• 2 december 2015
  • Leestijd: 3 minuten

Technology for AgriFood 2015: Van Boer tot Google

Technology for Agrifood2015 van boer tot google hoofdafbeelding

Voedselketens ontwikkelen zich razendsnel dankzij innovaties in technologie en businessmodellen. Denk aan robotisering, precisielandbouw of ‘city farming’, maar ook aan technologie rond voedselbeleving met oog op gezondheid en werk. Nederland speelt hierbij een vooraanstaande rol als ’s werelds meest efficiënte voedselproducent en ‘broedplaats’ voor innovatie. Als onafhankelijk kennis- en netwerkcentrum voor de industrie organiseert Mikrocentrum daarom een nieuw event, Technology for AgriFood. De eerste editie vond op vrijdag 16 oktober 2015 plaats in Den Bosch als onderdeel van de landelijke Dutch AgriFood Week. 

Technology for AgriFood

Melkrobots, die de melkopbrengst vergroten en de boer ontzorgen, zijn bezig aan een gestage opmars in de melkveehouderij. In de akkerbouw is precisielandbouw met inzet van sensoren, drones, satellietbeelden en computers een opkomend fenomeen. Nog relatief onbekend is ‘city farming’: het dichtbij de consument verbouwen van gewassen in geconditioneerde, gesloten omgevingen met hulp van slimme LED-verlichting. En uit onverwachte hoek melden zich nieuwe spelers. Zo werkt Google op het snijvlak van voedsel, gezondheid en technologie.

Zomaar enkele voorbeelden van de steeds grotere rol die technologie in de agrifood-sector speelt. Technology for AgriFood speelt in op deze trend met een expo en een inspirerend lezingenprogramma. Dit nieuwe event moet de aanzet zijn tot een jaarlijks platform voor technologische expertise, samenwerking en innovatie, maar ook voor oriëntatie op mogelijkheden en veranderende verdienmodellen in de waardeketens van de agrifood.

Cross-over

Maarten Steinbuch is een van de sprekers op Technology for AgriFood 2015. De hoogleraar aan de TU Eindhoven houdt zich onder meer bezig met slimme auto’s en (voetbal)robots. Steinbuch ziet kansen voor de high-tech in de agrifood-sector. “Robots vinden we al veel in de industrie en komen ook in de agrifood-sector steeds meer voor. De maatschappelijke uitdaging ligt niet alleen in de acceptatie en de exploratie van de mogelijkheden, maar ook in het nadenken over de consequenties ervan. Wat kan de cross-over opleveren, en hoe versnellen we die?”

Internet of Plants

De cross-over tussen high-tech en agrifood levert al aansprekende resultaten op, zoals met precisielandbouw: op het juiste moment op de juiste plaats de juiste teeltmaatregel toepassen, voor een beter en efficiënter gebruik van water, gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest, arbeid en grond. Van den Borne Aardappelen schakelt daar onder meer sensortechnologie voor in: steeds slimmere sensoren leveren waardevolle informatie op en daarmee kan de aardappelketen in alle schakels meer waarde realiseren. Tijdens Technology for AgriFood 2015 zal het bedrijf tevens een tipje oplichten van het ‘Internet of Plants’, naar analogie met het al langer bekende Internet of Things, waarin machines, apparaten en computers met elkaar zijn verbonden via het internet.

Google

Internetgigant Google is al jaren actief in de wereld van de food. Michiel Bakker, director Global Food Services, zal vertellen over het interne Food Program, dat moet bijdragen aan het creëren van een inspirerende werkomgeving voor Google-medewerkers. Hij kijkt daarbij naar het snijvlak van food, health en technologie en onderzoekt hoe ‘food experiences’ invloed kunnen hebben op het welzijn en presteren van individuen en teams. Ook zoekt hij externe samenwerkingen om de uitdagingen en kansen in het grotere voedselsysteem te ontdekken en aan te pakken.

Dutch AgriFood Week

Technology for AgriFood wil experts uit de agrifood-sector verbinden met de wereld van high-tech systemen, life sciences en ICT. Als expertmeeting is het event onderdeel van de Dutch AgriFood Week, die in het teken staat van nieuwe verbindingen & innovatie in voedselketens. Deze grootschalige landelijke ‘week’, negen dagen van 12 t/m 20 oktober 2015, is een initiatief van AgriFood Capital, Food Valley NL, Greenport Westland-Oostland en de regio Venlo met support van de topsector Agri&Food.

Over de schrijver

Mikrocentrum

Mikrocentrum