Leer producten ontwikkelen die optimaal functioneren

Voor constructeurs of productontwikkelaars is het belangrijk producten zo te ontwerpen dat deze goed functioneren. Het doel hierbij is om dit te bereiken tegen zo laag mogelijke kosten. De productietechniek heeft een grote invloed op aspecten als geometrie, toleranties, oppervlaktegesteldheid, duurzaamheid en kosten. Deze producteigenschappen worden over het algemeen allemaal gezocht in een poging om het resulterende product aantrekkelijk te maken voor de beoogde markt en een succesvolle bijdrage te leveren aan het produceerde bedrijf.

rd technologie

Cursussen op het gebied van R&D technologie