De cursus Onderhoud, veiligheid en wet geeft u een compleet overzicht van de Europese regelgeving op het gebied van inspectie, keuring en onderhoud van machines en andere industriële installaties, voortvloeiende uit de Arbo-wetgeving, de Warenwet en bepaalde EN-normen. Daarnaast worden de eisen behandeld gerelateerd aan de Milieuwetgeving (koel- en stookinstallaties).

 • Weet aan welke EU-regelgeving uw dient te voldoen
 • Ken de achtergrond, inhoud en integrale toepassing van de EU-richtlijnen
 • Krijg een compleet overzicht en handvatten om direct hiermee aan de slag te gaan
Installatiebeheerders, verantwoordelijke in productie en onderhoud, maintenance engineers en werkvoorbereiders in het onderhoud
MBO
2 dagbijeenkomsten
Bewijs van deelname
Een uitgebreide syllabus en een online leeromgeving
Inclusief arrangementskosten en lesmateriaal
Alleen bedrijfsintern beschikbaar
Deel deze pagina. Email  LinkedIn  Twitter

Over de cursus Onderhoud, veiligheid en wet

Veel bedrijven zijn niet of onvoldoende op de hoogte van de huidige wet en regelgeving ten aanzien van  het onderhoud en beheer van machines en andere technische installaties. Dit geldt met name voor de Europese regelgeving. Wat men vaak niet weet is dat Europese richtlijnen niet vrijblijvend zijn, maar dat toepassing ervan wettelijk verplichting is, omdat zij zijn opgenomen in nationale wetgeving van elke EU-lidstaat. De inspanningen van de overheid zijn de laatste tijd vooral gericht op het uitoefenen van toezicht of bedrijven zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. Een compleet overzicht van deze regelgevingen vindt u in de cursus Onderhoud, veiligheid en wet. 

Het is een pré als u enige bedrijfskundige kennis, inzicht of achtergrond in onderhoudstrajecten heeft.

Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van een online leeromgeving. In de online leeromgeving vindt u voorafgaand aan de lessen oefeningen en opdrachten. Dit vergt ongeveer 2 uur per week aan voorbereiding. U kunt tijdens de gehele cursus communiceren met de docent en vragen stellen. Door deze manier van leren is er tijdens de lesdagen meer ruimte voor groepswerk en discussies wat het geheel intensiever en effectiever maakt!

onderhoud veiligheid wet onderhoud veiligheid wet

Dag 1

 • Europese productrichtlijnen/ normen
 • Europese sociale richtlijnen/ normen
 • Machinerichtlijn/WBM en CE-markering
 • Gevolgen van (onderhouds-) aanpassingen CE machines
 • Arbeidsomstandighedenwet, Arbobesluit en Arboregelingen
 • Richtlijn Arbeidsmiddelen en gevolgen voor werkgever/ -nemer
 • Gevolgen (onderhouds-) aanpassing van bestaande machines
 • Bouwbesluit en het belang van V&G plannen bij bouwactiviteiten

Dag 2

 • Risicobehoordeling van machines en arbeidsmiddelen
 • Risicoreductie en het belang van LoToTo en werkvergunningen
 • Uitvoeren van een taakrisicoanalyse (TRA of LMRA)
 • Inspectie en keuring van hijs- en hefwerktuigen
 • Inspectie en keuring van mobiele arbeidsmiddelen
 • Uitleg Richtlijn Drukapparatuur (PED) en onderhoud
 • Uitleg ATEX Richtlijnen en Onderhoudsactiviteiten
 • Inspectie en onderhoud van stookinstallaties (SCIOS)
 • Wet milieubeheer, CFK besluit, STEK en onderhoud
 • Elektrische veiligheid volgens NEN 3140
Neem contact op voor meer informatie

Ontdek de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren

Wanneer u meerdere medewerkers in uw bedrijf op wilt laten leiden, is het interessanter en voordeliger om een cursus bij u op locatie te organiseren. Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend is hierbij essentieel. Mikrocentrum is CEDEO-erkend en garandeert de beste kwaliteit.

Onze opleidingsmanager denkt graag met u mee!

Heeft u interesse in een bedrijfsintern traject? Onze manager Karin Mous komt graag vrijblijvend bij u op bezoek.

Blogs en Nieuws