CursusSubsidie

Externe audit

Een externe audit onderzoekt het kwaliteitssysteem van een (potentiële) leverancier. Daarbij worden sterke en zwakke elementen van dat systeem onderkent. Uiteindelijk is het doel van de audit om de risico’s als afnemer of uitbesteder te verminderen en de onderlinge relatie te verbeteren.

De cursus Externe audit leert u een audit voor te bereiden, uit te voeren en de resultaten te rapporteren. U ontdekt hoe u de audit kunt gebruiken om het kwaliteitssysteem van uw leverancier te beoordelen. Daarbij zijn goede communicatieve vaardigheden van de auditor van vitaal belang. Wat u in de auditcursus leert brengt u direct in de praktijk met rollenspellen en door interviewtechnieken te oefenen.

Dit levert de cursus Externe audit u op

Deze cursus leert u hoe een audit inzet om het kwaliteitssysteem van leveranciers te onderzoeken. In een externe audit doet u een onderzoek bij uw leverancier om uw risico’s te verminderen en de relatie te verbeteren

De cursus geeft u inzicht in hoe u een audit bij uw leverancier voorbereidt, uitvoert en rapporteert, het kwaliteitssysteem van uw leverancier analyseert, een goede relatie met uw leverancier onderhoudt en hoe u een interview goed uitvoert.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Inkopers, kwaliteitsfunctionarissen en anderen die nu of in de nabije toekomst externe audits uitvoeren of daar nauw bij betrokken zijn.

Niveau van de cursus

Vanaf MBO met kennis van de NEN-EN-ISO-9001:2015-norm.

Duur

2 dagbijeenkomsten van 9.00 tot 16.30 uur, 1x per week.

Bewijs van deelname

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Lesmateriaal

Een uitgebreide syllabus, die na de cursus uitstekend als naslagwerk te gebruiken is.

De cursus Externe Audit geeft u een duidelijk beeld met betrekking tot hoe u de externe audit als gereedschap gebruikt om uw doelen te bereiken. De cursus is als volgt opgebouwd:

Inleiding

 • Aspecten die een rol spelen in de relatie met de leverancier, goede relatie handhaven/verbeteren, relatie versus winst.
 • De rol van ontwikkelaars, verkoop, inkoop en kwaliteit bij een audit.
 • De audit als methodiek om inzicht te krijgen in het kwaliteitssysteem van de leverancier.

Inkoop

 • De inkoopparagraaf van ISO-9001 en 9004.
 • Procedures met betrekking tot inkoopaspecten

Externe audits

 • Waarom en wanneer een externe audit? 
 • Kwaliteitsborging bij de leverancier.

Voorbereiding

 • wat wil inkoop/verkoop?
 • wat moet de auditor weten?
 • waar moet de auditor naar kijken?

Auditors

 • Vereiste deskundigheid met betrekking tot de leverancier en met betrekking tot kwaliteitszorg.
 • Hoe gaat een audit uitvoering in zijn werk?
 • Techniek van vragen stellen en gedrag naar leveranciers toe.
 • Weging van informatie: wat is belangrijk voor mijn bedrijf?

Rapport

 • Inhoud, indeling, distributie.
 • Corrigerende en preventieve maatregelen.
 • Wanneer dient de leverancier maatregelen ter verbetering te nemen, wie controleert en bewaakt deze maatregelen, wanneer is een herhaal-audit nodig?

Interviewtechniek

 • Theorie: opbouw van een interview, vraagtechniek, trechtermodel, valkuilen.
 • Oefeningen, rollenspelen en adviezen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Mart Mijnsbergen, m.mijnsbergen@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 51 85 52 63
Inschrijven Plaats Startdatum Begintijd Eindtijd Prijs Avonden/Dagen
Utrecht 30-11-2020 9:00 16:30 € 950 2
Veldhoven 04-12-2020 9:00 16:30 € 950 2

Mikrocentrum werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementskosten.

Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting op de cursusprijs.

Het dag arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch en fris na de middag.
Het middag-avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een avondmaaltijd inclusief drankje.
Het avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en water.

9.0

Beoordeling Cursus Externe audit (Erik Van Roemburg, 4/4/2014)

De cursus was inhoudelijk goed, met een leuke docent. Ondanks dat het voor mijn werk geen... Lees verder