Optimaliseer je productontwerp voor succesvolle productengineering

R&D-technologie en productengineering zijn beide belangrijke aspecten van het productontwikkelingsproces, maar ze hebben wel verschillende doelen en focuspunten.

R&D richt zich op het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe technologieën en concepten, terwijl productengineering zich richt op het toepassen van bestaande technologieën om producten te ontwikkelen en te verbeteren. Het doel is om het product aantrekkelijk te maken voor de beoogde markt en een succesvolle bijdrage te leveren aan het producerende bedrijf.

Cruciale factoren voor geslaagde productengineering

Bij productengineering staat het ontwerp- en ontwikkelproces van een apparaat, de assemblage of systeem centraal. Uiteindelijk wordt het te verkopen product via een productieproces geproduceerd.

Tijdens bijna alle activiteiten binnen dit proces krijg je te maken met kosten, maakbaarheid, kwaliteit, prestaties, betrouwbaarheid, onderhoud, beoogde levensduur en gebruikersfuncties.

Voor constructeurs of productontwikkelaars is het dus belangrijk producten zo te ontwerpen dat deze goed functioneren en dit tegen zo laag mogelijke kosten te bereiken. Het is daarom essentieel om op de hoogte te zijn van de beschikbare productietechnieken. De productietechniek heeft namelijk grote invloed op aspecten als geometrie, toleranties, oppervlaktegesteldheid, duurzaamheid en kosten.

Mikrocentrum biedt verschillende cursussen en trainingen op het gebied van R&D-technologie en productengineering. Hieronder lichten we ze voor je uit.

Kennisdelen is key

Omdat de ontwikkelingen in de maakindustrie snel gaan, hebben veel engineers en ontwikkelaars van OEM’s onvoldoende kennis van de maakbaarheid van producten. Dat vertraagt de innovatiecyclus en leidt tot inefficiëncy in de toeleverketen. Wanneer engineering en productie meer kennis met elkaar delen, levert dat voor alle betrokkenen waarde op. We schreven daar dit artikel over: Kennisdeling essentieel tussen OEM en toeleverketen | Mikrocentrum

Cursussen op het gebied van R&D technologie