CursusSubsidie

Senior Quality Engineer

Een professional die kwaliteitsborging op statistische wijze volledig beheerst

De Senior Quality Engineer past zelfstandig of in teamverband geavanceerde statistische methoden voor procesbeheersing en kwaliteitsverbetering toe. Hiermee beschikt de Senior Quality Engineer over de uitzonderlijke kennis & vaardigheden om de betrouwbaarheid & beschikbaarheid van uw producten & systemen structureel te verbeteren.

Na het volgen van de cursus Senior Quality Engineer:

 • heeft u inzicht in het vertalen van ingewikkelde problemen naar praktische oplossingen.
 • bezit u diepgaande kennis & -vaardigheden voor het statistisch beheersen van kwaliteit.
 • kunt u effectieve & efficiënte experimenten op-zetten om complexe processen mee te modelleren.
 • kunt u de betrouwbaarheid & beschikbaarheid van producten & processen structureel verbeteren.

Voor wie is deze kwaliteitscursus bedoeld?

 • Quality / Reliability / Asset Engineers
 • Design / Process / Production Engineers
 • DFSS Belts & Six Sigma Green Belts
 • Kwaliteitsanalysten

Niveau van de cursus

 • HBO+ door opleiding of ervaring verkregen.
 • Kennis van wiskunde en Engels op minimaal HAVO-niveau is noodzakelijk.
 • Het eindniveau van de cursus Quality Engineer is het instapniveau van de cursus Senior Quality Engineer.
  U heeft voldoende voorkennis wanneer u de cursus Quality Engineer gevolgd heeft of dat u met goed gevolg de intrede-kennistoets Senior Quality Engineer gedaan heeft. De intrede-kennistoets wordt digitaal afgenomen. U wordt hierover voorafgaande aan de cursus Senior Quality Engineer door Mikrocentrum geïnformeerd. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Mikrocentrum.

Duur

5 klassikale middag/avondbijeenkomsten van 13.30 uur tot 21.30 uur en één dagdeel proefexamen. De frequentie is gemiddeld één bijeenkomst per twee weken.

Getuigschrift

Wanneer u slaagt voor het Mikrocentrum examen, ontvangt u een getuigschrift. Wanneer u niet deelneemt ontvangt u een bewijs van deelname indien u de gehele cursus actief gevolgd heeft.

Lesmateriaal

Tijdens de cursus maakt u gebruik van:

 • een digitaal leerportaal ter ondersteuning van de klassikale bijeenkomsten.
 • bij de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek “The CertifiedQuality Engineer Handbook”. Het lesmateriaal is in het Engels,maar de klassikale bijeenkomsten  worden verzorgd in het Nederlands.
 • Minitab software wordt als trial op uw pc geïnstalleerd.
 • tijdens de lessen wordt actief gebruik gemaakt van tablet oflaptop. U draagt hier zelf zorg voor.

Vorm

Deze cursus wordt in “Blended learning format” gegeven, oftewel een mix van klassikale bijeenkomsten, individuele voorbereiding en huiswerk door de cursist en interactievormen via een digitaal leerportaal.

Vervolg

Na afloop bent u uitstekend voorbereid om bij ASQ (The American Society for Quality) examen te doen voor Certified Quality Engineer (zie asq.org/cert. voor meer informatie).

ASQ certificeringsexamen

Het curricula van de cursussen Senior Quality Engineer en Quality Engineer van Mikrocentrum is in lijn met de Certified Quality Engineer Body of Knowledge. Met behulp van dit document definieert ASQ (The American Society for Quality) sinds 1968 internationaal het vakgebied. Door het doen van beide examens van Mikrocentrum bent u uitstekend voorbereid op het wereldwijde certificeringsexamen van ASQ.

U kunt op vrijwillige basis deelnemen aan het ASQ certificeringsexamen. Om in aanmerking te komen voor de erkende certificering moet u naast het met goed gevolg afleggen van het examen, aan specifieke eisen voldoen met betrekking tot uw ervaring. Naarmate uw opleidingsniveau hoger is zijn de eisen minder strikt. Meer informatie over certificering vindt u op www.ASQ.org of neem contact op met Mart Mijnsbergen of Wijgert Horst, telefoon: +31(0)40-2969933, e-mail: m.mijnsbergen@mikrocentrum.nl of w.horst@mikrocentrum.nl.

 1.      Probability & Statistics (Advanced):
  1. Probability Calculations
  2. Probability Distributions (Advanced)
  3. Normality Assumption (Advanced)

   

 2.     Inferential Statistics:
  1. Parameter Estimation
  2. Hypothesis Testing
  3. Relationships between Variables

   

 3.      Statistical Quality Control:
  1. Measurement System Analysis
  2. Statistical Process Control
  3. Process Capability Analysis

   

 4.      Design and Analysis of Experiments:
  1. Experimental Design
  2. Factorial Designs
  3. Alternative Designs

   

 5.      Reliability Engineering:
  1. Reliability Management
  2. Reliability Modeling & Tools
  3. Reliability Testing

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Mart Mijnsbergen, m.mijnsbergen@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0) 40 296 99 33
Welke voorkennis wordt er van u verwacht voor de cursus Quality Engineer?

Naast het volgen van de klassikale bijeenkomsten van de cursus Quality Engineer moet u ook rekening houden met een studielast van 5 uur /week. Dit is een indicatie maar geeft wel aan dat er wat van u verwacht wordt. De cursus is op HBO niveau met daarin ook de nodige aandacht voor wiskunde en statistiek. Voor aanvang van de cursus QE wordt er vanuit gegaan dat u beschikt over wiskunde op minimaal HAVO-niveau.

Toets uw kennis op het gebied van wiskunde, kansrekening en statistiek

Om uw actuele kennis te toetsen kunt u de volgende korte testen doen:

Wanneer slaagt u voor de test(en):
1. U alle 3 de testen gemaakt heeft en
2. U minimaal 4 van de 6 vragen per test juist beantwoord heeft.

Dan mag u er vanuit gaan dat u voldoende in staat bent om de cursus Quality Engineer te volgen.

Hoe kom ik in het bezit van de juiste (voor)kennis op het gebied van “Statistiek”?

Volg de cursus Wiskunde, kansrekening en statistiek. In de cursus komt alle voorkennis op het gebied van wiskunde, kansrekening en statistiek aan bod die nodig is voor de cursus Quality Engineer.

  Instapniveau wiskunde, kansrekening en statistiek:  

 

Wiskunde

 • Rekenkundige bewerkingen, incl. Voorrangsregels:
  • haakjes
  • machtsverheffen en worteltrekken
  • vermenigvuldigen en delen
  • optellen en aftrekken
 • Specifieke bewerkingen voor Breuken:
  • Vereenvoudigen
  • Kruislings vermenigvuldigen
 • Griekse Letters (α, β, ε, η, λ, μ, π, σ, χ, Γ, Δ, Σ, ϵ)
 • Constanten (π, e)
 • (On)eindigheid (∞)
 • Gebruik van Parameters (bv. α/2, n-1, i)
 • Operaties (bv. f(x) = y)
 • Operatoren (+, -, ×, •, /, Γ, !)
 • Vergelijkingstekens (=, ≠, ≤, ≥, <, >, ≈, ≡, ~)
 • Sommatie (∑)
 • Accenten accenten
 • Rekenen met Decimalen:
  • Komma (,)
  • Percentage (%)
  • Afronden
 • Eenheden & Grootheden

 

Kansrekening

 • Verzamelingenleer:
  • Fundamentele wetten:
   • Vereniging (bv. AUB)
   • Doorsnede (bv. A∩B)
   • Verschil (bv. A\B)
  • Complement (bv. Ac)
  • Lidmaatschap (bv. AϵB)
  • Verwachting (bv. E(X))
 • Kansrekening:
  • Voorwaardelijke kans (bv. P(A|B))
  • (On)afhankelijkheid (bv. P(A|B) = P(A))
  • Wederzijdse uitsluiting (bv. P(A∩B) = 0)
 • Combinatieleer:
  • Permutatie (rangschikking)
  • (Herhalings)combinatie (met/zonder terugleggen; niet op volgorde)

 

Statistiek
 

1. Beschrijvend:

 • Basisbegrippen:
  • Populatie
  • Steekproef
  • Kenmerk
  • Statistiek
 • Centrummaten:
  • Gemiddelde
  • Modus
  • Mediaan
 • Spreiding:
  • Spreidingsbreedte
  • Variantie
  • Standaardafwijking
 • Vorm

2. Kansverdelingen:

 • Discreet:
  • Binomiaal
  • Poisson
 • Continu:
  • Normaal
  • Exponentieel
  • Mediaan
Inschrijven Plaats Startdatum Begintijd Eindtijd Prijs Avonden/Dagen
Utrecht 25-02-2019 13:30 21:30 € 2350 5
Eindhoven 11-03-2019 13:30 21:30 € 2350 5

Mikrocentrum werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementskosten.

Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting op de cursusprijs.

Het dag arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch en fris na de middag.
Het middag-avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een avondmaaltijd inclusief drankje.
Het avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en water.