Analytische vaardigheden stellen je niet alleen in staat om een probleem vanuit verschillende perspectieven te bekijken, maar ook om ingewikkelde problemen op de meest effectieve manier op te lossen. Analytische vaardigheden vereisen onder meer elementaire wiskundige vaardigheden voor het begrijpen, toepassen en evalueren van (numerieke) gegevens. Hiervoor dienen statistische technieken te worden gevolgd, zodat zowel productontwikkeling als procesbeheersing efficiënt en eenduidig verloopt. 

Aan de slag?

Het systematisch integreren van statistische concepten en methodieken, maar ook het hanteren van maatstaven, uitgangspunten en normen is hierbij de sleutel tot succes. Ga aan de slag met systems engineering, waaronder SPC, Design of Experiments en rekenvaardigheden. En leer verschillende meettechnieken en meetinstrumenten met onze cursussen meettechniek en tekeninglezen.