CursusSubsidie

Magazijn en logistiek beheer

Tijdens de cursus Magazijn en logistiek beheer wordt veel aandacht besteed aan magazijnmanagement en verdieping van diverse logistieke processen. U leert uw magazijnmedewerkers op een moderne manier aan te sturen zodat het magazijnbeheer in juiste handen is.

Wat leert u tijdens deze cursus?

U krijgt inzicht in magazijnbeheer, de onderliggende werkprocessen, in kwaliteitsbeheersing en de financiële consequenties.

Voor wie is de cursus Magazijn en logistiek beheer bedoeld?

Medewerkers die nu of in de nabije toekomst betrokken zijn bij magazijn- en logistieke processen.
De cursus is onontbeerlijk als basis voor iedere (aankomende) teamleider en voor de medewerkers die een coördinerende rol vervullen in de logistiek, waarbij contactvaardigheid belangrijk is.

Niveau van de cursus

MBO niveau en iedereen die al de cursus magazijn en logistiek medewerker gevolgd heeft.

Getuigschrift

De cursus Magazijn en Logistiek Beheer wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u een getuigschrift.

Na afloop van deze cursus heeft u voldoende kennis opgedaan om de cursus Productieplanning, voorraadbeheer en levertijdbeheersing te volgen.

Voorraadbeheer en ABC-analyse

 • Waarom hoge eisen stellen aan voorraadbeheersing?
 • Kosten voorraadbeheer
 • Voorraad aanhoudingskosten berekening
 • Rentabiliteit
 • Balans
 • Optimale bestelgrootte
 • Rekenen met formule van Camp
 • Tekenen van de Lorentz kromme

Projectmatig werken

 • Wat is projectmatig werken
 • Uitwerking van de vijf pijlers van projectmatig werken
 • Het projectteam
 • Oefening

Communicatie

 • Valkuilen
 • Hoe ontstaan de communicatiefilters?
 • Omzetten gedachten in voor ander begrijpelijke taal
 • Luisteren
 • Communicatie oefening

Teamwork

 • De meerwaarde van samenwerken
 • Voorwaarden en spelregels voor teamwork
 • Teamrollen
 • Oefening

Automatische Identificatie in opslag en distributie

 • AI bij afzonderlijke functies in magazijn
 • Streepjescode / barcode
 • Transportlabel
 • AI in combinatie met Electronic Data Interchange

Werken aan verandering

 • De betekenis van veranderen
 • Voorkomen en verminderen van weerstand
 • Welke strategie?
 • Oefening: veranderen

Klantorderontkoppelpunt

 • Planning en besturingssystemen
 • Definitie Klantorderontkoppelpunt

Kostenbewust werken

 • Wat weten medewerkers over kosten?
 • Wat zijn kosten?
 • Kostensoorten
 • Oefening: kosten en kostensoorten

Zorg voor kwaliteit

 • Ontwikkeling van kwaliteitsdenken
 • Betekenis van systemen, procedures en normen
 • METEN = WETEN (oefening)
 • Van fouten kun je leren
 • Kwaliteit; mij een zorg?

Customer Service

 • Belang van Customer Service
 • De 6 trends in logistieke prestaties

Prestatie-indicatoren

 • Wat zijn prestatie-indicatoren
 • Waarom bestaan prestatie-indicatoren?
 • Vier niveaus van prestatie-indicatoren
 • PI als voorbeeld in de praktijk

Cyclisch tellen

 • Doelen van cyclisch tellen?
 • Methoden van cyclisch tellen
 • Vroege vaststelling van probleemgebieden
 • Het invoeren van cyclisch tellen

Arbo en ergonomie

 • Van Arbowet tot Arboregels
 • Verplichtingen werkgever
 • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
 • Verplichtingen werknemer
 • Arbeidsinspectie
 • Ergonomie en factoren fysieke belasting
 • Overbelasting oorzaak lichamelijke klachten
 • Aanleren van nieuwe bewegingen

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Jeroen Gijsberts, j.gijsberts@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 47 07 99 63
Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.
logo Business Software Gratis Vakbeurs & Congres
Business Software Event 2020
25 november 2020
Mikrocentrum, de Run 1115, Veldhoven
Inschrijven | Informatie | In agenda