CursusSubsidie

Veilige besturingen ontwerpen volgens PL/SIL (Module D)

De cursus Veilige besturingen ontwerpen volgens PL/SIL is gericht op diegene die de besturing ontwerpt voor een machine of productielijn. U heeft dan vaak te maken met het ontwerp van besturingstechnische veiligheidsfuncties waarbij steeds vaker ‘safety’ uitvoeringen worden gebruikt van besturingsmodules zoals de veiligheids PLC’s.

Tijdens de ontwerpcursus verkrijgt u inzicht om uw systeem ‘voldoende’ veilig te maken die voldoet aan de
PL (Performance Level) en SIL (Safety Integrity Level) eisen. Dit aan de hand van de praktische vertaling van de besturingstechnische veiligheidseisen uit de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de belangrijkste besturingstechnische normen. Wijzigingen in de PL norm in 2016 worden meegenomen in de cursus.

Wat leert u tijdens deze cursus?

De praktische vertaling van de besturingstechnische veiligheidseisen uit de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de belangrijkste besturingstechnische normen. Hoe bouwt u een besturing die voldoet aan de PL (Performance Level) en SIL (Safety Integrity Level) eisen?

Voor wie is de cursus Veilige besturingen ontwerpen volgens PL/SIL (Module D) bedoeld?

Deze 2 daagse cursus is speciaal voor engineers die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de besturingstechnische veiligheidsmaatregelen op een machine of productielijn en die werkzaam zijn bij machinebouwers, machine-eigenaren, systeemintegratoren, contractors of overheden.

Niveau van de cursus

MBO/HBO werk- en denk niveau

Duur

2 dagbijeenkomsten van 09:00 – 16:30 uur

Bewijs van deelname

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Hobéon SKO-punten

Deze module wordt door Hobéon SKO gewaardeerd met 2 SKO punten.

Voordelig en compleet!

Deze module is ook te volgen binnen de voordelige combinatie 2 Machineveiligheid PL en SIL’ en combinatie 3 Specialist Machineveiligheid’.
Deze combinaties bieden u de mogelijkheid om op zeer volledige basis kennis en vaardigheden op te doen op het gebied van machineveiligheid.

Voorkennis

Voor deze cursus is algemene basiskennis van de Machinerichtlijn  2006/42/EG noodzakelijk (zoals gegeven in module A). Als men voldoende kennis heeft van Wet- en regelgeving voor machines en productielijnen is deze module D, ook apart te volgen. Basiskennis van de risicobeoordeling volgens de huidige Wet- en regelgeving is aan te bevelen.

 

 • Wet- en regelgeving over besturingstechnische veiligheidseisen van machines en productielijnen.
 • Overzicht elektrische normen voor machines (o.a. EN 60204-1).
 • Introductie PL en SIL voor machines en SIL voor de procesindustrie.
 • Hoe werkt de risicograaf van de normen: EN 954-1 (Cat.), EN-ISO 13849 (PL), EN 62061 (SIL),
 • Uitleg van de diverse faalkansparameters: PFHd, PFDavg, MTTFd, SSF, DC, CCF, B10d, HFT, λd, β-factor, etc.
 • Interpreteren van faalkansparameters van de datasheet van een leverancier.
 • Wat te doen met ontbrekende gegevens?
 • Toepassen van Functional Safety Management (FSM).
 • Het voorkomen van systematische fouten.
 • Toepassen van het “Stappenplan PL en SIL”.
 • Architecturen en veiligheids-categorieën.
 • Elektrische veiligheidsschema’s ontwerpen.
 • Oefening: Het berekenen van het PL- en SIL niveau met een rekenmachine.
 • Uitleg huidige PL- en SIL calculatietools.
 • Verificatie van een veiligheidsfunctie.
 • Validatie van een veiligheidsfunctie.
 • Het op de juiste manier documenteren van alle PL en SIL gegevens voor in het Technisch Dossier en welke informatie moet in de gebruiksaanwijzing vermeld worden.
 • Tijdens diverse oefeningen met praktijkvoorbeelden wordt de theorie geoefend.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Wouter Lintsen, w.lintsen@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0) 40 296 99 33
Inschrijven Plaats Startdatum Begintijd Eindtijd Prijs Avonden/Dagen
Eindhoven 06-12-2018 9:00 16:30 € 935 2
Utrecht 11-04-2019 9:00 16:30 € 935 2

Mikrocentrum werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementskosten.

Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting op de cursusprijs.

Het dag arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch en fris na de middag.
Het middag-avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een avondmaaltijd inclusief drankje.
Het avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en water.

 veiligschema

Waar mensen werken met machines, apparaten of installaties, daar is machineveiligheid van belang. Enkele rollen die we kunnen onderscheiden zijn:

De machine gebruiker
De gebruiker van machines is verantwoordelijk én aansprakelijk voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Maar deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zal hij in de keten van toeleveranciers willen leggen. De machinebouwer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn product de machine. Met de machine moet in alle levens- en gebruiksfases veilig te werken zijn. De machine-eigenaar bepaalt daarom bij aanbesteding niet alleen de functionele specificaties, maar dient ook de veiligheid controleren!
Daarnaast zal veiligheid in iedere situatie (tijdens productie, onderhoud, reparatie of modificatie) een punt van aandacht blijven. Indien er werkzaamheden worden uitbesteed bij contractors dan zullen zij hierin hun verantwoordelijkheid moeten kennen.

De machinebouwer, systeemintegrator en contractor
De realisatie van een fabriek of installatie gebeurt vaak door een aantal samenwerkende partijen. De coördinatie ligt bij een partij, de ‘systeem integrator’. Zo ook de realisatie van de
machineveiligheid van losse machines en een het samenstel van machines . De systeem integrator zal daarom zorgen dat toeleverende machinebouwers en contractors voor hun deel de machineveiligheid garanderen.

Overheid
Voor overheden is er een bijzondere verantwoordelijkheid weggelegd. De veiligheid van de burger is in het geding als het gaat om ontwikkeling en beheer van: infrastructuur zoals beweegbare bruggen, sluizen, gebouwen, faciliteiten enz. Omdat de kleiner wordende overheid steeds meer uitbesteedt komt dat vooral neer op goed specificeren van machineveiligheidseisen maar vooral ook het controleren van de toeleveranciers.

Overzicht cursussen machineveiligheid
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor veiligheid is een hot issue, maar vaak onduidelijk. Wanneer ben je nu fabrikant en wanneer gebruiker? Welke Wet- en regelgeving is van toepassing en voor wie, wanneer en waarom? In een bedrijf zijn vaak meerdere disciplines betrokken bij het aspect machineveiligheid. Daarom hebben wij de cursussen voor u modulair opgebouwd zodat u de van belang zijnde module(s) kunt selecteren! Tijdens de cursussen wisselen theorie, relevante praktijkvoorbeelden en opdrachten elkaar af zodat u direct aan de slag kan.

Onze docenten ‘machineveiligheid’ zijn door de TÜV gecertificeerd als Functional Safety Professionals en dagelijks in de praktijk aan de slag!