16 augustus 2021
Leestijd: 2 minuten

Kunststoffenbeurs en Materials+Eurofinish+Surface gaan door

MC2021 KBMESgaandoor

Op vrijdag 13 augustus heeft de overheid de coronamaatregelen voor de komende weken gepresenteerd. We begrijpen dat deze maatregelen vragen kunnen oproepen, bijvoorbeeld over de doorgang van de Kunststoffenbeurs en Materials+Eurofinish+Surface. Beide vakbeurzen zijn te typeren als doorstroomevenementen en zijn toegestaan. De huidige maatregelen voor doorstroomevenementen zijn door de Rijksoverheid vastgesteld op 26 juni jl en sindsdien niet meer gewijzigd. Op de website van de Rijksoverheid is te lezen dat bij evenementen met een doorstroom, er maximaal 1 bezoeker per 5 m2 aanwezig mag zijn. Personeel en standhouders worden hierbij niet meegerekend. In de Brabanthallen beschikken we over ruim 24.000 m2 waardoor we 5000 bezoekers per dag kunnen ontvangen. Lees de maatregelen op de website van de Rijksoverheid

Vakbeurzen van belang voor de economie, veiligheid voorop

Vakbeurzen worden door de Nederlandse overheid gezien als aanjagers van economisch herstel en een belangrijke ontmoetingsplaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Wij onderstrepen dit belang. Samen met de Brabanthallen, onze andere samenwerkingspartners en in overleg met de veiligheidsregio, voeren we maatregelen door om het netwerken, kennisdelen en de nieuwste innovaties ontdekken zo veilig mogelijk te faciliteren. We stellen onszelf hoge eisen als het gaat om de veiligheid van onze gasten, relaties en medewerkers. Zo beschikt de Brabanthallen over een geavanceerd luchtventilatiesysteem en hanteren we 5 meter brede gangpaden. Ook hebben we speciale VIP ruimtes ingericht waar exposanten en bezoekers veilig een gesprek kunnen voeren.

Reactie vanuit de Brabanthallen

Jeroen Dona, Divisie Directeur Beurzen en Evenementen bij Libéma, Brabanthallen: “We kijken er als Brabanthallen naar uit Mikrocentrum en u als gewaardeerde relatie van Mikrocentrum veilig en verantwoord te ontvangen tijdens de aankomende beurzen. Bij de Brabanthallen hanteren we strikte protocollen rondom hygiëne, horeca en toiletbezoek om de veiligheid te borgen. Deze protocollen zijn in samenwerking met brancheverenigingen en met instemming van de verantwoordelijke ministeries vastgesteld. Met in achtneming van bovenstaande acht de Rijksoverheid het verantwoord dat beurzen doorgang vinden. Sinds juli vinden er weer beurzen plaats in de Brabanthallen. Daardoor hebben we al veel ervaring op kunnen doen.

Heeft u vragen? Dan helpen we u hier graag bij. U kunt te allen tijde contact opnemen op via events@mikrocentrum.nl of +31 (0)40 296 99 22.  

Gerelateerde evenementen

Materials+Eurofinish+Surface

Datum volgt z.s.m.

Kunststoffenbeurs

14 t/m 15 september 2022
Brabanthallen, 's-Hertogenbosch