CursusSubsidie

3D Scanning

In de cursus 3D scanning leert u alle aspecten van het 3D scannen. Zo leert u onder andere de juiste terminologie van het scannen, het interpreteren van verkregen scandata (draadmodel), het begrijpen en opstellen van specificaties en de transfer van de 3D scandata naar het CAD-pakket.

Tevens wordt uitgebreid stilgestaan bij de toepassing van 3D scanning binnen reverse engineering en kwaliteitscontrole. Kortom, u maakt uitgebreid kennis met de verschillende 3D scanmethoden en leert u hoe de beste 3D scandata verkrijgt.

Wat leert u tijdens deze cursus?

In de cursus 3D scanning leert u alle aspecten van het 3D scannen. Zo leert u onder andere de juiste terminologie van 3D scannen, het interpreteren van verkregen scan data, het begrijpen en opstellen van specificaties en de transfer van de 3D scan data naar het CAD pakket. Hierbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de toepassing van 3D scanning binnen reverse engineering en kwaliteitscontrole.

De cursus helpt u op drie fronten;

  • Wanneer u zelf al 3D scan apparatuur in huis heeft, leert u deze optimaal in te zetten.
  • Voor de cursist die gebruik maakt van een dienstverlener helpt deze cursus in de communicatie en specificatie van de opdracht.
  • Als derde kan de cursist na deze cursus specificaties van 3D scanner leveranciers goed beoordelen en op waarde inschatten, zodat het u helpt bij een mogelijke investeringsbeslissing.

Kort samengevat: een praktische cursus waarin alle aspecten van 3D scannen in industriële toepassing aan de orde komen.

Voor wie is de cursus 3D Scanning bedoeld?

Deze cursus is gericht op cursisten met zowel een MBO als HBO niveau met een technische achtergrond. Om de cursus 3D scanning goed te kunnen volgen, is het van belang dat u (enige) ervaring heeft met 3D CAD, aangezien dit als basiskennis voor de cursus wordt verwacht.

Niveau van de cursus

MBO/HBO

Duur

3 dagbijeenkomsten van 9.30 tot 16.30 uur, 1x per week

Bewijs van deelname

Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname

Lesmateriaal

Een uitgebreide Nederlandstalige syllabus met daarin de gedoceerde onderwerpen. Voor de praktijkdag dient de cursist een laptop beschikbaar te hebben die vergelijkbaar is met onderstaande specificatie. Voor de praktijkdag wordt een trial versie van de benodigde software beschikbaar gesteld.

Processor: Intel® en AMD® processor, 2GHz of hoger
RAM: 4 GB

Harddisk: tenminste 30 GB

Grafische kaart: OpenGL 1.2 o hoger, 32 bit true color
Operating system: Windows 7 of Windows 8

 

1. Terminologie – de taal van het vakgebied
Ieder vak kent zijn eigen vakjargon. In de eerste module zal u zich het vakjargon eigen maken. Ook de metrische terminologie komt hierbij aan de orde. Kent u precies de verschillen tussen betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en precisie. Na deze module kunt u specificaties goed interpreteren.


2. Digitaliseringstechnieken en scansystemen
In deze module maakt u kennis met de verschillende digitaliseringstechnieken en de theorie achter deze technieken. U krijgt antwoord op de vraag welke mogelijkheden en beperking de verschillende technieken kennen en welke voorbereidingen er nodig zijn om tot een goed resultaat te komen. Daarnaast leert u een match te maken tussen uw toepassing en specificaties en de beschikbare technieken.


3. Scan data
U leert hoe u de verkregen data kunt gebruiken en modificeren. Hoe manipuleert u de puntenwolk, hoe komt u van puntenwolk naar mesh en vervolgens van mesh naar CAD. Hierin is ook aandacht voor de aansluiting met 3D printing technieken.


4. Reverse engineering
3D scanning vindt vaak zijn toepassing binnen reverse engineering. In de cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij dit vakgebied. Er wordt aandacht besteed aan surface quality, NURBS, class A surfacing en het verkrijgen van parametrische CAD data.  U leert hoe u CAD data genereert vanuit scans, waarmee u in uw CAD pakket spoelen kunt werken.


5. Kwaliteitscontrole
Een tweede groot toepassingsgebied is kwaliteitscontrole. Ook dit vakgebied krijgt uitgebreid aandacht. U ervaart de mogelijkheden van eenvoudige controle van complex gevormde geometrie. Maar hoe verzorgt u uitlijning van scan data op de CAD data, hoe maakt u een goed vergelijk, hoe interpreteert u de resultaten en welke rapportage mogelijkheden zijn er? Deze module geeft antwoord op deze vragen.


6. Praktijkdag
De derde en laatste dag van de cursus is een praktijkdag op locatie van de docent. U kunt zelf verschillende scansystemen proberen en de dataverwerking uitvoeren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een eigen product. Het gaat hier om het opdoen van hands on ervaring en niet om het verkrijgen van een volledig uitgewerkte file.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Jeroen Gijsberts, j.gijsberts@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 47 07 99 63
Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.