CursusSubsidie

Machineveiligheid G: hijsen en heffen

Een unieke cursus waarbij alle facetten van de machinerichtlijn in combinatie van hijs- en hefwerktuigen en gereedschappen aan bod komen. De cursus biedt een mooie balans tussen theorie, praktische voorbeelden en oefeningen.

Wat leert u tijdens deze cursus?

Op hijs- en hef werktuigen of gereedschappen moeten sinds 1 januari 2010 een CE-markering aangebracht worden conform de toepasselijke eisen uit de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Deze cursus
van 1 dag geeft inzicht in alle wettelijke eisen waaraan voldaan moet worden om te komen tot een CE-markering en het veilig werken met hijs- en hefwerktuigen.
De deelnemers leren en oefenen met een stappenplan om op een efficiënte en gestructureerde manier te komen tot een CE markering op de hijs- en/of hefwerktuigen of hijsgereedschappen.
U maakt kennis met de speciale normen die nodig zijn om hijs- en hefwerktuigen en gereedschappen veilig en conform de CE-eisen te ontwerpen. Ook leert u als gebruiker hoe om te gaan met hijs- en hefwerktuigen of hefgereedschappen tijdens de gebruiksfase conform de Arbowet.

Voor wie is de cursus Machineveiligheid G: hijsen en heffen bedoeld?

Speciaal voor ontwerpers en/of gebruikers van hijs- en hefwerktuigen en hijsgereedschappen: Fabrikanten, machinebouwers, importeurs, systeemintegratoren, contractors of overheden,
engineers, managers onderhoud, en projectmanagers.

Niveau van de cursus

MBO/HBO werk- en denk niveau

Voorkennis

Deze module is apart te volgen indien voldoende basiskennis aanwezig is van de Wet- en regelgeving; machineveiligheid en CE markering. Anders adviseren wij u eerst module A te volgen: Basis Machineveiligheid, Wet- en regelgeving.

Duur

1 dagbijeenkomst van 09:00 – 16:30 uur

Bewijs van deelname

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Hobéon SKO-punten

Deze module wordt door Hobéon SKO gewaardeerd met 1 SKO punt.

 • korte uitleg basiskennis Wet- en regelgeving
 • overzicht wettelijke eisen Europees en Nationaal voor hijs- en hefgereedschappen
 • overzicht van de mechanische (en elektrische) normen voor hijs- en hefgereedschappen
 • eisen tijdens de gebruiksfase; keuren van hijs- en hefwerktuigen of hijsgereedschappen, door wie wanneer en hoe vaak?
 • wanneer leiden aanpassingen aan een bestaand hijs- en hefgereedschap wel of niet tot de CE-markering
 • uitleg “10 stappenplan voor CE-markering”bij hijs- en hefmiddelen.
 • uitleg opbouw van de CE-documenten:
 1. opstellen van een EG-Verklaring van overeenstemming van hef en hijsmiddelen
 2. de vereiste inhoud van het Technisch Dossier
 3. de vereiste inhoud van de gebruiksaanwijzing
 • korte uitleg risicobeoordeling bij hijs- en hefmiddelen
 • kiezen van de juiste risico reducerende maatregelen met behulp van normen voor hijs- en hefgereedschappen
 • tijdens diverse oefeningen met praktijkvoorbeelden wordt de theorie geoefend

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Wouter Lintsen, w.lintsen@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 29 09 28 35
Inschrijven Plaats Startdatum Begintijd Eindtijd Prijs Avonden/Dagen
Veldhoven 17-12-2020 9:00 16:30 € 570 1
Veldhoven 23-06-2021 9:00 16:30 € 570 1

Mikrocentrum werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementskosten.

Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting op de cursusprijs.

Het dag arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch en fris na de middag.
Het middag-avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een avondmaaltijd inclusief drankje.
Het avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en water.

veiligschema

Waar mensen werken met machines, apparaten of installaties, daar is machineveiligheid van belang. Enkele rollen die we kunnen onderscheiden zijn:

De machine gebruiker
De gebruiker van machines is verantwoordelijk én aansprakelijk voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Maar deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zal hij in de keten van toeleveranciers willen leggen. De machinebouwer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn product de machine. Met de machine moet in alle levens- en gebruiksfases veilig te werken zijn. De machine-eigenaar bepaalt daarom bij aanbesteding niet alleen de functionele specificaties, maar dient ook de veiligheid controleren!
Daarnaast zal veiligheid in iedere situatie (tijdens productie, onderhoud, reparatie of modificatie) een punt van aandacht blijven. Indien er werkzaamheden worden uitbesteed bij contractors dan zullen zij hierin hun verantwoordelijkheid moeten kennen.

De machinebouwer, systeemintegrator en contractor
De realisatie van een fabriek of installatie gebeurt vaak door een aantal samenwerkende partijen. De coördinatie ligt bij een partij, de ‘systeem integrator’. Zo ook de realisatie van de
machineveiligheid van losse machines en een het samenstel van machines . De systeem integrator zal daarom zorgen dat toeleverende machinebouwers en contractors voor hun deel de machineveiligheid garanderen.

Overheid
Voor overheden is er een bijzondere verantwoordelijkheid weggelegd. De veiligheid van de burger is in het geding als het gaat om ontwikkeling en beheer van: infrastructuur zoals beweegbare bruggen, sluizen, gebouwen, faciliteiten enz. Omdat de kleiner wordende overheid steeds meer uitbesteedt komt dat vooral neer op goed specificeren van machineveiligheidseisen maar vooral ook het controleren van de toeleveranciers.

Overzicht cursussen machineveiligheid
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor veiligheid is een hot issue, maar vaak onduidelijk. Wanneer ben je nu fabrikant en wanneer gebruiker? Welke Wet- en regelgeving is van toepassing en voor wie, wanneer en waarom? In een bedrijf zijn vaak meerdere disciplines betrokken bij het aspect machineveiligheid. Daarom hebben wij de cursussen voor u modulair opgebouwd zodat u de van belang zijnde module(s) kunt selecteren! Tijdens de cursussen wisselen theorie, relevante praktijkvoorbeelden en opdrachten elkaar af zodat u direct aan de slag kan.

Onze docenten ‘machineveiligheid’ zijn door de TÜV gecertificeerd als Functional Safety Professionals en dagelijks in de praktijk aan de slag!