CursusSubsidie

Risicobeoordeling en keuze van risicoreducerende maatregelen (Module B)

De cursus risicobeoordeling (module B) leidt u op om uw machine op risico te beoordelen en tevens de juiste maatregelen te treffen op het gebied van machineveiligheid voor de (toekomstige) gebruiker!


U verkrijgt inzicht in de methodiek om op een efficiënte en gestructureerde manier te komen tot een risicobeoordeling van een machine die voldoet aan alle wettelijke eisen volgens de machinerichtlijnen. Ook wordt er ingezoomd op het gebruik van diverse risicograven en de keuze van de juiste risico reducerende maatregelen voor een machine. Een ander belangrijk aspect is het op de juiste wijze documenteren van de risicobeoordeling van machines.

Wat leert u tijdens deze cursus?

De methodiek om op een efficiënte en gestructureerde manier te komen tot een risicobeoordeling van een machine die voldoet aan alle wettelijke eisen. Deze training van 1 dag vormt een goede basis voor personen die zich bezig moeten houden met het uitvoeren van risicobeoordelingen op machines en productielijnen. Het biedt u voldoende kennis om na de cursus zelfstandig en in groepsverband adequate risicobeoordelingen te kunnen uitvoeren en op een correcte manier te documenteren.

Voor wie is de cursus Risicobeoordeling en keuze van risicoreducerende maatregelen (Module B) bedoeld?

Voor iedereen die betrokken is bij risicobeoordelingen van machines.

Machine-eigenaren, fabrikanten, machinebouwers, importeurs, systeemintegratoren, contractors of overheden, engineers, KAM- HSE- of SHE- managers, managers onderhoud, machineverkopers en projectmanagers.

Niveau van de cursus

MBO/HBO werk- en denk niveau

Deze module is apart te volgen indien voldoende basiskennis aanwezig is van de Wet- en regelgeving; machineveiligheid en CE-markering.
Anders adviseren wij u eerst module A te volgen: Basis Machineveiligheid, Wet- en regelgeving.

Duur

1 dagbijeenkomst van 09:00 – 16:30 uur

Bewijs van deelname

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Hobéon SKO-punten

Deze module wordt door Hobéon SKO gewaardeerd met 1 SKO punt.

Voordelig en compleet!

Deze module is ook te volgen binnen drie voordelige combinaties. Deze combinaties bieden u de mogelijkheid om op zeer volledige basis kennis en vaardigheden op te doen op het gebied van machineveiligheid. Kijkt u in dit vakgebied naar de cursus:

 • (combinatie 1) ‘Machineveilig ontwerpen’
 • (combinatie 2) ‘Machineveiligheid PL en SIL’
 • (combinatie 3) ‘Specialist Machineveiligheid’
 • Praktische tips bij het toepassen van diverse risicoreducerende maatregelen.
 • De risicobeoordeling op de juiste manier documenteren.
 • Tijdens diverse oefeningen met praktijkvoorbeelden en templates wordt de theorie geoefend.
 • Wet- en regelgeving over risicobeoordeling van machines en productielijnen.
 • Stappenplan risicobeoordeling machines.
 • Uitleg definities van: ‘risico’, ‘gevaar’, ‘gevaarlijke situatie’ en ‘gevaarlijke gebeurtenis’
 • Theorie risicobeoordeling volgens de norm EN-ISO 12100.
 • Overzicht verschillende risicobeoordelingsmethodieken.
 • Uitleg verschillende risicografen: NPR-ISO/TR 14121-2, EN-ISO 13849 (PL), EN 62061 (SIL).
 • Oefening: risicobeoordeling van een voorbeeld machine.
 • Kiezen van de juiste risicoreducerende maatregelen voor een machine:

    o Mechanische afscherming.
    o Lichtschermen, inloopbeveiligingen en scanners.
    o Deursensoren.
    o Veiligheidsmatten of bumpers.
    o Tweehandenbediening.
    o Hold to run.
    o Noodstop.
    o Persoonlijke beschermingsmiddelen.
    o Procedures.
    o Waarschuwingspictogrammen.
    o Lock out Tag out.

 • Praktische tips bij het toepassen van diverse risicoreducerende maatregelen.
 • De risicobeoordeling op de juiste manier documenteren.
 • Tijdens diverse oefeningen met praktijkvoorbeelden en templates wordt de theorie geoefend.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Wouter Lintsen, w.lintsen@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0) 40 296 99 33
Inschrijven Plaats Startdatum Begintijd Eindtijd Prijs Avonden/Dagen
Eindhoven 20-11-2018 9:00 16:30 € 485 1
Utrecht 28-03-2019 9:00 16:30 € 485 1

Mikrocentrum werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementskosten.

Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting op de cursusprijs.

Het dag arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch en fris na de middag.
Het middag-avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een avondmaaltijd inclusief drankje.
Het avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en water.

veiligschema

Waar mensen werken met machines, apparaten of installaties, daar is machineveiligheid van belang. Enkele rollen die we kunnen onderscheiden zijn:

De machine gebruiker
De gebruiker van machines is verantwoordelijk én aansprakelijk voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Maar deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zal hij in de keten van toeleveranciers willen leggen. De machinebouwer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn product de machine. Met de machine moet in alle levens- en gebruiksfases veilig te werken zijn. De machine-eigenaar bepaalt daarom bij aanbesteding niet alleen de functionele specificaties, maar dient ook de veiligheid controleren!
Daarnaast zal veiligheid in iedere situatie (tijdens productie, onderhoud, reparatie of modificatie) een punt van aandacht blijven. Indien er werkzaamheden worden uitbesteed bij contractors dan zullen zij hierin hun verantwoordelijkheid moeten kennen.

De machinebouwer, systeemintegrator en contractor
De realisatie van een fabriek of installatie gebeurt vaak door een aantal samenwerkende partijen. De coördinatie ligt bij een partij, de ‘systeem integrator’. Zo ook de realisatie van de
machineveiligheid van losse machines en een het samenstel van machines . De systeem integrator zal daarom zorgen dat toeleverende machinebouwers en contractors voor hun deel de machineveiligheid garanderen.

Overheid
Voor overheden is er een bijzondere verantwoordelijkheid weggelegd. De veiligheid van de burger is in het geding als het gaat om ontwikkeling en beheer van: infrastructuur zoals beweegbare bruggen, sluizen, gebouwen, faciliteiten enz. Omdat de kleiner wordende overheid steeds meer uitbesteedt komt dat vooral neer op goed specificeren van machineveiligheidseisen maar vooral ook het controleren van de toeleveranciers.

Overzicht cursussen machineveiligheid
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor veiligheid is een hot issue, maar vaak onduidelijk. Wanneer ben je nu fabrikant en wanneer gebruiker? Welke Wet- en regelgeving is van toepassing en voor wie, wanneer en waarom? In een bedrijf zijn vaak meerdere disciplines betrokken bij het aspect machineveiligheid. Daarom hebben wij de cursussen voor u modulair opgebouwd zodat u de van belang zijnde module(s) kunt selecteren! Tijdens de cursussen wisselen theorie, relevante praktijkvoorbeelden en opdrachten elkaar af zodat u direct aan de slag kan.

Onze docenten ‘machineveiligheid’ zijn door de TÜV gecertificeerd als Functional Safety Professionals en dagelijks in de praktijk aan de slag!