Te ingewikkelde en inefficiënte processen kunnen de oorzaak zijn van vertraging, verspilling en hoge kosten. Dit is te voorkomen door processen beter beheersbaar te maken, de kwaliteit ervan te verbeteren en door risico’s en problemen tijdig in kaart te brengen en te elimineren.

Kwaliteit en veilige werkomgeving

Veel organisaties worstelen met de vraag: “Hoe verbeteren we onze kwaliteit en veiligheid?” Het vergroten van het vermogen om aan kwaliteits- en veiligheidseisen te voldoen is hierbij één aspect. Het valt of staat echter bij het creëren van daadwerkelijke kwaliteit en een veilige werkomgeving, met name wanneer er met machines gewerkt wordt. Hoe realiseer en organiseert je dit in jouw bedrijf?

Tal van methodieken

Lean Six Sigma, FMEA, SPC, QRM, DoE, 8D, MSA, Poka Yoke en APQP/PPAP; een greep uit methodieken die gericht zijn op het optimaliseren van bedrijfs- en productieprocessen. Waar de ene methodiek zich focust op risicoanalyse of probleemoplossing, focust de andere methodiek zich op het systematisch elimineren van verspilling en het verminderen van variatie. We spreken dan alleen nog maar over optimalisatie van bedrijfs- en productieprocessen. Om ook kwaliteit en veiligheid te verbeteren en te organiseren kijken we naar methodieken en tools als auditen, CE-markeren, PL & SIL, ATEX en LOTOTO. Het bereiken van zowel een hogere proces- als productkwaliteit hangt samen met het vermogen om de prestaties structureel te monitoren, te beheersen en te verbeteren.

Aan de slag?

Kwaliteit, veiligheid en procesverbetering gaan hand in hand. Een veilige werkomgeving voorkomt ongelukken en draagt bij aan betere producten. Onze cursussen en evenementen binnen de Quality and improvement skills helpen je bij het up-to-date kennis houden van de laatste richtlijnen, methodieken en kwaliteitsnormen.

Ons cursusaanbod