TrainingSubsidie

Lean Six Sigma Champion

Bedrijfsinterne Lean Six Sigma Champion cursus op maat

De training Lean Six Sigma Champion is bedoeld voor leidinggevenden en opdrachtgevers van Lean Six Sigma Projecten.  Tijdens training komen de voordelen, impact en implementatie aspecten van Lean Six Sigma projecten aan de orde.

Wat leert u tijdens deze training?

Na afloop van de training bent u in staat aan te geven hoe Lean Six Sigma bijdraagt aan de business doelstellingen. Samen met de projectleider kunt u een goede project charter opzetten. U bent in staat het project te coachen en de voortgang te beoordelen. Tenslotte weet u wat de succesfactoren en valkuilen zijn bij het invoeren van Lean Six Sigma.

Voor wie is de training Lean Six Sigma Champion bedoeld?

Managers, Project Managers en andere leidinggevenden van bedrijven die actief bezig zijn met Lean Six Sigma of daar binnenkort mee gaan beginnen.

Niveau van de training

tot HBO+

Duur

Samen met u te bepalen.

Bewijs van deelname

Na afloop van de training ontvangt u een bewijs van deelname.

Lesmateriaal

U ontvangt een trainingsmanual met daarin alle slides. Tevens ontvangt u een verklarende begrippenlijst van Lean Six Sigma termen en een checklist met vragen die u als Champion kunt stellen aan een Six Sigma team.

U wordt bekend gemaakt met de verschillende methodes (TPM, Lean, Six Sigma & DfSS), begrippen, tools en afkortingen. We behandelen de DMAIC roadmap en geven aan wat de gebruikelijke tools zijn die binnen deze roadmap toegepast worden. De tools zelf behandelen we niet, maar we geven wel aan hoe u de (soms statistische) uitkomsten ervan kunt beoordelen en wat de vragen zijn die tijdens een Tollgate gesteld dienen te worden.

Verantwoordelijkheden Champion:
  • selecteren en afbakenen van projecten
  • stellen van prioriteiten en manager van project portfolio
  • aanstellen van Lean Six Sigma projectleider (Green Belt / Black Belt)
  • aanstellen / verkrijgen van resources
  • wegnemen van barrières in project uitvoering (afhandelen van escalaties)
  • functioneel en (vak)inhoudelijk coaching van projectleider (Green Belt / Black Belt)
  • opvolgen van voortgang : oplevering project binnen tijd en budget
  • de juiste vragen stellen in Tollgate reviews
  • uitvoering geven aan Binden – Boeien – Belonen
  • uitdragen dat Lean Six Sigma is ‘The way to do business’

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Jeroen Gijsberts, j.gijsberts@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 47 07 99 63
Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.
logo Business Software Gratis Vakbeurs & Congres
Business Software Event 2020
25 november 2020
Mikrocentrum, de Run 1115, Veldhoven
Inschrijven | Informatie | In agenda