CursusSubsidie

Corrosiebewust ontwerpen

In Nederland wordt per jaar circa 4% van het Bruto Nationaal Product (circa 22 miljard euro) besteed aan bestrijding en preventie van corrosie.

20% hiervan (minimaal 4 miljard euro) komt voort uit een foutief ontwerp.

Bij het ontwerpen van installaties en producten is het daarom essentieel om ook kennis te hebben over het corrosiegedrag van het gekozen materiaal in de beoogde toepassing.

De cursus Corrosiebewust ontwerpen levert u kennis over corrosie van de meest gangbare constructiematerialen en over corrosiepreventie methoden. Daarnaast geeft de cursus ook inzicht hoe corrosie kan worden voorkomen vanuit het ontwerp, de materiaalkeuze en het fabricageproces.

Dit levert de cursus Corrosiebewust ontwerpen u op

Deze cursus geeft u inzicht in het corrosiegedrag van gangbare constructiematerialen en hoe het ontwerp en het fabricageproces hierop van invloed kunnen zijn.
U leert hoe door middel van de juiste keuzes in materiaal en ontwerp corrosie voorkomen kan worden.

Door toepassing van de opgedane kennis in het ontwerp kunt u bijdragen aan een optimale beschikbaarheid van installaties en reductie van corrosie gerelateerde bestrijdings- en onderhoudskosten.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Ontwerpers, constructeurs, engineers, product ontwikkelaars, onderhoudsmanagers, materiaalkundigen

Duur

1 dagbijeenkomst van 9.00 tot 17.00 uur.

Bewijs van deelname

Na afloop van deze cursus ontvangt u een bewijs van deelname.

Inhoud van de cursus

Introductie

 • Voorstelronde
 • Doornemen leerdoelen
 • Impact van corrosie op veiligheid en onderhoudskosten
 • Kosten corrosie in relatie tot ontwerp

Corrosievormen

 • Corrosiemechanismen
 • Praktijkvoorbeelden

 Corrosiepreventie

 • Overzicht methoden om corrosie te voorkomen
 • Corrosiepreventie vanuit het fabricageproces
 • Praktijkvoorbeelden

Corrosiebewust ontwerpen

 • Materiaalkeuze
 • Corrosiepreventie vanuit het ontwerp
 • Praktijkvoorbeelden

Praktijkopdracht (in groepen van 3-5 personen)

 • Bepaal aan de hand praktijkcases welke ontwerpfout gemaakt is en hoe het ontwerp aangepast zou moeten worden om corrosie te voorkomen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Jeroen Gijsberts, j.gijsberts@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 47 07 99 63
Inschrijven Plaats Startdatum Begintijd Eindtijd Prijs Avonden/Dagen
Veldhoven 21-10-2020 9:00 16:30 € 495 1

Mikrocentrum werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementskosten.

Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting op de cursusprijs.

Het dag arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch en fris na de middag.
Het middag-avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een avondmaaltijd inclusief drankje.
Het avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en water.