CursusSubsidie

Kwaliteit op de werkvloer

Wilt u aan de slag met het verbeteren van processen op de werkvloer, bijvoorbeeld naar aanleiding van een 8D-project of een Root Cause Analyse? Volg dan de cursus Kwaliteit op de werkvloer. Tijdens deze cursus ontdekt u welke bewezen kwaliteitstechnieken er zijn, hoe u deze technieken succesvol toepast en weet u effectief deel te nemen aan een verbeterteam, of deze zelfs aan te sturen. Dit alles met als doel betere bedrijfsprestaties te realiseren.

Indien er meerdere medewerkers bij de verbetertraject betrokken zijn, is werken in teamverband essentieel. Deze cursus helpt u ook in teamverband structurele verbeteringen door te voeren en situaties te analyseren, problemen te identificeren en oplossingen aan te dragen.

Dit levert de cursus Kwaliteit op de werkvloer u op

Na deze cursus heeft u inzicht in de grondbeginselen bij kwaliteitsverbetering. U leert te werk te gaan volgens een procesbenadering en weet welke middelen u hierbij in kunt zetten. Ook bent u na deze cursus in staat kwaliteitsaudits te houden, kent u de bewezen kwaliteitstechnieken en weet u deze succesvol toe te passen bij verbeterprocessen. Tenslotte leert u effectief aan een verbeterteam deel te nemen of zelfs aan te sturen. De cursus sluit u af met een Mikrocentrum examen. Deze cursus bereid u bovendien voor op een officiële ASQ-certificering.

Voor wie is deze kwaliteitscursus bedoeld?

 • Iedereen die een schakel is in het beheersen en verbeteren van processen.
 • Productengineers, procesengineers, teamleiders en projectleiders die betrokken worden bij het structureel verbeteren van processen.
 • Medewerkers die opgeleid willen worden tot kwaliteitsmedewerker.

Niveau van de cursus

MBO+ door opleiding of ervaring verkregen

Duur

4 middag/avondbijeenkomsten.

Bewijs van deelname

Wanneer u de gehele cursus heeft gevolgd, ontvangt u van Mikrocentrum een bewijs van deelname. Mikrocentrum biedt u ook de mogelijkheid examen te doen. Deze vindt plaats op de laatste cursusdag. Wanneer u dit Mikrocentrum-examen met voldoende resultaat heeft doorlopen, ontvangt u een getuigschrift. Het examen van Mikrocentrum is een belangrijk onderdeel van uw voorbereiding op de officiële ASQ-certificering.

Over de ASQ-certificering

Deze cursus is in lijn met de Certified Quality Engineer Body of Knowledge. Met behulp van dit document definieert ASQ (The American Society for Quality) sinds 1968 internationaal het vakgebied. Het volgen van deze cursus is hiermee een uitstekende voorbereiding op het wereldwijde certificeringsexamen van ASQ.

Lesmateriaal

Een uitgebreide syllabus. Wilt u deelnemen aan het ASQ-certificeringsexamen, dan dient u te beschikken over het “Quality Improvement Handbook”. Vraag naar de mogelijkheden.

1. Kwaliteitmanagement

Grondbeginselen

 • Leiders: Shewhart, Deming, Juran, Feigenbaum, Ishikawa, Crosby, Taguchi
 • Filosofieën: Scientific Management, Total Quality Management, Lean, Six Sigma
 • Modellen: BNQP, EFQM, ISO 9000 serie

Procesbenadering

 • Belanghebbenden: Klant, Leverancier, Werknemer, Maatschappij
 • Input & Output: Variatie, Meting
 • Activiteiten
 • Richtlijnen: Extern, Intern
 • Middelen: Bedrijfsmiddelen, Werknemers

Kwaliteitsaudits

 • Definitie: Doel, Type, Scope, Criteria
 • Planning: Team, Voorbereiding
 • Uitvoering: Introductie, Scoping, Focussing, Verificatie, Afsluiting
 • Rapportage: Auditrapport
2. Verbeterteams

Teameigenschappen

 • Teams begrijpen
 • Teamsucces definiëren

Teamprocessen

 • Opstarten
 • Basisprocessen
 • Samenwerking & Competitie
 • Communicatie
 • Conflicthantering
 • Besluitvorming
3. Kwaliteitsverbetering

Verbeterfilosofieën

 • Verbeterstrategieën: Incrementeel, Doorbraak
 • Verbetercycles: PDCA, DMAIC, ADKAR

Verbetertools

 • Basistools: Check Sheet, Histogram, Pareto Chart, Regelkaart, Oorzaak-en-Gevolg Diagram, Spreidingsdiagram, Stroomschema
 • Managementtools: Boomdiagram, Affinity Diagram, Relatiediagram, Matrix-diagram, Prioriteringsmatrix, Proces Beslisschema, Pijldiagram
 • Aanvullende tools: FMEA, 5xWaarom, 5S

Problemen Oplossen

 • Corrigerende Maatregelen
 • 8D Problem-Solving
4. Examendag
 • Theorie-examen
 • Praktijkopdrachten

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Wijgert Horst, w.horst@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0) 40 296 99 33
Inschrijven Plaats Startdatum Begintijd Eindtijd Prijs Avonden/Dagen
Eindhoven 03-04-2018 13:30 21:30 € 1320 4
Utrecht 04-04-2018 13:30 21:30 € 1320 4

Mikrocentrum werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementskosten.

Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting op de cursusprijs.

Het dag arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch en fris na de middag.
Het middag-avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een avondmaaltijd inclusief drankje.
Het avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en water.