Productontwikkeling en R&D

Opleidingen

Alle opleidingen in het vakgebied Productontwikkeling en R&D (24)

loading
Cursus Stansen Excenterpers basis
Deze cursus is een basis cursus betreffende uitleg van stanspersen algemeen. In de aangegeven cursus zal theoretisch als...
Meer informatie |

Veldhoven 04-03-2020 8 sessies Inschrijven

Cursus Stansen Excenterpers basis Bediende
Deze cursus is een basiscursus betreffende bediende en uitleg van stanspersen algemeen. Er zal zowel theoretisch als pra...
Meer informatie |

Veldhoven 04-03-2020 10 sessies Inschrijven

Cursus Stansen Excenterpers Ombouwen
De komende jaren ontstaat er een groot tekort aan machine stellers voor persen. Een vak waarbij theoretische kennis en p...
Meer informatie |

Veldhoven 04-03-2020 12 sessies Inschrijven

Cursus Noise and vibration control
Aan producten worden steeds strengere eisen gesteld op het gebied van geluid en trillingen. De cursus Noise and vibration control leert u producten stiller en trillingsarmer te maken.
Meer informatie |

Veldhoven 08-05-2020 3 sessies Inschrijven
Veldhoven 30-11-2020 3 sessies Inschrijven

Course Systems Engineering
The Systems engineering course helps you to set up a targeted integrated system engineering approach that benefits your project organization.
Meer informatie |

Veldhoven 13-03-2020 5 sessies Inschrijven
Veldhoven 06-11-2020 5 sessies Inschrijven

Cursus Methodisch ontwerpen
De cursus Methodisch ontwerpen behandelt een groot scala aan ontwerptools zoals: integraal ontwerpen, de FMEA methode, waarde- en probleemanalyse, de gewogen criteria methode en DfMA.
Meer informatie |

Veldhoven 26-03-2020 5 sessies Inschrijven
Veldhoven 29-10-2020 5 sessies Inschrijven

Cursus Tribologie
De cursus Tribologie stelt de wrijvings- en slijtageverschijnselen die kunnen ontstaan op contactvlakken van materialen centraal. U leert ontwerpen op levensduur, prestatie en betrouwbaarheid.
Meer informatie |

Veldhoven 10-03-2020 4 sessies Inschrijven
Utrecht 27-10-2020 4 sessies Inschrijven

Cursus Constructieprincipes voor precisietechnologie
De cursus Constructieprincipes voor precisietechnologie leert u alle do’s en dont’s bij het ontwerpen van precisiemechanismen.
Meer informatie |

Veldhoven 01-04-2020 3 sessies Inschrijven
Utrecht 20-05-2020 3 sessies Inschrijven

Course Design Principles
The course Design Principles for Precision Technology is about the essentials, theory and practical production proces.
Meer informatie |

Veldhoven 11-03-2020 3 sessies Inschrijven
Veldhoven 13-10-2020 3 sessies Inschrijven

Cursus Construeren uit plaat
De cursus Construeren uit plaat combineert inzicht in licht en stijf construeren met een overzicht van moderne productietechnieken voor plaatwerk.
Meer informatie |

Veldhoven 11-03-2020 7 sessies Inschrijven
Utrecht 28-10-2020 7 sessies Inschrijven

Cursus Rekenen voor constructeurs
De cursus Rekenen voor constructeurs helpt u met het maken van betrouwbare berekeningen om ontwerpkeuzes te onderbouwen en te controleren.
Meer informatie |

Veldhoven 18-03-2020 4 sessies Inschrijven
Utrecht 13-05-2020 4 sessies Inschrijven

Cursus Vacuümtechniek
Tijdens de cursus Vacuümtechniek maakt u kennis met de basisprincipes van het fenomeen vacuüm en leert u welke aspecten hierbij een belangrijke rol spelen.
Meer informatie |

Veldhoven 02-04-2020 3 sessies Inschrijven
Veldhoven 27-11-2020 3 sessies Inschrijven

Cursus Lean Product Development
Deze cursus lean is een bundeling van specifieke handvatten en tools om de Lean filosofie toe te passen in een product ontwikkelomgeving.
Meer informatie |

Veldhoven 03-04-2020 5 sessies Inschrijven
Utrecht 09-10-2020 5 sessies Inschrijven

Cursus TRIZ – Technische creativiteit
De cursus TRIZ leert u op een andere manier te kijken naar problemen en slimmer te werk te gaan, efficiënter met tijd om te gaan en buiten de gangbare paden te treden.
Meer informatie |

Veldhoven 12-05-2020 3 sessies Inschrijven
Utrecht 28-05-2020 3 sessies Inschrijven

Cursus Omvormtechnologie
De cursus Omvormtechnologie maakt u wegwijs in de basisbegrippen, mogelijkheden en begrenzingen voor het omvormen van metalen.
Meer informatie |

Veldhoven 10-03-2020 6 sessies Inschrijven
Veldhoven 03-11-2020 6 sessies Inschrijven

Cursus Maakbaarheid
De cursus Maakbaarheid leert u diverse productiemethoden om zo goed functionerende producten tegen een zo laag mogelijke prijs te ontwerpen.
Meer informatie |

Utrecht 18-03-2020 5 sessies Inschrijven
Veldhoven 06-10-2020 5 sessies Inschrijven

Cursus Functioneel Specificeren
De cursus Functioneel specificeren helpt opdrachtgevers, productmanagers en ontwerpers met het helder opstellen van technische specificaties.
Meer informatie |

Utrecht 15-05-2020 3 sessies Inschrijven
Veldhoven 25-09-2020 3 sessies Inschrijven

Training Design for Six Sigma (DfSS)
Tijdens de training Design for Six Sigma (DfSS) leert u om op een systematische en rigoureuze manier te komen tot nieuwe producten en processen.
Meer informatie |

Veldhoven 09-09-2020 11 sessies Inschrijven
Veldhoven 27-01-2021 11 sessies Inschrijven

Cursus Design for assembly (DFA)
De bedrijfsinterne cursus Design for Assembly (DfA) leert u kostenbesparend en methodisch producten te ontwerpen.
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Cursus Tolerantieanalyse
De cursus Tolerantieanalyse leert u tolerantierisico’s analyseren. Zo verhoogt u de kwaliteit van ontwerpen en voorkomt u tolerantieproblemen in de productie.
Meer informatie |

Utrecht 10-03-2020 3 sessies Inschrijven
Veldhoven 19-03-2020 3 sessies Inschrijven

Cursus Value Engineering
Hoe bereikt u betere producten, materialen en fabricagemethoden tegen lagere kosten? De cursus Value Engineering helpt u dit te bereiken.
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Cursus Technische creativiteit met TRIZ update
TRIZ leert u om kennis van buiten het eigen bedrijf, markt of technologie systematisch toe te passen om uw eigen innovatievraagstukken op te lossen.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Cursus Eindige elementen methode
De Eindige Elementen Methode cursus leert u manieren om de ontwikkeltijden en product- en ontwikkelkosten te reduceren.
Meer informatie |

Veldhoven 05-03-2020 4 sessies Inschrijven
Veldhoven 29-10-2020 4 sessies Inschrijven

Introductiemiddag Technische creativiteit met TRIZ
TRIZ leert u om kennis van buiten het eigen bedrijf, markt of technologie systematisch toe te passen om uw eigen innovatievraagstukken op te lossen
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.