PraktijkcursusSubsidie

Interne Audit

Met een interne audit voert u op een systematische en gedisciplineerde manier onderzoek uit naar het goed en betrouwbaar functioneren van de interne organisatie. Het uitvoeren van interne audits helpt u tot structurele verbetervoorstellen te komen en te voldoen aan de ISO 9001:2015 norm. De cursus Interne audit leert u alle aspecten die nodig zijn om de rol van auditor te vervullen. Zo leert u de juiste voorbereidingen te treffen, te werken volgens een audit stappenplan, interviews af te nemen en uw bevindingen vast te leggen in een auditrapportage.

Auditen wordt in deze cursus niet alleen gezien als een verificatie (conformiteit), maar ook als een belangrijke startmoment voor de verbetering van bedrijfsprocessen.

Dit levert de cursus Interne audit u op

De praktijkcursus Interne audit geeft u inzicht en kennis rondom het begrip auditen, het nut van auditen en de rol van een auditor in een organisatie. U gaat aan de slag met de opzet en uitvoering van een intern auditproces, u leert de juiste voorbereidingen te treffen, audits uit te voeren en rapportages op te stellen.

Voor wie is de Interne audit cursus bedoeld?

Functionarissen die regelmatig belast zijn met de voorbereiding, uitvoering en rapportage van een interne audit zoals directie, kwaliteitsmanagers, bedrijfsleiders, inkopers, hoofden van afdelingen en andere functionarissen die te maken krijgen met interne audits. Dit is van toepassing voor bedrijven en overheidsinstellingen. 

Deze praktijkcursus is ook zeer geschikt als bedrijfsinterne cursus voor uw (toekomstige) auditors. Hierbij kan het lesprogramma samengesteld worden uit alleen die modules die u van belang acht voor uw auditors. 

Niveau van de praktijkcursus

Vanaf MBO

Duur

De open cursus bestaat uit 2 dagen van 9.00 tot 16.30 uur, 1x per week.
De auditcursus wordt ook bedrijfsintern gegeven. De inhoud en tijdsduur wordt in overleg met u afgestemd.

Bewijs van deelname

Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname.

Lesmateriaal

Een uitgebreide syllabus, die na de cursus als naslagwerk te gebruiken.

De cursus interne audit heeft de volgende inhoud en opbouw:

Inleiding in de interne audit

 • auditvormen
 • definitie
 • wat zegt de NEN-EN-ISO over auditing?
 • het doel van een audit
 • wat moet worden ge-audit?
 • audit stappenplan
 • case-studies

Opdracht

Opdracht aan kleine werkgroepen om de verkregen informatie aan de praktijk te toetsen. De resultaten hiervan worden plenair besproken.

 • Het beoordelen van een op schrift gezet interview.
 • Het maken van een vragenlijst aan de hand van procedures.

Systeem-audit

 • Auditvoorbereiding: aandachtspunten met betrekking tot de voorbereiding, auditplanning, afbakening.
 • Auditor-auditteam: taak, gedrag en kenmerken van een auditor, samenstelling van een auditteam.
 • Audit-uitvoering: opening, interviewtechniek, aandachtspunten bij de uitvoering, afsluiting.
 • Auditrapport: inhoud van het rapport, distributie van het rapport.
 • Management review:
  • Wat is een managementreview?
  • Wat is het doel van een managementreview?
  • Door wie en hoe vaak wordt deze uitgevoerd?

Huiswerkopdracht

Het voorbereiden van de interne audit:

 • interviewtechniek (1 dag):
 • opbouw van een interview
 • vraagtechniek
 • trechtermodel
 • valkuilen
 • oefeningen
 • rollenspellen en adviezen

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Mart Mijnsbergen, m.mijnsbergen@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 51 85 52 63
Inschrijven Plaats Startdatum Begintijd Eindtijd Prijs Avonden/Dagen
Utrecht 16-11-2020 9:00 16:30 € 930 2
Veldhoven 20-11-2020 9:00 16:30 € 930 2

Mikrocentrum werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementskosten.

Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting op de cursusprijs.

Het dag arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch en fris na de middag.
Het middag-avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een avondmaaltijd inclusief drankje.
Het avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en water.

8.0

Beoordeling Praktijkcursus Interne Audit (Jeroen Schoemaker, 18/2/2016)

Goede uitleg over de norm, opbouw en uitvoer van audits en mogelijke manieren van auditten. Ook... Lees verder

9.0

Beoordeling Praktijkcursus Interne Audit (Erik Janssen, 3/12/2014)

De curusu was zeer gericht op de praktijk met voldoende theoretische achtergrond.
Vooral de oefeningen waren zeer... Lees verder