CursusSubsidie

Kostenbewust ontwerpen met VA/VE

Betere producten, materialen en fabricagemethoden tegen lagere kosten Value Analysis (VA) en Value Egineering (VE) betekent zoveel als 'waarde toekennen door analyseren en (opnieuw) construeren'. Het is een methode om tot productverbetering te komen waarbij de te vervullen functie van het product of onderdeel uitgangspunt is.

Met de VA/VE methode wordt gezocht naar de goedkoopste manier om in de functie te voorzien. Daarbij kan het ontwerp van het product  gewijzigd worden, maar ook de te gebruiken materialen. Er kan zelfs gekozen worden voor andere fabricagemethoden. De studies voor Value Analysis/Value Engineering worden uitgevoerd in een multidisciplinair team. Dit bevordert de communicatie, het resultaat en het verkort de doorlooptijd. De te vervullen functies sluiten daarbij beter aan op de wensen van het bedrijf en de klant.

Wat leert u tijdens deze cursus?
 • de basisprincipes van Value Analysis & Value Engineering
 • de VA/VE methode toepassen in uw eigen organisatie
Voor wie is de cursus Kostenbewust ontwerpen met VA/VE bedoeld?
 • productontwerpers en -ontwikkelaars
 • inkopers
 • verkopers
 • marketing medewerkers
 • cost-controllers
 • bedrijfsmechanisatie-medewerker
 • en anderen die betrokken zijn bij het productontwerp
Niveau van de cursus
 • MBO+
 • HBO
Duur

2 dagbijeenkomsten van 9.00 tot 16.30 uur, 1x per week.

Bewijs van deelname

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Lesmateriaal

Een uitgebreide syllabus, die na de cursus uitstekend als naslagwerk te gebruiken is.

 • Uitleg van de Value Analysis / Value Engineering methode
 • Het bepalen van functies
 • Het structureren van functies
 • Het bepalen van functiekosten
 • Het bepalen van productwaarden
 • Het stellen van de productiekosten targets
 • Het toepassen van creativiteitstechnieken
 • Het kiezen van de juiste oplossing
 • Voorwaarden voor het structureel toepassen van Value Analysis/Value Engineering in een organisatie
 • Het inbedden van de VA/VE methode in de organisatie
 • Praktijkoefeningen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Jeroen Gijsberts, j.gijsberts@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0) 40 296 99 33
Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.
Materials logo Gratis Vakbeurs & Congres
Materials 2018
30 mei 2018 t/m 31 mei 2018
NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven
Inschrijven | Informatie | In agenda