CursusSubsidie

Leidinggeven in een productie-omgeving 2

Leidinggeven in een productie-omgeving deel 2 (module 3 en 4)

Module 3:
Deze module van de cursus Leidinggeven in een productie-omgeving staat in het teken van de logistiek. De vierdaagse, ook apart te volgen, cursus Productieplanning, voorraadbeheer en levertijdbeheersing omvat alle aspecten van logistieke processen waarmee alle productiebedrijven van doen hebben.

De cursus is bedoeld voor iedereen die (beginnend) leiding geeft in een technische productie-omgeving, zoals groepsleiders, teamleiders en meewerkende voormannen. Het behandelt alle aspecten waarmee de huidige technisch leidinggevende vandaag de dag geconfronteerd wordt.

Module 4:
Aansluitend op module 3 wordt de cursus met een tweedaagse cursus uitgebreid. De  onderwerpen van de tweedaagse cursus zijn de Bedrijfskundige aspecten waarmee iedere (startend) leidinggevende te maken krijgt.

Bij iedereen die aan alle modules heeft deelgenomen wordt een toets afgenomen.

Wat leert u tijdens deze cursus?
 • u ervaart de relevantie van prestatie-indicatoren voor de uitvoering van een hiërarchische besturing
 • u leert technieken voor het kunnen beheersen en uitvoeren van knelpuntmanagement voor het vaststellen van economische afwegingen
 • u krijgt grip op de levertijd door het verschaffen van inzicht in de logistieke (deel)processen van het bedrijf
 • u ontwikkelt kostenbewustwording en productieverantwoordelijkheden als leidinggevende
 • u behandelt verschillende praktijkopdrachten afsluitend met een eindopdracht
Voor wie is de cursus Leidinggeven in een productie-omgeving 2 bedoeld?

Iedereen die leiding geeft of gaat geven in een productie-omgeving zoals werkplaatschefs, groepsleiders, teamleiders, voormannen en celleiders.

Niveau van de cursus

Vanaf MBO

Duur

7 middag/avondbijeenkomsten van 13.30 tot 21.30 uur, 1x per week

Bewijs van deelname

Deze cursus bestaat uit 2 modules:

 • Productieplanning, Voorraadbeheer en Levertijdbeheersing (module 3)
 • Bedrijfskundige aspecten (module 4).

Na afloop van de twee modules ontvangt u een bewijs van deelname.
Module 3 is afzonderlijk te volgen waarvoor ook een separaat bewijs van deelname wordt uitgereikt.

Leidinggeven in een Productieomgeving 2 wordt afgesloten met een eindopdracht. Indien u zowel deel 1 als deel 2 gevolgd heeft (4 modules) en voldoende resultaat heeft voor de eindopdracht, wordt een getuigschrift uitgereikt.

Lesmateriaal

Een uitgebreide syllabus

Inhoud cursus Leidinggeven in een Productieomgeving - Deel 2

 

Module 3 (4 dagen) Productieplanning, Voorraadbeheer en Levertijdbeheersing
 • hiërarchische besturing (prestatie-indicatoren);
 • knelpuntmanagement: economische afweging;
 • beheersing onderhanden werk, doorlooptijd en leverbetrouwbaarheid;
 • werkuitgifte;
 • ERP pakket (informatiesysteem);
 • aanpak huidige problematiek;
 • praktijkopdrachten;
 • logistiek productiespel.
Module 4 (3 dagen) Bedrijfskundige aspecten
 • bedrijfsdoelen, productiviteit, effectiviteit;
 • taakstelling en normen;
 • kosten;
 • productieverliezen (tijd, geld en levertijd);
 • beheerssystematiek;
 • praktijkopdrachten;
 • eindopdracht.

De cursus wordt afgesloten met een eindopdracht. Op de 7e lesdag van de cursus presenteert u een onderzoek van een onderwerp uit de cursus, toegepast op uw eigen praktijksituatie. Het onderwerp van de eindopdracht wordt door u zelf gekozen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Jeroen Gijsberts, j.gijsberts@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 47 07 99 63

leidinggeven in een productie omgeving

Inschrijven Plaats Startdatum Begintijd Eindtijd Prijs Avonden/Dagen
Utrecht 29-10-2020 13:30 21:30 € 2350 7
Veldhoven 04-03-2021 13:30 21:30 € 2350 7

Mikrocentrum werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementskosten.

Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting op de cursusprijs.

Het dag arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch en fris na de middag.
Het middag-avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een avondmaaltijd inclusief drankje.
Het avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en water.

logo Business Software Gratis Vakbeurs & Congres
Business Software Event 2020
25 november 2020
Mikrocentrum, de Run 1115, Veldhoven
Inschrijven | Informatie | In agenda