CursusSubsidie

Machineveiligheid voor de constructeur (Module C)

De cursus Machineveiligheid voor de constructeur is gericht op de belangrijkste mechanische veiligheidsnormen en de  machinerichtlijn.

U verdiept zich in de praktische vertaling van de mechanische veiligheidseisen uit de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn. Zo leert u over de veiligheidsafstand en mechanische afscherming. Ook van belang is de correcte ‘handover’ naar de elektro engineers die de veilige besturing gaan ontwikkelen.

Wat leert u tijdens deze cursus?

De praktische vertaling van de mechanische veiligheidseisen uit de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn. In één dag maakt u kennis met de belangrijkste mechanische veiligheidsnormen om een veilige machine te bouwen.

Deze cursus sluit goed aan als vervolg op module A: Basis Machineveiligheid, Wet- en regelgeving en module B: Risicobeoordeling en keuze risicoreducerende maatregelen. Machineontwerpers leren tijdens de ontwerpfase rekening houden met alle veiligheidsaspecten die wettelijk van toepassing zijn op hun machine.

Voor wie is de cursus Machineveiligheid voor de constructeur (Module C) bedoeld?

Deze cursus is speciaal voor engineers en constructeurs die werkzaam zijn bij machinebouwers, machine-eigenaren, systeemintegratoren, contractors of overheden èn verantwoordelijk zijn voor het mechanisch ontwerp, het samenstellen of het aanpassen van: machines, productielijnen of andere systemen.

Niveau van de cursus

MBO/HBO werk- en denk niveau

Voorkennis

Deze cursus is een logisch vervolg op Module B: Risicobeoordeling en keuze risicoreducerende maatregelen. Als men voldoende kennis heeft van Wet en regelgeving voor machines en productielijnen is deze module C ook apart te volgen. Basiskennis van de risicobeoordeling volgens de huidige wet en regelgeving is noodzakelijk.

Duur

1 dagbijeenkomst van 09:00 – 16:30 uur

Bewijs van deelname

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Hobéon SKO-punten

Deze module wordt door Hobéon SKO gewaardeerd met 1 SKO punt.

Voordelig en compleet!

Deze module is ook te volgen binnen de voordelige

combinatie 1 Machineveilig ontwerpen

combinatie 3 Specialist Machineveiligheid

Deze combinaties bieden u de mogelijkheid om op zeer volledige basis kennis en vaardigheden op te doen op het gebied van machineveiligheid.

 • Wet en regelgeving over mechanische veiligheidseisen van machines en productielijnen.
 • Ontwerp mechanische veiligheidsmaatregelen volgens huidige EN normen.
 • Uitleg van EN-normen: EN-ISO 14120, EN-ISO 13857, EN 349, EN-ISO 14122 deel 1 t/m 4, etc.
 • Oefening: Bepaling van de veiligheidsafstand en de uitvoering van een mechanische afscherming.
 • Oefening: Berekenen van de juiste veiligheidsafstanden met de norm.
 • Eisen van de Machinerichtlijn bij het werken aan draaiende machines.
 • Oefening: Bepaling van taakzones en besturingsbereik van een machine en samenstel van machines (EN ISO 11161).
 • Uitleg normen voor pneumatische en hydraulische besturingen.
 • Praktische tips bij het gebruik van afschermingen en veiligheidscomponenten.
 • Opstellen van een Safety Requirements Specification ( SRS), het veiligheidsbestek als handover van de W-engineer naar de E-engineer.
 • Korte introductie over de gevolgen van de PL en SIL normen voor het mechanisch ontwerp.
 • Tijdens diverse oefeningen met praktijkvoorbeelden wordt de theorie geoefend.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Wouter Lintsen, w.lintsen@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0) 40 296 99 33
Inschrijven Plaats Startdatum Begintijd Eindtijd Prijs Avonden/Dagen
Eindhoven 29-11-2018 9:00 16:30 € 485 1
Utrecht 04-04-2019 9:00 16:30 € 485 1

Mikrocentrum werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementskosten.

Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting op de cursusprijs.

Het dag arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch en fris na de middag.
Het middag-avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een avondmaaltijd inclusief drankje.
Het avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en water.

veiligschema

Waar mensen werken met machines, apparaten of installaties, daar is machineveiligheid van belang. Enkele rollen die we kunnen onderscheiden zijn:

De machine gebruiker
De gebruiker van machines is verantwoordelijk én aansprakelijk voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Maar deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zal hij in de keten van toeleveranciers willen leggen. De machinebouwer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn product de machine. Met de machine moet in alle levens- en gebruiksfases veilig te werken zijn. De machine-eigenaar bepaalt daarom bij aanbesteding niet alleen de functionele specificaties, maar dient ook de veiligheid controleren!
Daarnaast zal veiligheid in iedere situatie (tijdens productie, onderhoud, reparatie of modificatie) een punt van aandacht blijven. Indien er werkzaamheden worden uitbesteed bij contractors dan zullen zij hierin hun verantwoordelijkheid moeten kennen.

De machinebouwer, systeemintegrator en contractor
De realisatie van een fabriek of installatie gebeurt vaak door een aantal samenwerkende partijen. De coördinatie ligt bij een partij, de ‘systeem integrator’. Zo ook de realisatie van de
machineveiligheid van losse machines en een het samenstel van machines . De systeem integrator zal daarom zorgen dat toeleverende machinebouwers en contractors voor hun deel de machineveiligheid garanderen.

Overheid
Voor overheden is er een bijzondere verantwoordelijkheid weggelegd. De veiligheid van de burger is in het geding als het gaat om ontwikkeling en beheer van: infrastructuur zoals beweegbare bruggen, sluizen, gebouwen, faciliteiten enz. Omdat de kleiner wordende overheid steeds meer uitbesteedt komt dat vooral neer op goed specificeren van machineveiligheidseisen maar vooral ook het controleren van de toeleveranciers.

Overzicht cursussen machineveiligheid
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor veiligheid is een hot issue, maar vaak onduidelijk. Wanneer ben je nu fabrikant en wanneer gebruiker? Welke Wet- en regelgeving is van toepassing en voor wie, wanneer en waarom? In een bedrijf zijn vaak meerdere disciplines betrokken bij het aspect machineveiligheid. Daarom hebben wij de cursussen voor u modulair opgebouwd zodat u de van belang zijnde module(s) kunt selecteren! Tijdens de cursussen wisselen theorie, relevante praktijkvoorbeelden en opdrachten elkaar af zodat u direct aan de slag kan.

Onze docenten ‘machineveiligheid’ zijn door de TÜV gecertificeerd als Functional Safety Professionals en dagelijks in de praktijk aan de slag!