• 9 augustus 2016
  • Leestijd: 2 minuten

Waarom een diploma met branche-erkenning waarde toevoegt

waarom een diploma met branche erkenning waarde toevoegt

Een cursus afsluiten met een examen biedt werkgever en werknemer voordelen. Aan de cursus wordt bijvoorbeeld meer gewicht toegekend. De cursist zal naast het volgen van de lessen over het algemeen ook actiever gaan deelnemen zoals huiswerk maken, lesmateriaal doornemen en vragen stellen aan de docent en medecursisten.

Extruderen, Spuitgieten en Composiet verwerken

De cursussen op het gebied van Extruderen, Spuitgieten en Composiet verwerken hebben een branche erkenning van de federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK). De NRK heeft een uniforme kwalificatiestructuur ontwikkeld. De achterliggende gedachten is om opleidingen aan te laten sluiten bij de competenties die nodig zijn om dergelijke functies uit te voeren. Verder vindt de NRK het van belang dat diploma’s van trainingsinstituten transparant zijn en aansluiten op vervolgopleidingen.

Gekwalificeerde opleidingen die aansluit bij een certificering

Werknemers hebben, mede met het oog op hun arbeidspositie, belang bij gekwalificeerde opleidingen. Bijkomend belang voor de werkgever is het feit dat het in dienst hebben van gediplomeerde medewerkers aansluit bij certificering zoals ISO. Als processen beschreven zijn dan is het ook logisch dat deze processen ingesteld en bewaakt worden door vakkundig (gediplomeerd) personeel.

Leerdoelen

Per opleiding zijn leerdoelen nauwkeurig vastgelegd in een Beroeps Competentie Profiel (BCP). Elk beroeps competentie profiel bestaat uit een aantal onderdelen, te weten:

  • Algemene informatie
  • Beroepsbeschrijving
  • Kerntaken

Beroepscompetenties
Beroepscompetenties zijn een opsomming van de competenties van een ervaren beroepsbeoefenaar waardoor hij/zij beroepsrelevante taken en opgaven aankan. Dit veronderstelt de aanwezigheid van onderling samenhangende competentie-elementen zoals: kennis, vaardigheden, houdingen, inzichten en/of persoonlijke eigenschappen.

Niveau en examen omvatting

Afhankelijk van het niveau van de cursus omvat het examen:
Niveau 1: basiscursus met 24 meerkeuzevragen en 18 open vragen
Niveau 2: vervolgcursus met 24 meerkeuzevragen en 18 open vragen
Niveau 3: specialistencursus met 15 open vragen

Het aanbieden van een opleiding motiveert medewerkers, vergroot het gevoel van waardering en biedt carrièreperspectief. In het geval van een bedrijfsreorganisatie heeft de ontslagen medewerker meer kans op werk, omdat hij zijn vakkennis bij een nieuwe werkgever kan aantonen.

Bepaalde subsidieregelingen vereisen dat een opleiding gevolgd wordt bij een erkend opleidingsinstituut en dat er examinering plaats vindt.

Website van NRK bekijken?

De NRK heeft een uniforme kwalificatiestructuur ontwikkeld. De achterliggende gedachte is om opleidingen aan te laten sluiten bij de competenties die nodig zijn om dergelijke functies uit te voeren

Bekijk hier de website

Over de schrijver

Mikrocentrum

Mikrocentrum