CursusSubsidie

Design for assembly (DFA)

Design for Assembly (DfA) is een methode die u helpt kostenbesparend en methodisch te ontwerpen. Hierbij spelen factoren als maakbaarheid, de benodigde tijdsduur en kosten van assemblage een grote rol. Het stelt u als ontwerper in staat om systematisch een productontwerp te beoordelen op factoren die een negatieve invloed hebben op de montage. Denk hierbij aan productaanpassingen, gereedschaps-wijzigingen en het te laat op de markt komen van producten. DfA is ook uitermate geschikt om de mogelijkheden van mechanisatie te bepalen.

Tijdens de cursus Design for Assembly leert u te werken volgens deze methode en de bijbehorende DfA rules. Deze cursus wordt alleen bedrijfsintern georganiseerd. De reden hiervoor is dat de opleidingsbehoefte en het gewenste lesprogramma gericht wordt op uw huidige bedrijfssituatie

Dit levert de cursus Design for Assembly (DfA) u op

Tijdens deze cursus leert u het toepassen van de DfA-methode voor het op voorhand kostenbesparende productontwerpen te realiseren. U leert door met behulp van op uw organisatie afgestemde praktijkoefeningen het assemblageproces te analyseren en weet hoe u assemblageschema’s opstelt. Dit allemaal aan de hand van door u ingebrachte producten en standaardvoorbeelden in het analyseren/beoordelen van de montage(on)vriendelijkheid. Na afloop van deze cursus weet u welke factoren in het ontwerp verbetert kunnen worden en heeft u zicht op door te voeren besparingen.

Voor wie is deze DfA cursus bedoeld?

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij productontwerp of het ontwerpen van automatische productiesystemen zoals:

  • productontwerpers en -tekenaars
  • constructeurs
  • bedrijfsmechanisatiemedewerkers
  • bedrijfskundigen
  • arbeidsanalisten

Niveau van de cursus

MBO en HBO

Duur

2 dagbijeenkomsten van 9.00 tot 16.30 uur, 1x per week.

Bewijs van deelname

Na afloop van de cursus ontvangt de u een bewijs van deelname.

Lesmateriaal

Een uitgebreide syllabus, die na de cursus uitstekend als naslagwerk te gebruiken is.

Tijdens de cursus Design for Assembly komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • uitleg van de theoretische achtergrond van DfA;
  • praktijkoefeningen in het analyseren van het assemblage-proces;
  • opstellen van assemblage-schema's;
  • oefenen aan de hand van eigen ingebrachte producten en standaardvoorbeelden in het analyseren/beoordelen van de montage(on)vriendelijkheid;
  • aangeven van de richting waarin het ontwerp verbeterd kan worden en de daaruit voortvloeiende besparingen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Jeroen Gijsberts, j.gijsberts@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 47 07 99 63

Design for Assembly (DfA) is een methode ontwikkeld voor het bij benadering vaststellen van de benodigde tijdsduur en kosten van assemblage van producten tijdens de ontwerpfase. DfA richt zich op het voorkomen van montageproblemen die later extra kosten veroorzaken, onder andere door productaanpassing, gereedschaps-wijziging en het te laat op de markt komen van producten. DfA is uitermate geschikt om de mogelijkheden van mechanisatie te bepalen.

Het gebruik van DfA-technieken wordt toegelicht in een op handmontage gerichte cursus. Verdien uw cursus terug met de analyse van een eigen ingebracht product!

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.