Leer producten ontwikkelen die optimaal functioneren

Voor constructeurs of productontwikkelaars is het belangrijk producten zo te ontwerpen dat deze goed functioneren. Het doel hierbij is om dit te bereiken tegen zo laag mogelijke kosten. De productietechniek heeft een grote invloed op aspecten als geometrie, toleranties, oppervlaktegesteldheid, duurzaamheid en kosten. Deze producteigenschappen worden over het algemeen allemaal gezocht in een poging om het resulterende product aantrekkelijk te maken voor de beoogde markt en een succesvolle bijdrage te leveren aan het produceerde bedrijf.

rd technologie rd technologie
rd technologie rd technologie

Leer producten ontwikkelen die optimaal functioneren

Voor constructeurs of productontwikkelaars is het belangrijk producten zo te ontwerpen dat deze goed functioneren. Het doel hierbij is om dit te bereiken tegen zo laag mogelijke kosten. De productietechniek heeft een grote invloed op aspecten als geometrie, toleranties, oppervlaktegesteldheid, duurzaamheid en kosten. Deze producteigenschappen worden over het algemeen allemaal gezocht in een poging om het resulterende product aantrekkelijk te maken voor de beoogde markt en een succesvolle bijdrage te leveren aan het produceerde bedrijf.

Cursussen op het gebied van R&D technologie

Design for assembly (DfA)

Deze cursus wordt alleen bedrijfsintern georganiseerd.

Maakbaarheid

(4 reviews)
4 oktober 2022 5 bijeenkomsten

Noise and vibration control

(2 reviews)
21 november 2022 3 bijeenkomsten

Omvormtechnologie

(1 review)
1 november 2022 6 bijeenkomsten

Tribologie

(5 reviews)
18 oktober 2022 4 bijeenkomsten

Blogs en Nieuws