CursusSubsidie

Vorkheftruckchauffeur

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om hun medewerkers die met een vorkheftruck of reachtruck werken te instrueren. Ook de veiligheidsrichtlijnen uit Arbo-informatieblad AI-14 worden dan stringent toegepast.  

Opleiden is noodzakelijk om uw logistieke medewerkers deskundig, kostenbewust, bedrijfsgericht en veilig te laten omgaan met de aan hun toevertrouwde transportmiddelen en hun omgeving. Dit geldt zowel voor de medewerkers die continue gebruik maken van interne transpostmiddleen, maar ook voor medewerkers die incidenteel of regelmatig gebruik maken van een vorkheftruck of reachtruck. Uw medewerkers worden bovendien  getraind in vooruit denken, planmatig en efficiënt werken.

Wat leert u tijdens deze cursus?

U krijgt theoretische kennis en praktische vaardigheden op het gebied van vakkundig, schadepreventief en veilig werken met een vorkheftruck of reachtruck.

Voor wie is de cursus Vorkheftruckchauffeur bedoeld?
Basiscursus (5 dagen)

Bedoeld voor medewerkers die regelmatig een vorkheftruck of reachtruck besturen.

Verkorte Basiscursus (2 dagen)

Bedoeld voor medewerkers die incidenteel een vorkheftruck of reachtruck  besturen.

Herhalingscursus (1 dag)

Bedoeld voor medewerkers die in het verleden een vakbekwaamheidscertificaat behaald hebben waarvan de geldigheid (bijna) verlopen is.

Toelating

De minimum leeftijd om een heftruck te mogen besturen is 16 jaar. Cursisten die jonger zijn dan 18 jaar mogen na het volgen van de opleiding alleen onder “deskundig toezicht” werken. Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een vereiste.

Niveau van de cursus

VMBO

De cursus bestaat uit één deel theorie en één deel praktijk.

In de theorie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • kennis en gebruik van materiaal en materieel;
 • belading en belasting;
 • techniek;
 • veiligheid en verkeersregels;
 • ergonomie;
 • veilig werken;
 • milieu.

Tijdens het praktijk deel wordt speciaal getraind op:

 • controle- en onderhoudshandelingen;
 • besturing en gebruik;
 • technische bediening en gebruik;
 • toepassing veiligheids- en verkeersregels.

Deze cursus wordt alleen bedrijfsintern en toegepast op uw bedrijf verzorgd. Er wordt gewerkt met de beschikbare, eigen transportmiddelen zodat de cursisten vertrouwd raken met eigen materiaal. Het praktijkgedeelte van de cursus vindt plaats op de lokatie waar de cursisten in de toekomst gebruik gaan maken van de transportmiddelen.

Neem voor meer informatie contact op met:
Jeroen Gijsberts, j.gijsberts@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 47 07 99 63
Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.
logo Business Software Gratis Vakbeurs & Congres
Business Software Event 2020
25 november 2020
Mikrocentrum, de Run 1115, Veldhoven
Inschrijven | Informatie | In agenda