• 28 april 2016
  • Leestijd: 2 minuten

Zorgprofessionals en technici slaan de handen ineen

Zorgprofessionals en technici slaan de handen ineen

Pontes Medical en Mikrocentrum organiseerden voor de zesde keer de Pontes Medical Expertmeeting. Deze editie heeft plaats gevonden op vrijdag 10 juni 2016 van 11.30 - 18.00 uur in het UMC Utrecht. Deze bijeenkomst brengt zorgprofessionals en bedrijven samen, zodat zij samen medische technologische innovaties kunnen realiseren. Ideeën rechtstreeks uit het ziekenhuis worden gematcht aan bedrijven die een bedrage kunnen leveren aan de uitwerking en vercommercialisering hiervan.

Een goede match

Zorgprofessionals hebben veel kennis over de klinische praktijk in het ziekenhuis. In elke branche lopen zaken goed, maar kan er ook veel beter. De zorgprofessional heeft zelf niet altijd de technische kennis of de tijd om deze vaak goede ideeën tot uitvoering te brengen. Tijdens de Pontes Medical Expertmeeting worden verschillende partijen vanuit het bedrijfsleven, de zorg, onderzoek en investeerders efficiënt aan elkaar gekoppeld rondom concrete onderwerpen.

Innovatie zoekt partner

In het lezingenprogramma kwam onder andere 5 innovaties voor de spoedeisende hulp aan bod, waarbij partijen gezocht worden voor de ontwikkeling en de vercommercialisering. Ook bij de ronde tafelsessies werd er concreet om hulp gevraagd bij de uitwerking van innovaties, passend bij drie belangrijke trends. Zorgprofessionals vertellen waar ze tegen aan lopen en welk idee ze hebben om een proces te verbeteren met behulp van technologie. Bedrijven kunnen vanuit de zaal het gesprek aangaan met de zorgprofessionals. Deze interactie zet zich voort op de medtech markt. Bedrijven presenteren hier hun nieuwste innovatie of technologie op een sokkel en gaan het gesprek aan met zorgprofessionals en met elkaar.

Inspiratie

Hét platform voor zorgprofessionals en het bedrijfsleven om elkaar te vinden, kennis uit te wisselen en ervaringen te delen. Zo hebben we tijdens deze dag een bijdrage geleverd aan het efficiënter innoveren rondom medical devices.

Over Pontes Medical en Mikrocentrum

Pontes Medical is een samenwerkingsverband tussen AMC, VUmc en UMC Utrecht met als doel om samen met professionals in de ziekenhuizen en het bedrijfsleven nieuwe producten te ontwikkelen, te valideren en naar de markt te brengen. Mikrocentrum is een kennis- en netwerkorganisatie die industriële bedrijven ondersteunt via opleidingen, het faciliteren van ontmoetingen en het begeleiden bij ondernemen.

Over de schrijver


Mikrocentrum

Mikrocentrum