Procesverbetering, Lean Six Sigma en Productiemanagement

Opleidingen

21 opleidingen in HBO

loading
Training Lean Six Sigma Green Belt
Tijdens de training Lean Six Sigma Green Belt leert u verbetermogelijkheden efficiënt en gestructureerd te identificeren en aan te pakken.
Meer informatie |

Veldhoven 11-09-2019 8 sessies Inschrijven
Veldhoven 29-01-2020 8 sessies Inschrijven

Training Design for Six Sigma (DfSS)
Tijdens de training Design for Six Sigma (DfSS) leert u om op een systematische en rigoureuze manier te komen tot nieuwe producten en processen.
Meer informatie |

Veldhoven 11-09-2019 11 sessies Inschrijven

Training Lean Six Sigma Champion
De training LLS Champion is voor opdrachtgevers van Lean Six Sigma Projecten. Voordelen en implementatie aspecten komen aan de orde.
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Cursus Werkvoorbereider in de metaalbewerking
Deze cursus werkvoorbereider biedt samenhang en systematiek om uw rol als werkvoorbereider efficiënt en effectief inhoud te geven.
Meer informatie |

Veldhoven 26-09-2019 9 sessies Inschrijven
Veldhoven 02-04-2020 9 sessies Inschrijven

Cursus Statistische Procesbeheersing (SPC)
De cursus Statistische Procesbeheersing leert u om SPC succesvol op te zetten en in te voeren op de werkvloer.
Meer informatie |

Veldhoven 04-11-2019 4 sessies Inschrijven
Veldhoven 03-04-2020 4 sessies Inschrijven

Cursus Lean Product Development
Deze cursus lean is een bundeling van specifieke handvatten en tools om de Lean filosofie toe te passen in een product ontwikkelomgeving.
Meer informatie |

Utrecht 11-10-2019 5 sessies Inschrijven
Veldhoven 03-04-2020 5 sessies Inschrijven

Workshop Lean Manufacturing
Tijdens de workshop Lean Manufacturing leert u verspilling te reduceren en het rendement te verhogen.
Meer informatie |

Utrecht 28-10-2019 1 sessies Inschrijven
Veldhoven 30-10-2019 1 sessies Inschrijven

Workshop FMEA
De workshop Failure Mode and Effect Analysis geeft inzicht in FMEA en de wijze waarop u dit in teamverband uitvoert.
Meer informatie |

Utrecht 22-05-2019 1 sessies Inschrijven
Veldhoven 29-05-2019 1 sessies Inschrijven

Workshop 8D
De workshop 8D-PPS geeft u inzicht in de 8D methode en de manier waarop u dit kunt toepassen in het voortbrengingsproces.
Meer informatie |

Veldhoven 06-06-2019 1 sessies Inschrijven
Veldhoven 26-11-2019 1 sessies Inschrijven

Workshop APQP/PPAP
Leer tijdens deze cursus de APQP/PPAP methodiek succesvol toepassen in uw eigen werkomgeving.
Meer informatie |

Veldhoven 13-06-2019 1 sessies Inschrijven
Veldhoven 10-12-2019 1 sessies Inschrijven

Training Design of Experiments
De Training Design of Experiments verschaft de benodigde kennis om een DoE-experiment te organiseren, voor te bereiden en uit te voeren.
Meer informatie |

Veldhoven 21-05-2019 5 sessies Inschrijven
Veldhoven 13-11-2019 5 sessies Inschrijven

Workshop Design of Experiments
Tijdens de workshop Design of Experiments maakt u kennis met de beproefde Design of Experiments methode.
Meer informatie |

Veldhoven 21-05-2019 1 sessies Inschrijven
Veldhoven 13-11-2019 1 sessies Inschrijven

Workshop Meetsysteemanalyse
In de workshop Meetsysteemanalyse leert u een MSA correct uit te voeren en de resultaten te interpreteren.
Meer informatie |

Veldhoven 15-05-2019 1 sessies Inschrijven
Veldhoven 08-11-2019 1 sessies Inschrijven

Workshop Value Stream Mapping
Na de workshop Value Stream Mapping kunt Value Stream Mapping toepassen op uw eigen processen en deze te optimaliseren op basis van Lean-concepten.
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Cursus Quality Engineer
De cursus Quality Engineer leidt op tot een professional in het beheersen van proces- en productkwaliteit. U leert onder andere een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten en te auditen.
Meer informatie |

Utrecht 05-11-2019 6 sessies Inschrijven
Veldhoven 18-11-2019 6 sessies Inschrijven

Cursus Quality Inspector
De cursus Quality Inspector leidt u op tot professional in het vaststellen van productkwaliteit. U leert onder andere producten betrouwbaar te inspecteren en procesprestaties te meten.
Meer informatie |

Veldhoven 21-11-2019 5 sessies Inschrijven

Cursus Quality Improvement Leader
De cursus Quality Improvement Leader maakt van u een professional in het leiden van kwaliteitsverbetering. U leert kwaliteit effectief te verbeteren en een verbeterteam te leiden.
Meer informatie |

Utrecht 07-10-2019 4 sessies Inschrijven
Veldhoven 08-10-2019 4 sessies Inschrijven

Cursus Senior Quality Engineer
De cursus Senior Quality Engineer leert u kwaliteitsborging op statistische wijze volledig te beheersen. Het doel: de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van producten structureel te verbeteren.
Meer informatie |

Utrecht 27-11-2019 4 sessies Inschrijven
Veldhoven 03-12-2019 4 sessies Inschrijven

Course Laser Safety
The course Laser safety gives you insight into the possible dangers of working with lasers. You will learn e.g. about technical and organizational measures that are necessary for a safe work space.
Meer informatie |

Veldhoven 11-10-2019 1 sessies Inschrijven
Veldhoven 27-03-2020 1 sessies Inschrijven

Cursus Quality Manager
De Quality Manager brengt het kwaliteitsmanagement van uw organisatie op strategische wijze naar een hoger niveau.
Meer informatie |

Utrecht 28-05-2019 7 sessies Inschrijven
Veldhoven 20-11-2019 7 sessies Inschrijven

Training Quick Response Manufacturing
Tijdens de workshop Lean Manufacturing leert u verspilling te reduceren en het rendement te verhogen.
Meer informatie |

Veldhoven 09-09-2019 10 sessies Inschrijven

High Tech Platform leden