CursusSubsidie

Magazijn en logistiek medewerker

De inhoud van de cursus Magazijn en logistiek medewerker is gericht op een moderne magazijninrichting. Tijdens de cursus logistiek medewerker wordt naast inzicht in magazijnmanagement ook veel aandacht besteed aan een brede inzetbaarheid, leverbetrouwbaarheid en service bewustzijn.

Kortom, na het volgen van deze praktijkgerichte cursus logistiek zijn magazijnmedewerkers perfect in staat om zelfstandig grote bijdragen te leveren aan goed beheerste en flexibele goederenstromen.

Wat leert u tijdens deze cursus?

U leert om zorgvuldig, veilig en efficiënt om te gaan met goederen en transportmiddelen, waarbij de kosten tot een minimum beperkt blijven. Na het volgen van de cursus kunt u een grote bijdrage leveren aan een goed beheerste en flexibele goederenstroom.

Hierdoor kan het magazijn én de onderneming als geheel flexibel, slagvaardig en tegen minimale kosten functioneren.

Voor wie is de cursus Magazijn en logistiek medewerker bedoeld?

Medewerkers die nu (of in de nabije toekomst) betrokken zijn bij de logistieke werkzaamheden in het magazijn of distributiecentrum.

Niveau van de cursus

MBO

Getuigschrift

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u een getuigschrift.


Een logische volgende stap daarna is de cursus Magazijn en Logistiek Beheer.

Goederenstroom
 • doelstelling en raakvlakken met andere functionele gebieden
 • hulpmiddelen om goederenstromen systematisch te verbeteren
Inkoop
 • inkoopproces, strategische voorraden, leverbetrouwbaarheid
Voorraadbeheer
 • ontkoppelingsvoorraad, soorten voorraden, bestelsystemen
Goederenontvangst
 • taken, plannen, lossen, ontvangstadministratie en uitpakken
Magazijn
 • JIT, Kanban, functie magazijn, soorten magazijnen, activiteiten
Opslagsystemen
 • stortgoederen, stukgoederen, opslagsystemen, artikelen, magazijncode
 • lokatiesysteem, bulk- en werkvoorraden, opslagvariabelen
Opslagmiddelen
 • pallets, slipsheet, magazijn- en transport balken
 • magazijninstellingen, hand- en palletstellingen, sectie en stramien
 • diverse soorten stellingen, NEN 5051
Rijdende transportmiddelen
 • horizontaal en verticaal, publicatieblad P-143
Continu transportmiddelen
 • bandtransporteur, rollenbaan, accumuleren, hangbanen
Onderhoud
 • soorten, criteria, arbeidsinspectie, registratie
Kosten
 • kostensoorten, planning- en budgetsystemen
 • calculatie, directe en indirecte kosten, investeren
Verpakken en merken
 • verzendeenheid, doelverpakking, producteigenschappen
 • stapelen, bundelen, hechten, omsnoeren, krimp- of rekfolie
Ontvangst- en expeditieruimten inclusief laad- en losmiddelen
 • oplossen hoogteverschillen, laadkuil, laadperron
 • pompapparatuur, kiep- en wissellaadbakken, autolaadbakken
Distributiecentrum
 • orderverzamelmethoden, verzendgereed maken, routeplanning
 • massakrachten bij rijdende vrachtauto’s
Veiligheid en ergonomie
 • ARBO, transport en opslag, veiligheid en ergonomie
 • maximale trek- en drukkrachten, tillen en lasten.
Customer service
 • trends
 • elementen van customerservice
 • stappenplan
 • presentatiemeeting

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Jeroen Gijsberts, j.gijsberts@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 47 07 99 63
Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.
logo Business Software Gratis Vakbeurs & Congres
Business Software Event 2020
25 november 2020
Mikrocentrum, de Run 1115, Veldhoven
Inschrijven | Informatie | In agenda