CursusSubsidie

Machineveiligheid F: robotveiligheid

De verdiepingscursus Robotveiligheid geeft u de inzichten die u nodig heeft voor wat betreft robots en machineveiligheid. Het gebruik van robots voor geautomatiseerde productie zal steeds meer toenemen. Om de machinerichtlijn in combinatie met robotveiligheid op de juiste wijze toe te passen is er specialistische kennis verreist. En niet alleen van de robot zelf maar ook functionele veiligheid toegespitst op de productieomgeving.

Gedurende de cursus gaat u zich verdiepen in de robotnormen en de speciale norm voor geïntegreerde productiesystemen. Tevens gaat u aan de hand van praktijkvoorbeelden zelf met de stof aan de slag.

Wat leert u tijdens deze cursus?

U leert omgaan met alle specifieke eisen uit de robotnormen en de speciale norm voor geïntegreerde productiesystemen.

Het gebruik van robots voor geautomatiseerde productie zal steeds meer toenemen. Steeds meer machine ontwerpers en systeemintegratoren zullen met robots aan de slag gaan. Dit vereist niet alleen specialistische kennis van robots, maar ook van robotveiligheid in de productieomgeving.

Voor wie is de cursus Machineveiligheid F: robotveiligheid bedoeld?

Voor iedereen die betrokken is bij het ontwerpen van machines met robots en die onderhoud moet uitvoeren aan productielijnen met een robot. Machine-robot-eigenaren, fabrikanten van robots, machinebouwers, robot importeurs, systeemintegratoren, contractors of overheden, engineers, managers onderhoud, en projectmanagers.

Niveau van de cursus

MBO/HBO werk- en denk niveau

Voorkennis

Deze training van 1 dag kan gevolgd worden indien er voldoende basiskennis Machineveiligheid, Wet- en regelgeving, aanwezig is zoals wordt gegeven in module A: Basis Machineveiligheid, Wet- en regelgeving. Ook is de module B: Risicobeoordeling en keuze van risicoreducerende maatregelen, zeer aan te bevelen.

Duur

1 dagbijeenkomst van 09:00 – 16:30 uur

Bewijs van deelname

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Hobéon SKO-punten

Deze module wordt door Hobéon SKO gewaardeerd met 1 SKO punt.

  • Wet- en regelgeving bij het gebruik van robots in een productieomgeving.
  • De speciale C-normen EN-ISO 10218 deel 1 en deel 2 voor robots toepassen.
  • Andere vaak gebruikte B-normen bij robot toepassingen.
  • Eisen aan samenstellen van machines en de norm EN-ISO 11161: Veiligheid van machines-Geïntegreerde productiesystemen – Algemene eisen, toepassen.
  • Waar moeten afschermingen en beveiligingsinrichtingen aan voldoen bij robots?
  • Robotcase “Integratie van een robot in een productielijn”: Oefeningen met het bepalen van alle CE-werkzaamheden van de integrator:

    o Wie heeft de CE-verantwoordelijkheid op het samenstel.
    o Bepaling grenzen van de machine.
    o Bepaling van taken en taakzones.
    o Identificatie van gevaarlijke situaties.
    o Risico-inschatting en evaluatie.
    o Kiezen van de juiste risicoreducerende maatregelen.
    o Beveiliging en besturingsbereik.
    o Informatie voor het gebruik.
    o Validatie van het ontwerp.

  • Speciale eisen aan mechanische afschermingen bij robots.
  • Wettelijke eisen bij het werken aan draaiende machines.
  • Tijdens diverse oefeningen met praktijkvoorbeelden wordt de theorie geoefend.
  • Samenwerking tussen mens en robot in de productieomgeving. De zogenaamde collaborative working robots (Cobots)

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Wouter Lintsen, w.lintsen@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 29 09 28 35
Inschrijven Plaats Startdatum Begintijd Eindtijd Prijs Avonden/Dagen
Veldhoven 15-12-2020 9:00 16:30 € 550 1
Veldhoven 16-06-2021 9:00 16:30 € 550 1

Mikrocentrum werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementskosten.

Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting op de cursusprijs.

Het dag arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch en fris na de middag.
Het middag-avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een avondmaaltijd inclusief drankje.
Het avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en water.

veiligschema

Waar mensen werken met machines, apparaten of installaties, daar is machineveiligheid van belang. Enkele rollen die we kunnen onderscheiden zijn:

De machine gebruiker
De gebruiker van machines is verantwoordelijk én aansprakelijk voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Maar deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zal hij in de keten van toeleveranciers willen leggen. De machinebouwer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn product de machine. Met de machine moet in alle levens- en gebruiksfases veilig te werken zijn. De machine-eigenaar bepaalt daarom bij aanbesteding niet alleen de functionele specificaties, maar dient ook de veiligheid controleren!
Daarnaast zal veiligheid in iedere situatie (tijdens productie, onderhoud, reparatie of modificatie) een punt van aandacht blijven. Indien er werkzaamheden worden uitbesteed bij contractors dan zullen zij hierin hun verantwoordelijkheid moeten kennen.

De machinebouwer, systeemintegrator en contractor
De realisatie van een fabriek of installatie gebeurt vaak door een aantal samenwerkende partijen. De coördinatie ligt bij een partij, de ‘systeem integrator’. Zo ook de realisatie van de
machineveiligheid van losse machines en een het samenstel van machines . De systeem integrator zal daarom zorgen dat toeleverende machinebouwers en contractors voor hun deel de machineveiligheid garanderen.

Overheid
Voor overheden is er een bijzondere verantwoordelijkheid weggelegd. De veiligheid van de burger is in het geding als het gaat om ontwikkeling en beheer van: infrastructuur zoals beweegbare bruggen, sluizen, gebouwen, faciliteiten enz. Omdat de kleiner wordende overheid steeds meer uitbesteedt komt dat vooral neer op goed specificeren van machineveiligheidseisen maar vooral ook het controleren van de toeleveranciers.

Overzicht cursussen machineveiligheid
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor veiligheid is een hot issue, maar vaak onduidelijk. Wanneer ben je nu fabrikant en wanneer gebruiker? Welke Wet- en regelgeving is van toepassing en voor wie, wanneer en waarom? In een bedrijf zijn vaak meerdere disciplines betrokken bij het aspect machineveiligheid. Daarom hebben wij de cursussen voor u modulair opgebouwd zodat u de van belang zijnde module(s) kunt selecteren! Tijdens de cursussen wisselen theorie, relevante praktijkvoorbeelden en opdrachten elkaar af zodat u direct aan de slag kan.

Onze docenten ‘machineveiligheid’ zijn door de TÜV gecertificeerd als Functional Safety Professionals en dagelijks in de praktijk aan de slag!