TrainingSubsidie

Agile Scrum

Agile Scrum is gericht op continue verbetering en het kort-cyclisch opleveren van kwaliteitsproducten. Er wordt gewerkt in zelfsturende multidisciplinaire teams waarbij samenwerking heel belangrijk is, zodat men snel kan inspelen op veranderende omstandigheden. Het Scrum framework voor projectmanagement is gebaseerd op Agile principes en heeft zich binnen de ICT omgeving inmiddels ruimschoots bewezen. Ook voor machine- en systeemontwikkeling, waarbij veelal diverse disciplines binnen een team actief zijn, biedt deze werkmethode veel voordelen.

Onder leiding van een zeer ervaren Certified Agile Scrum Master maakt uw bedrijf tijdens deze bedrijfsinterne training kennis met deze wereldwijd gebruikte methodieken. Daarbij leert u specifieke kenmerken van producten en processen te optimaliseren, af te stemmen en waar nodig aan te passen.

Dit levert deze Agile Scrum training u op

Tijdens deze training krijgt u een organisatiebrede kennismaking met de Agile principes en een effectieve, pragmatische implementatie van de Scrum werkwijze in multidisciplinaire projecten. U leert de toegevoegde waarde van deze werkwijze in uw organisatie toe te passen door:

 • stapsgewijze invoering van de methodiek, rekening houdend met de organisatiecultuur, bestaande processen en producteigenschappen;
 • om te gaan met verstoringen en onzekerheden in complexe projecten;
 • het maken van een realistisch project- en releaseplanning;
 • het op een Agile wijze omgaan met fixed price en fixed time projecten;
 • samen met de klant toe te werken naar maximale gebruikerstevredenheid;
 • de methodiek toe te passen op zowel operationeel als strategisch niveau.

Deze training is bovendien een goede voorbereiding op het officiële certificeringsexamen voor Professional Scrum Master (PSM I) of Professional Scrum Product Owner (PSPO I).

Voor wie is deze Scrum training bedoeld?

Organisaties die actief zijn op het gebied van technische innovaties in een dynamische, multidisciplinaire omgeving. De ervaring leert dat het succes van de Scrum methode mede wordt bepaald door de betrokkenheid van het (hoger) management. Dit traject is dan ook niet uitsluitend bedoeld voor de (beoogde) leden van het Scrum team, maar tevens voor alle andere betrokkenen in de organisatie.

Niveau van de training

HBO. Engelse leesvaardigheid is vereist.

Duur

De doorlooptijd bedraagt meestal 2 à 3 maanden. Gedurende het gehele traject is de ervaren trainer minimaal 3 dagen on-site aanwezig en steeds beschikbaar via mail, telefoon of Skype voor advies en ondersteuning.

Certificaat

Dit traject is een uitstekende voorbereiding op het internationaal erkende certificeringsexamen Professional Scrum Master (PSM-I). U kunt op vrijwillige basis deelnemen aan dit officiële examen, dat online wordt afgenomen door Scrum.org. Ter voorbereiding op dit examen ontvangt u een zelfstudiegids plus een realistisch proefexamen, waarop u persoonlijke feedback krijgt van de trainer. Heeft u dringende vragen tijdens de voorbereiding op het examen, dan kunt u de trainer telefonisch of per e-mail raadplegen.

Lesmatariaal

 • een uitgebreide syllabus met de presentaties en opdrachten, die na afloop van het traject ook uitstekend als naslagwerk te gebruiken is;
 • zelfstudiepakket met stappenplan, studiematerialen en proefexamen ter voorbereiding op officiële certificeringsexamens: "Professional Scrum Master"(PSM I) of "Product Owner" (PSPO I);
 • online toegang tot relevante publicaties en achtergrondinformatie.

Trainer/coach

De specialiteit van onze trainer is het implementeren van de werkwijze in complexe, vaak multidisciplinaire omgevingen. Hier komen zijn jarenlange werkervaring in de software industrie, coaching expertise en het uitrollen van een Agile manier van werken in diverse bedrijven bij elkaar. Denk hierbij aan bedrijven die actief zijn in de (hightech) machine- en apparatenbouw en productontwikkeling.

Zijn streven is het combineren van kennis- en ervaringsoverdracht met het werken in de praktijk. Onze trainer beschikt over het diploma TOP-coach, is Certified Scrum Master, Certified Scrum Practitioner en aangesloten bij de Agile & Scrum Alliance. Verder beschikt hij over het Agile Foundation certificaat en het Professional Scrum Master certificaat.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het verloop van een Agile Scrum implementatie traject, met daarin de volgende onderdelen:
  • Uitgebreide intake, waarin de trainer kennismaakt met de organisatie, de mensen, producten en processen. Ook worden uw verwachtingen en doelstellingen in kaart gebracht.
  • Korte, kernachtige Agile Scrum awareness training voor de mensen buiten het beoogde Scrum team. Deze training is name gericht op directie, management, projectleiders en vertegenwoordigers van ‘aanverwante disciplines zoals sales, marketing, service, etc. Aan bod komen de Agile mindset, de essentiële verschillen met de traditionele aanpak, de principes van projectmanagement volgens Scrum, inclusief de practices, rollen, verantwoordelijkheden en randvoorwaarden.
  • Brainstormsessie met alle betrokkenen om organisatie-specifieke zaken ten aanzien van de implementatie van de Agile principes en de Scrum werkwijze te bespreken en vorm te geven. De uitdagingen worden in kaart gebracht en alle vragen worden door de trainer op interactieve wijze behandeld.
  • Op maat gemaakte Agile Scrum Foundation training voor de leden van het Scrum team. Hierin wordt een stevig fundament gelegd voor een succesvolle start met de Scrum werkwijze. Tijdens de training wordt geoefend met materiaal uit de eigen werkomgeving zodat de implementatie van Scrum optimaal wordt voorbereid.
  • Start van het Scrum team, waarbij de Agile Scrum trainer & coach de eerste paar weken een vinger aan de pols houdt. Hierbij wordt waar nodig persoonlijke feedback en praktische aanwijzingen gegeven.
  • Nadat het team hands-on ervaring heeft opgedaan met de nieuwe werkwijze krijgt het Scrum team een training in geavanceerde Scrum principes en werkwijzen, zoals: agile estimation (poker planning), project- en release planning, multidisciplinair Scrum, Agile contracting, e.d.
  • Het traject wordt afgesloten door een algemene review. Hierbij formuleert de trainer verbeterpunten en geeft hij adviezen voor een verdere uitbouw van de Scrum methode in de organisatie. 

De precieze invulling van het trainingstraject hangt af van de verschillende organisatie-specifieke factoren. De doorlooptijd bedraagt meestal 2 à 3 maanden. Gedurende het gehele traject is de trainer minimaal 3 dagen on-site aanwezig, en steeds beschikbaar via mail, telefoon of Skype voor advies en ondersteuning. Desgewenst kan het trainer in het Engels verzorgd worden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Wilma Kuijpers, w.kuijpers@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0) 40 296 99 33
Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Mikrocentrum werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementskosten.

Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting op de cursusprijs.

Het dag arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch en fris na de middag.
Het middag-avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een avondmaaltijd inclusief drankje.
Het avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en water.