
Rijen
13-02-2023
14-02-2023
15-02-2023
16-02-2023
17-02-2023
...
in totaal 5 bijeenkomsten
9:00
17:30
€ 1850
5

Mikrocentrum werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementskosten.

Ontdek de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren

Wanneer u meerdere medewerkers in uw bedrijf op wilt laten leiden, is het interessanter en voordeliger om een cursus bij u op locatie te organiseren. Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend is hierbij essentieel. Mikrocentrum is CEDEO-erkend en garandeert de beste kwaliteit.

Onze opleidingsmanager denkt graag met u mee!

Heeft u interesse in een bedrijfsintern traject? Onze opleidingsmanager Barend Blom komt graag vrijblijvend bij u op bezoek. 

Blogs en Nieuws