• 2 december 2015
  • Leestijd: 3 minuten

Elektronica verdient een breed publiek

Cursus Electronica

In het technisch onderwijs groeit de aandacht voor mechatronica en technische/ industriële automatisering. Dit gaat wel ten koste van de onderliggende disciplines, zoals werktuigbouwkunde en elektronica. Piet Slenders en Wouter van Dijk, beiden werkzaam als service engineer, betreuren deze ontwikkeling. “Het belang van het vak elektronica wordt onderschat. In steeds meer producten zit elektronica en binnen bedrijven komen steeds meer mensen daarmee in aanraking.”

Black box

Veel niet-elektronici krijgen met elektronica te maken. Dit zijn mensen die in de techniek bezig zijn, bijvoorbeeld in de technische of industriële automatisering, en die het fijne niet weten van elektronica. Neem een PLC of frequentieregelaar; die is voor hen een black box. Ze weten niet wat die producten precies kunnen en wat er fout mee kan gaan. Daarnaast is het zo dat mensen die puur mechanisch zijn geschoold, steeds meer worden geconfronteerd met mechatronica. Als er dan een storing is, weten ze niet wat ze kunnen doen en moet er meteen een specialist bij komen. Met enige basiskennis van de elektronica kunnen ze zelf al heel wat oplossen.

Basiskennis en diepgang

Slenders en Van Dijk hebben daarom de cursus Elektronica voor niet-elektronici ontwikkeld, inclusief cursusmateriaal, demonstraties, opdrachten en practicum. Het voorjaar 2015 gaat de cursus bij Mikrocentrum in première. Slenders verteld: “Even hebben we nog getwijfeld of de basiskennis bekend verondersteld mocht worden. Maar we hebben er toch voor gekozen om vanaf nul te beginnen, om zo de stap te verkleinen voor mensen die de basiskennis niet hebben of bij wie het verwaterd is. De cursus is wel zo opgebouwd dat we, als dat gewenst is, meteen op een hoger niveau kunnen beginnen. Stel dat we bedrijfsintern een cursus verzorgen waarbij alle deelnemers al een bepaalde voorkennis hebben.” De diepgang in de cursus is op de doelgroep afgestemd. De ambitie van de twee docenten is om de deelnemers begrip bij te brengen van elektronica.

Heel veel elektronicaproducten berusten op dezelfde principes en bevatten dezelfde bouwblokken, dus je hoeft niet zoveel kennis te verzamelen als iedereen denkt. Mensen moeten die black box kunnen opdelen in verschillende blokken en het functioneren daarvan begrijpen, bijvoorbeeld om te kunnen nagaan waarom iets niet goed werkt. Je ziet soms dat men bij problemen alleen maar printkaarten blijft vervangen, terwijl het werkelijke probleem wel eens ergens anders kan liggen.

Blended learning

De start vanaf nul de twee docenten in staat hun cursus volgens de nieuwste inzichten in te richten en aantrekkelijk vorm te geven. “Afwisseling tussen theorie, demonstraties en oefeningen is heel belangrijk. Wij wilden af van het model waarin de docent vertelt en de student alleen maar luistert. De cursisten gaan al heel snel zelf met elektronica aan de slag. Wij gebruiken een gemixte leerstijl," vertellen ze. Tegenwoordig wordt dat blended learning genoemd.

“Wij zorgen dat de cursist interactief vooruit kan via de digitale onderwijsomgeving van Mikrocentrum. Het leren houdt niet op buiten de contacturen. We willen de cursisten niet met een grote last aan zelfstudie opzadelen, maar bieden hen wel opdrachtjes, extra leermateriaal en verdieping aan,” vertellen beide docenten. 

De beide docenten hebben ter promotie ook een video opgenomen:

 

Uiteindelijk zien Piet Slenders en Wouter van Dijk hun inspanningen ook als een vorm van promotie voor het elektronica vak. “In steeds meer producten zit elektronica en binnen bedrijven komen steeds meer mensen daarmee in aanraking. Bedrijven als ASML en Prodrive, maar ook talloze andere, hebben veel elektronici nodig en veel mensen met kennis van elektronica. Het is absoluut een superbelangrijk vak, wat je niet moet onderschatten.”

Benieuwd naar de cursussen in Elektronica?

Elektronische schema’s lezen en herleiden, veelvoorkomende defecten herkennen en verhelpen, verantwoord omgaan met ESD, elektromagnetisme en elektromagnetische interferentie, metingen verrichten en veilig werken. Allemaal onderwerpen die aan bod komen wanneer u werkt in de techniek en te maken krijgt met elektronica.

Bekijk hier ons aanbod in cursussen

Over de schrijver


Mikrocentrum

Mikrocentrum