OpleidingSubsidie

Lijmoperator (EAB)

Lijmverbindingen nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen de techniek. Zo is lijm erg geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld de auto- en vliegtuigindustrie, transportsector, jachtbouw en consumenten producten. Een mooi strak, lichtgewicht en functioneel product bestaat vaak uit een of meerdere lijmverbindingen. De markt vraagt steeds vaker om gegarandeerde of gecertificeerde kwaliteit. Zo ook bij het verlijmen. De opleiding Lijmoperator EAB beantwoordt deze vraag en leidt u op tot een gecertificeerd European Adhesive Bonder.

Deze opleiding wordt uitgevoerd in samenwerking met de Lijmacademie en leidt op tot vakbekwaam lijmoperator met het Europees erkend diploma NIL-EWF 515-1 EAB.

Dit levert de opleiding Lijmoperator (EAB) u op

Na afloop van deze opleiding heeft u een fundamenteel begrip van de lijmtechnologie. Zo begrijpt u de bijzondere aspecten van het lijmproces en weet u hier rekening mee te houden tijdens lijmwerkzaamheden. Ook heeft u een duidelijk beeld van de relevante samenhang en het belang van werkinstructies.

U sluit deze opleiding af met een examen, welke wordt afgenomen door het NIL (Nederlands Instituut voor Lastechnologie). Dit examen kent een Europese goedkeuring via de ‘European Welding Federation’ (EWF). Het behalen van het examen geeft recht op een EWF diploma met de titel European Adhesive Bonder. U bent na het behalen van het diploma bevoegd en in staat om:

  • zelfstandig lijmwerkzaamheden uit te voeren aan de hand van geschreven werkinstructies;
  • een bijdrage te leveren aan kwaliteitsborging van het lijmproces;
  • afwijkingen te herkennen en weten hoe hier mee om te gaan;
  • en u heeft bepaalde bevoegdheden zoals in de norm DIN 6701 duidelijk omschreven.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Deze opleiding is voor iedereen die lijmverbindingen in een productieproces samenstelt, waarbij hoge kwaliteit en reproduceerbaarheid een belangrijke eis is. Deze opleiding is ook bestemd voor groepsleiders, instructeurs en technische verkopers.

Niveau van de cursus

MBO niveau 2. U moet een goede beheersing hebben van de Nederlandse taal.

Duur

5 dagbijeenkomsten in één week.

Diploma

De opleiding wordt uitgevoerd in samenwerking met de Lijmacademie en afgerond met een praktisch, schriftelijk en mondeling examen. Voorwaarde om aan het examen deel te mogen nemen is dat u naar redelijkheid heeft deelgenomen aan de opleidingsdagen. Bij goed gevolg ontvangt u het Europees erkend diploma NIL-EWF 515-1 EAB.

Tijdens de opleiding Lijmoperator (EAB) heeft de volgende opbouw en onderwerpen:

Basisbegrippen

De opleiding start met de behandeling van basisbegrippen in de lijmtechniek. Lijmen wordt hierbij vergeleken met andere verbindingstechnieken. De integriteit van een lijmverbinding wordt uitgelegd aan de hand van het conceptuele model van verbindingskrachten. Zo ook wordt uitleg gegeven over de beïnvloedingsfactoren op de kwaliteit van de lijmverbinding. U bouwt kennis op over de fundamentele aspecten rond de eigenschappen van lijmen en lijmverbindingen.

Lijmtypes

In dit deel van de opleiding maakt u kennis met de meest belangrijke lijmtypes die in de industrie gebruikt worden, evenals hun eigenschappen en toepassingsgebieden. De nadruk wordt hierbij gelegd op het belang om de verschillende lijmtypes op de juiste manier, onder de juiste uithardingscondities toe te passen. Deze aspecten worden verder onderbouwd aan de hand van praktische oefeningen.

Oppervlaktebehandeling

Een passende oppervlaktebehandeling is van het grootste belang voor een goede en met name duurzame lijmverbinding. U maakt kennis met oppervlaktetechnieken worden gebruikt als onderdeel van het lijmverbindingsproces. Praktische experimenten geeft u de nodige ervaring in de toepassing van lijmtechnieken op verschillende materialen/lijmdelen. Bijzondere aandacht gaat naar het gebruik van primers en hechtverbeteraars.

Meetmethodes

Tijdens het practicum worden lijmproefstukken gemaakt, die vervolgens door u zelf beproefd wordt op gebruikelijk testapparatuur. Evaluatie van de verbindingssterkte en het bezwijkgedrag helpt gevoel te krijgen voor mogelijke fouten in het lijmproces en de gevolgen daarvan. Deze informatie vormt een belangrijke aanvulling op de theorie.

Productietechniek

U krijgt een introductie in de fundamentele aspecten van zowel manuele als geautomatiseerde lijmprocessen in een productieomgeving. Tevens leert u oorzaken van fouten te herkennen en te voorkomen.

Arbo en milieu

U leert de principes rond het herkennen van potentiële gevaren wanneer men lijm en oplosmiddelen werkt in industriële lijmprocessen. Het belang van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) wordt benadrukt.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Barend Blom, b.blom@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 22 98 79 84
Inschrijven Plaats Startdatum Begintijd Eindtijd Prijs Avonden/Dagen
Rijen 07-09-2020 9:00 17:30 € 1975 5

Genoemde prijzen zijn exclusief het NIL examengeld van € 415,- exclusief BTW


Mikrocentrum werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementskosten.

Het dag arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch en fris na de middag.