• 1 augustus 2018
  • Leestijd: minder dan een minuut

In memoriam: Henk Cliteur

mikrocentrum hoofdgebouw

Op zaterdag 28 juli 2018 is Henk Cliteur op 89-jarige leeftijd overleden. Henk was lid van het bestuur van de Stichting Mikrocentrum Nederland van 23 april 1990 tot 16 september 2002. Vanaf 1 januari 1992 was Henk tevens secretaris van het bestuur.

Henk heeft op donderdag 24 november 2005 een decoratie ontvangen als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Die decoratie werd hem overhandigd door mevrouw Ros-Van Dorp, toenmalig staatssecretaris van Volksgezondheid, ter gelegenheid van zijn afscheid (na 15 jaar) als vicevoorzitter van de Pensioen- en UitkeringsRaad (PUR). De motivatie voor de onderscheiding was geïnitieerd vanuit de PUR en was inhoudelijk en formeel mede ondersteund door Mikrocentrum vanwege zijn bestuurslidmaatschap bij Mikrocentrum gedurende vele jaren. 

Henk Cliteur is van grote betekenis geweest voor Mikrocentrum en wij zijn hem veel dank verschuldigd.

Over de schrijver

Mikrocentrum

Mikrocentrum