• 15 november 2022
  • Leestijd: 5 minuten

Investeer in slimmer werken: ‘Wie vandaag stilstaat, loopt morgen achter’

Woertman Roos Whitepaper

Meer mensen is niet direct een oplossing voor het toekomstbestendig maken van de hightech- en maakindustrie. Wat dan wel? Slimmer werken en innoveren, vertellen Bert-Jan Woertman, Directeur Mikrocentrum, en Maarten Roos, Manager High Tech Platform bij Mikrocentrum. ,,Dát gaat het verschil maken.”

Nederland staat op nummer 5 in de Global Innovation Index, een ranking van landen die meet hoe innovatief landen zijn. Woertman: ,,We spelen internationaal in de Champions League. Niet alleen vanwege de grote bedrijven als ASML en Philips, maar juist omdat wij zo’n sterke toeleverketen hebben van honderden bedrijven verspreid door heel Nederland. Deze bedrijven maken mede mogelijk dat de machines van ASML gemaakt kunnen worden. Dat maakt de hightech- en maaksector zo uniek in Nederland.”

Toch ontkomt ook deze sector er niet aan dat de productiviteit minder hard groeit. ,,Neem bijvoorbeeld alleen al het effect van de oorlog in Oekraïne. In een bepaalde machine die miljoenen kost, bleek ergens in een onderdeel een schroefje te zitten dat uit Oekraïne komt. Toen had de bouwer van die machine een probleem. In de waardeketen zijn bedrijven heel erg afhankelijk van elkaar.” Roos vult aan: ,,Om onze positie in de wereldtop te behouden, moeten we de toekomst van de hightech- en maakindustrie bestendigen en verder uitbouwen. De rest van de wereld staat tenslotte ook niet stil.”

Om onze positie in de wereldtop te behouden, moeten we de toekomst van de hightech- en maakindustrie bestendigen en verder uitbouwen Maarten Roos, Manager High Tech Platform bij Mikrocentrum

Investeren in mensen

,,De enige manier om onze economische groei te stimuleren is door slimmer te innoveren dan de rest van de wereld”, vervolgt Woertman. Roos beaamt dat: ,,Je zou denken dat meer mensen een oplossing kan zijn, maar die mensen zijn niet te vinden. Het is één van de grootste uitdagingen van onze industrie, naast lange levertijden en beschikbaarheid van materialen en producten.” Woertman: ,,Het draait om het slimmer inrichten van je organisatie. Denk aan digitalisering, data en Artifical Intelligence (AI), en samenwerken met andere bedrijven door kennis en netwerken met elkaar te delen. Hiermee maak je het verschil.”

Deze inzichten werden bevestigd in het onderzoek dat Mikrocentrum recent heeft uitgevoerd onder haar leden. Roos: ,,Het doel van ons onderzoek was een beter inzicht te krijgen in de trends en uitdagingen binnen de hightech- en maakindustrie.” Zo kwam naar voren dat als je wilt innoveren, personeel wél de juiste opleiding en vaardigheden moet hebben en de juiste prikkels moet krijgen. En dat geldt ook voor leidinggevenden. ,,Met AI, data en digitalisering gaan we het tekort aan slimme handen niet oplossen, want die slimme handen hebben we nodig voor bijvoorbeeld het installeren van de machines. Maar als je investeert in de kennis en kwaliteiten van je eigen mensen, kun je je machines beter doorontwikkelen. Op termijn heb je dan mogelijk minder mensen nodig.”

Benieuwd hoe je om kunt gaan met een tekort aan personeel?

Download de whitepaper van Mikrocentrum en creëer de ideale toekomstbestendige werkomgeving voor jouw techbedrijf.

Samenwerken is de sleutel

Investeren in de toekomst, dat is waar het om draait, benadrukt Woertman. ,,Niet alleen met geld, maar investeren in mensen, kennisontwikkeling, samenwerken en het uitwisselen van ideeën. Slimmer innoveren dus.” Vertrouwen is daarbij wel een beetje het geheime ingrediënt. ,,Je moet elkaar vertrouwen, goed communiceren met elkaar en soms over je eigen schaduw heen springen.”

Mikrocentrum speelt daarin een belangrijke rol door alle partijen uit de industrie regelmatig bij elkaar te brengen rond actuele thema’s en in bepaalde vakgebieden. ,,Daardoor kunnen onze leden makkelijker en efficiënter kennis uitwisselen, problemen oplossen en samenwerken. Dat klinkt heel triviaal, maar iedereen weet dat het uiteindelijk om mensen draait en hoe die met elkaar samenwerken.” Roos: ,,Samenwerken gaat makkelijker als je elkaar al kent en een keer gesproken hebt. Hoe meer partijen je kent, hoe groter je netwerk is, hoe sterker je bent als bedrijf in de hightech waardeketen.”

Investeren in de toekomst, dat is waar het om draait Bert-Jan Woertman, Directeur Mikrocentrum

Mikrocentrum zit in de aderen van die waardeketen. ,,In de hightech zijn wij een brede aanbieder van opleidingen, evenementen en netwerkbijeenkomsten. De docenten van onze opleidingen komen uit de industrie, zodat de ene partij makkelijk van de andere kan leren. Wij zorgen op die manier voor een efficiënte verspreiding van kennis, ideeën en inspiratie.” Roos vervolgt: ,,En dat alles in samenwerking met de industrie. Mikrocentrum is een onafhankelijke stichting die als prioriteit heeft om de samenwerking in de hightech waardeketen te versterken. Daarom hebben we onderzocht wat er speelt in de industrie, bij onze leden, waar ze mee zitten en waar ze zich zorgen over maken.”

Benieuwd naar de grootste trends en uitdagingen in de hightech- en maakindustrie?

Download de whitepaper van Mikrocentrum en ontdek hoe je een optimale arbeidsproductiviteit realiseert dankzij de inzet van zinvolle technologie.

Aanpassen is overleven

Woertman: ,,Kijk, een toekomst vol onzekerheden is de realiteit. Maar wie vandaag stilstaat, loopt morgen achter. Het gaat erom wie zich het beste kan aanpassen aan een wereld die continu verandert. Dat zit vooral in de juiste mensen met de juiste kennis en vaardigheden in je netwerk. Daar moet je als bedrijf in durven te investeren. Als zich dan iets voordoet, kun je erop vertrouwen dat je het met elkaar op kunt vangen. Darwin zei het al: het zijn niet de sterkste van een soort die overleven en ook niet de intelligentste. Het zijn degenen die zich het beste aanpassen bij veranderingen.”