• 31 maart 2016
  • Leestijd: een minuut

Terugblik: Technology for AgriFood 2015

Terugblik technology for agrifood2015

Van boer tot Google

De ontwikkelingen van de techniek gaan razendsnel en bieden ongekende mogelijkheden voor verdere innovatie van voedselketens. Het Mikrocentrum organiseerde in oktober 2015 Technology for AgriFood rond dit thema in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch. Met een expo en een congresprogramma is dit een belangrijk kennis- en netwerkplatform voor technologische expertise, samenwerking en innovatie.

Technology for AgriFood faciliteert kennisoverdracht, nieuwe kansen voor ondernemen, interactie en samenwerking voor professionals uit de sector in brede zin; een sector die gezien kan worden als een maakindustrie met alles wat daarbij te pas komt. De ondertitel van het congres: Expertise Van boer tot Google geeft dit al aan. Dit evenement beleefde zijn eerste editie en is onderdeel van de landelijke Dutch Agri Food Week.

Voedselketens ontwikkelen zich razendsnel dankzij innovaties in technologie en businessmodellen. Denk aan robotisering, precisielandbouw of city farming. Nederland speelt hierbij een vooraanstaande rol als ‘s werelds meest efficiënte voedselproducent en broedplaats voor innovatie.
Melkrobots, die de melkopbrengst vergroten en de boer ontzorgen, zijn bezig aan een gestage opmars in de melkveehouderij. In de akkerbouw is precisielandbouw met inzet van sensoren, drones, satellietbeelden en computers een opkomend fenomeen. Nog relatief onbekend is city farming: het dicht bij de consument verbouwen van gewassen in geconditioneerde, gesloten omgevingen met hulp van slimme ledverlichting. Op het snijvlak van voedsel, gezondheid en technologie.

Deze Technology for AgriFood lijkt een sterk concept. De verhalen van boer tot universiteit geven een goed inzicht in de stand van zaken en een kijk op de toekomst in deze voor ons land zo belangrijke maakindustrie.

Bron: Automatie PMA

Over de schrijver

Mikrocentrum

Mikrocentrum