CursusSubsidie

Quality Engineer

Een professional in het beheersen van proces- & productkwaliteit

De Quality Engineer (evt. onder leiding van een Quality Manager) onderhoudt het kwaliteitsmanagement-systeem, past fundamentele statistische methoden toe voor procesbeheersing en kwaliteitsverbetering, bereidt inspectieplannen en -instructies voor, begeleidt Quality Inspectors bij de uitvoering hiervan, voert samen met anderen procesaudits uit, en analyseert kwaliteitskosten en andere kwaliteitsgegevens.

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u risicogestuurd een kwaliteitsmanagement-systeem opzetten & auditen.
 • kunt u kwaliteitsdata op statistisch verantwoorde wijze verzamelen, samenvatten & presenteren.
 • heeft u inzicht hoe u met uw gedrag andere mensen kan beïnvloeden ten aanzien van kwaliteit.
 • bezit u de basiskennis & -vaardigheden voor het statistisch beheersen van kwaliteit.
 • kunt u het vaststellen van zowel proces- als productkwaliteit gestructureerd opzetten.
 • kunt u problemen gestructureerd oplossen.

Voor wie is deze kwaliteitscursus bedoeld?

Deze cursus is met name geschikt voor:

 • Quality Engineers / Technicians
 • Kwaliteitsmedewerkers / -analisten

Niveau van de cursus

 • HBO door opleiding of ervaring verkregen.
 • Kennis van wiskunde en Engels op minimaal HAVO-niveau is noodzakelijk.

Ter voorbereiding kunt u de cursus Quality Inspector en/of de cursus Rekenvaardigheden voor technici van Mikrocentrum volgen.

Vorm

Deze cursus wordt in “Blended learning format” gegeven, oftewel een mix van klassikale bijeenkomsten, individuele voorbereiding en huiswerk door de cursist en interactievormen via een digitaal leerportaal.

Taal

 • het leerportaal is in het Engels; documenten, toetsen, presentaties, etc.
 • het boek en het examen zijn in het Engels.
 • de cursus wordt in het Nederlands gegeven.
 • incompany kan deze cursus ook in het Engels verzorgd worden.

Duur

6 klassikale middag/avondbijeenkomsten van 13.30 uur tot 21.30 uur en één dagdeel examen. De frequentie is gemiddeld één bijeenkomst per twee weken.

Getuigschrift

Aan de cursus is een examen verbonden. Wanneer u slaagt voor het Mikrocentrum examen ontvangt u een getuigschrift. Wanneer u niet deelneemt aan of niet slaagt voor het examen dan ontvangt u een bewijs van deelname. Hier geldt dat u minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten aanwezig bent geweest.

Lesmateriaal

Tijdens de cursus maakt u gebruik van:

 • een digitaal leerportaal ter ondersteuning van de klassikale bijeenkomsten.
 • “The Certified Quality Engineer Handbook. Het lesmateriaal is in het Engels, maar de klassikale bijeenkomsten worden gegeven in het Nederlands.
 • tijdens de lessen wordt actief gebruik gemaakt van tablet of laptop. U draagt hier zelf zorg voor.

ASQ certificering

Het curriculum van de cursus Quality Engineer van Mikrocentrum is gebaseerd op ASQ richtlijnen.

Vervolg

Na afloop kunt u aansluitend onze vervolgcursus Senior Quality Engineer volgen. Na het volgen van deze cursus bent u uitstekend voorbereid om bij ASQ examen te doen voor Certified Quality Engineer. Meer informatie over certificering vindt u op www.ASQ.org of neem contact op met Mart Mijnsbergen of Wijgert Horst, telefoon: +31(0)40-2969933, e-mail: m.mijnsbergen@mikrocentrum.nl of w.horst@mikrocentrum.nl.

Quality Management System:

 • Quality Engineer
 • Quality Management System (Basic)
 • Risk Management

Descriptive Statistics & Probability:

 • Data Classification & Collection
 • Data Summation & Presentation
 • Probability Distributions (Basic)

Behavioral Competencies:

 • Behavioral Basics
 • Behavioral Challenges
 • Roleplay with Training Actor

Statistical Quality Control:

 • Measurement System Capability
 • Process Stability
 • Process Capability

Quality Appraisal:

 • Verification & Validation
 • Acceptance Sampling (Advanced)
 • Quality Auditing

Quality Improvement:

 • Lean Six Sigma
 • Quality Tools
 • Problem-Solving

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Mart Mijnsbergen, m.mijnsbergen@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 51 85 52 63
Welke voorkennis wordt er van u verwacht voor de cursus Quality Engineer?

Naast het volgen van de klassikale bijeenkomsten van de cursus Quality Engineer moet u ook rekening houden met een studielast van 5 uur /week. Dit is een indicatie maar geeft wel aan dat er wat van u verwacht wordt. De cursus is op HBO niveau met daarin ook de nodige aandacht voor wiskunde en statistiek. Voor aanvang van de cursus QE wordt er vanuit gegaan dat u beschikt over wiskunde op minimaal HAVO-niveau.

Toets uw kennis op het gebied van wiskunde, kansrekening en statistiek

Om uw actuele kennis te toetsen kunt u de volgende korte testen doen:

Wanneer slaagt u voor de test(en):
1. U alle 3 de testen gemaakt heeft en
2. U minimaal 4 van de 6 vragen per test juist beantwoord heeft.

Dan mag u er vanuit gaan dat u voldoende in staat bent om de cursus Quality Engineer te volgen.

Hoe kom ik in het bezit van de juiste (voor)kennis op het gebied van “Statistiek”?

Volg de cursus Rekenvaardigheden voor technici. In de cursus komt alle voorkennis op het gebied van wiskunde, kansrekening en statistiek aan bod die nodig is voor de cursus Quality Engineer.

  Instapniveau wiskunde, kansrekening en statistiek:  

 

Wiskunde

 • Rekenkundige bewerkingen, incl. Voorrangsregels:
  • haakjes
  • machtsverheffen en worteltrekken
  • vermenigvuldigen en delen
  • optellen en aftrekken
 • Specifieke bewerkingen voor Breuken:
  • Vereenvoudigen
  • Kruislings vermenigvuldigen
 • Griekse Letters (α, β, ε, η, λ, μ, π, σ, χ, Γ, Δ, Σ, ϵ)
 • Constanten (π, e)
 • (On)eindigheid (∞)
 • Gebruik van Parameters (bv. α/2, n-1, i)
 • Operaties (bv. f(x) = y)
 • Operatoren (+, -, ×, •, /, Γ, !)
 • Vergelijkingstekens (=, ≠, ≤, ≥, <, >, ≈, ≡, ~)
 • Sommatie (∑)
 • Accenten accenten
 • Rekenen met Decimalen:
  • Komma (,)
  • Percentage (%)
  • Afronden
 • Eenheden & Grootheden

 

Kansrekening

 • Verzamelingenleer:
  • Fundamentele wetten:
   • Vereniging (bv. AUB)
   • Doorsnede (bv. A∩B)
   • Verschil (bv. A\B)
  • Complement (bv. Ac)
  • Lidmaatschap (bv. AϵB)
  • Verwachting (bv. E(X))
 • Kansrekening:
  • Voorwaardelijke kans (bv. P(A|B))
  • (On)afhankelijkheid (bv. P(A|B) = P(A))
  • Wederzijdse uitsluiting (bv. P(A∩B) = 0)
 • Combinatieleer:
  • Permutatie (rangschikking)
  • (Herhalings)combinatie (met/zonder terugleggen; niet op volgorde)

 

Statistiek
 

1. Beschrijvend:

 • Basisbegrippen:
  • Populatie
  • Steekproef
  • Kenmerk
  • Statistiek
 • Centrummaten:
  • Gemiddelde
  • Modus
  • Mediaan
 • Spreiding:
  • Spreidingsbreedte
  • Variantie
  • Standaardafwijking
 • Vorm

2. Kansverdelingen:

 • Discreet:
  • Binomiaal
  • Poisson
 • Continu:
  • Normaal
  • Exponentieel
  • Mediaan

Vergelijking Kwaliteitscursussen voor de industrie

Mikrocentrum heeft een palet aan mogelijkheden voor rolgebaseerde kwaliteitscursussen voor mensen die werkzaam zijn in een technisch, industriële werkomgeving. 

De Quality cursussen zijn onderverdeeld in een Technical en Leadership track

In onderstaand schema vindt u een uiteenzetting van de verschillende rolgebaseerde kwaliteitscursussen van Mikrocentrum, zodat u beter in staat bent een cursus te kiezen die aansluit op uw kennisniveau en ervaring.

Quality cursussen

De cursussen zijn los van elkaar te volgen, maar afhankelijk van uw wensen en doelen kunt u ook een bepaalde opleidingsroute volgen. Daarnaast kunt u op vrijwillige basis deelnemen aan het ASQ certificeringsexamen. Om deel te mogen nemen aan het ASQ examen moet u naast het met goed gevolg afleggen van het examen, voldoen aan specifieke eisen t.a.v. opleiding en ervaring.

Technical track:

 • Quality Inspector - Leidt op tot een professional in het vaststellen van productkwaliteit
 • Quality Engineer - Leidt op tot een professional in het beheersen van proces- & productkwaliteit
 • Senior Quality Engineer - Leidt op tot een professional die kwaliteitsborging op statistische wijze volledig beheerst

Leadership track:

Persoonlijk advies

Heeft u vragen over het kiezen van de juiste cursus dan helpen wij u graag om een passend advies te geven. U kunt hiervoor contact opnemen met Mart Mijnsbergen, Opleidingsmanager Quality en Auditing. 

Inschrijven Plaats Startdatum Begintijd Eindtijd Prijs Avonden/Dagen
Utrecht 03-11-2020 13:30 21:30 € 2700 6
Veldhoven 04-11-2020 13:30 21:30 € 2700 6

Mikrocentrum werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementskosten.

Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting op de cursusprijs.

Het dag arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch en fris na de middag.
Het middag-avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een avondmaaltijd inclusief drankje.
Het avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en water.