• 9 maart 2020
 • Leestijd: 4 minuten

Maatregelen rondom het Coronavirus (COVID-19) | Mikrocentrum

Corona update

Als evenement- en opleidingsorganisator volgen we de ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) nauwgezet. Zo houden we dagelijks de adviezen vanuit het RIVM in de gaten en zorgen we voor passende maatregelen, ook in samenspraak met samenwerkingspartners, om risico’s te vermijden. Het welzijn van onze bezoekers staat uiteraard voorop. Graag delen we de door ons genomen maatregelen en enkele adviezen.

Evenementen en opleidingen bij Mikrocentrum op locatie

Binnen onze locatie vinden wekelijks evenementen en opleidingen plaats. Op onze locatie hebben we op diverse punten desinfectie handgel en instructieborden geplaatst.

Evenementen en opleidingen bij Mikrocentrum op externe locaties

Mikrocentrum organiseert ook evenementen en opleidingen op locaties van derde partijen. Ook hier geldt dat het welzijn van onze bezoekers de hoogte prioriteit heeft. Wij staan daarom ook in nauw contact met deze partijen en nemen in samenspraak met hen passende maatregelen.

Wat adviseert het RIVM ten aanzien van het Coronavirus en evenementen?

Het RIVM geeft op dit moment op haar website geen negatief advies over het niet door laten gaan van geplande publieksactiviteiten. Wel wordt aangegeven om bij het bezoeken en organiseren van evenementen de volgende standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

 • Was de handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Als een bezoeker van het evenement in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten), moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.
 • Het RIVM adivseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM een steekproef naar COVID-19.

In aanvulling daarop adviseren wij om geen handen te schudden. Indien dit toch gebeurt adviseren wij u om direct uw handen goed te wassen en/of te desinfecteren.

Heeft u recent een risicogebied bezocht, vertoont u ziekteverschijnselen of heeft u contact gehad met een Corona patiënt?

Voor bezoekers aan evenementen:

Als organisatie vragen we personen die recent risicogebieden hebben bezocht of recent ziekteverschijnselen hebben gehad of die in contact zijn geweest met Corona besmette personen, niet naar onze evenementen te komen.

Neemt u deel aan een betaald evenement, neem dan contact op met onze afdeling evenementen via+31 (0)40 296 99 22 of events@mikrocentrum.nl

Voor cursisten:

Volgt u een cursus of gaat u binnenkort een cursus volgen? Neem dan contact op met onze afdeling opleidingen via +31 (0)40 296 99 33 of opleidingen@mikrocentrum.nl.

Wat weten we nu van het Coronavirus?

Bronnen als de RIVM en media als het NOS journaal, geven het volgende aan:

 • Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar.
 • Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten (minder dan bij bijvoorbeeld mazelen). Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.
 • Verreweg de meesten hebben lichte (griepachtige) klachten.
 • Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.

Bekijk hier de actuele status zoals gegeven door het RIVM.

Algemene adviezen:

 • Was/reinig regelmatig uw handen, zeker na niezen/hoesten, met zeep of desinfecterende handgel.
 • Bedek bij het niezen/hoesten uw neus en mond met een papieren tissue of nies/hoest in uw elleboog. Gooi gebruikte tissues direct weg en was daarna uw handen.
 • Vermijd contact van dichtbij met personen die ziekteverschijnselen als niezen/hoesten, kortademigheid of koorts vertonen.
 • Vermijd handenschudden met andere personen of was/desinfecteer na het schudden direct uw handen.
 • Bij vertoning van ziekteverschijnselen en/of wanneer u uit een corona getroffen gebied komt, neem direct telefonisch contact op met uw huisarts.
  Indien u een bezoek brengt aan een gebied waar meldingen zijn van het coronavirus, zorg dan dat u niet in aanraking komt met levende dieren.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen, dan kunt contact opnemen via ons algemene telefoonnummer en e-mailadres. Lees hier ook de Q&A van het RIVM en bekijk onze pagina met alle coronamaatregelen.

Over de schrijver


Mikrocentrum

Mikrocentrum