TrainingSubsidie

Agile Scrum

Implementatietraject Agile Scrum

Scrum is gericht op continue verbetering en het kort-cyclisch opleveren van kwaliteitsproducten. Er wordt gewerkt in zelfsturende multidisciplinaire teams waarbij samenwerking heel belangrijk is, zodat men snel kan inspelen op veranderende omstandigheden.

Het Scrum framework voor projectmanagement is gebaseerd op Agile principes en heeft zich binnen de ICT omgeving inmiddels ruimschoots bewezen. Maar ook voor systeem- en machine ontwikkeling, waarbij veelal diverse disciplines binnen een team actief zijn, biedt de Scrum werkmethode veel voordelen!

Wat leert u tijdens deze training?

Organisatie-brede kennismaking met de Agile principes en effectieve, pragmatische  implementatie van de Scrum werkwijze in multidisciplinaire projecten.

Onder leiding van een zeer ervaren trainer de Agile Scrum methodiek introduceren, optimaliseren, afstemmen en waar nodig aanpassen aan de specifieke kenmerken van uw processen en producten.

Het verzilveren van de toegevoegde waarde van de Agile werkwijze in uw organisatie:

 • stapsgewijze invoering van Agile Scrum, rekening houdend met de organisatiecultuur, bestaande processen en producteigenschappen;
 • omgaan met verstoringen en onzekerheden in complexe projecten;
 • het maken van een realistisch project- en releaseplanning;
 • het op een Agile wijze omgaan met fixed price en fixed time projecten;
 • samen met de klant toewerken naar maximale gebruikerstevredenheid;
 • Agile Scrum toepassen op zowel operationeel als strategisch niveau.

Voorbereiding van de deelnemers op het officiële certificeringsexamen voor Professional Scrum Master (PSM I) of Professional Scrum Product Owner (PSPO I).

Voor wie is de training Agile Scrum bedoeld?

Organisaties die actief zijn op het gebied van technische innovaties in een dynamische, multidisciplinaire omgeving, en aan de slag willen met de Agile principes en de voordelen van de Scrum werkwijze optimaal willen benutten.

De ervaring leert dat het succes van de Scrum methode mede wordt bepaald door de betrokkenheid van het (hoger) management. Dit traject is derhalve niet uitsluitend bedoeld voor de (beoogde) leden van het Scrum team, maar tevens voor alle andere betrokkenen in de organisatie!

Niveau van de training

HBO
Engelse leesvaardigheid is vereist.

Certificaat
PSM-I certificeringsexamen

Dit traject is een uitstekende voorbereiding op het internationaal erkende certificeringsexamen Professional Scrum Master (PSM-I). U kunt op vrijwillige basis deelnemen aan dit officiële examen, dat online wordt afgenomen door Scrum.org. Ter voorbereiding op dit examen ontvangt u een zelfstudiegids plus een realistisch proefexamen, waarop u persoonlijke feedback krijgt van de trainer. Zit u met dringende vragen tijdens de voorbereiding op het examen, dan kunt u de trainer raadplegen per telefoon of email.

Lesmateriaal
 • een uitgebreide syllabus met de presentaties en opdrachten, die na afloop van het traject ook uitstekend als naslagwerk te gebruiken is;
 • zelfstudiepakket met stappenplan, studiematerialen en proefexamen ter voorbereiding op officiële certificeringsexamens: "Professional Scrum Master"(PSM I) of "Product Owner" (PSPO I);
 • online toegang tot relevante publicaties en achtergrondinformatie.
Trainer/coach

De specialiteit van onze trainer is het implementeren van de Agile Scrum & Lean werkwijze in complexe, vaak multidisciplinaire omgevingen. Hier komen zijn jarenlange werkervaring in de software industrie, coachings-expertise en het uitrollen van een Agile manier van werken in diverse bedrijven bij elkaar. Denk hierbij aan bedrijven die actief zijn in de (hightech) machine- en apparatenbouw en productontwikkeling.

Zijn streven is het combineren van kennis- en ervaringsoverdracht met het werken in de praktijk. Onze trainer beschikt over het diploma TOP-coach, is Certified Scrum Master, Certified Scrum Practitioner en aangesloten bij de Agile & Scrum Alliance. Verder beschikt hij over het Agile Foundation certificaat en het Professional Scrum Master certificaat.

Een implementatie traject omvat de volgende onderdelen:

 1. Uitgebreide intake, waarin de trainer kennismaakt met de organisatie, de mensen, producten en processen. Ook worden uw verwachtingen en doelstellingen in kaart gebracht.
 2. Korte, kernachtige Agile Scrum awareness training voor de mensen buiten het beoogde Scrum team, met name directie, management, projectleiders en vertegenwoordigers van ‘aanpalende’ disciplines zoals sales, marketing, service, etc. Aan bod komen de Agile mindset en de essentiële verschillen met de traditionele aanpak, de principes van projectmanagement volgens Scrum, inclusief de practices, rollen, verantwoordelijkheden en randvoorwaarden.
 3. Brainstormsessie met alle betrokkenen om organisatie-specifieke zaken ten aanzien van de implementatie van de Agile principes en de Scrum werkwijze te bespreken en vorm te geven. De uitdagingen worden in kaart gebracht en alle vragen worden door de trainer op interactieve wijze behandeld.
 4. Op maat gesneden Agile Scrum Foundation training voor de leden van het Scrum team, waarin een stevig fundament wordt gelegd voor een succesvolle start met de Scrum werkwijze. Tijdens de training wordt geoefend met materiaal uit de eigen werkomgeving zodat de implementatie van Scrum optimaal wordt voorbereid.
 5. Start van het Scrum team, waarbij de Agile Scrum trainer & coach de eerste paar weken een vinger aan de pols houdt, en waarbij nodig persoonlijke feedback en praktische aanwijzingen worden gegeven.
 6. Nadat het team hands-on ervaring heeft opgedaan met de nieuwe werkwijze krijgt het Scrum team een training in geavanceerde Scrum principes en werkwijzen, zoals agile estimation (poker planning), project- en release planning,  multidisciplinair Scrum, Agile contracting, e.d. Het traject wordt afgesloten door een algemene review, waarbij de trainer verbeterpunten formuleert en adviezen geeft voor een verdere uitbouw van de Scrum methode in de organisatie.  

De precieze invulling van het traject hangt af van de verschillende organisatie-specifieke factoren. De doorlooptijd bedraagt meestal 2 à 3 maanden.  Gedurende het gehele traject is de ervaren trainer minimaal 3 dagen on-site aanwezig, en steeds beschikbaar via mail, telefoon of Skype voor advies en ondersteuning.  Desgewenst kan het traject in het Engels verzorgd worden.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Wilma Kuijpers, w.kuijpers@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0) 40 296 99 33
Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Mikrocentrum werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementskosten.

Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting op de cursusprijs.

Het dag arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch en fris na de middag.
Het middag-avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een avondmaaltijd inclusief drankje.
Het avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en water.

Materials logo Gratis Vakbeurs & Congres
Materials 2018
30 mei 2018 t/m 31 mei 2018
NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven
Inschrijven | Informatie | In agenda