CursusSubsidie

Value Engineering

Kostenbewust ontwerpen met Value Analysis en Value Engineering

Hoe bereikt u betere producten, materialen en fabricagemethoden tegen lagere kosten? Dit bereikt u met Value Analysis (VA) en Value Engineering (VE), oftewel: waarde toekennen door analyseren en (opnieuw) construeren. Deze methode zet productverbetering en kostenbewust ontwerpen centraal, waarbij de te vervullen functie van het product of onderdeel uitgangspunt is.

De cursus Value Engineering maakt u wegwijs in de VA/VE methode om zo de goedkoopste manier om in een functie te voorzien. Daarbij kan het ontwerp van het product gewijzigd worden, maar ook de te gebruiken materialen. Er kan zelfs gekozen worden voor andere fabricagemethoden. De studies voor Value Analysis/Value Engineering worden uitgevoerd in een multidisciplinair team.

Dit levert de cursus Value engineering u op

De cursus helpt u de communicatie, het resultaat en het verkorten van de doorlooptijd te bevorderen. De te vervullen functies sluiten daarbij beter aan op de wensen van het bedrijf en de klant. U leert:

 • de basisprincipes van Value Analysis & Value Engineering;
 • de VA/VE methode toepassen in uw eigen organisatie;
 • het kiezen van de juiste oplossing.

Voor wie is deze cursus over kostenbesparend ontwerpen bedoeld?

Deze cursus is bedoeld voor iedereen actief als:

 • productontwerpers en –ontwikkelaars;
 • inkopers;
 • verkopers;
 • marketing medewerkers;
 • cost-controllers;
 • bedrijfsmechanisatie-medewerker en anderen die betrokken zijn bij het productontwerp.

Niveau van de cursus

MBO+ en HBO

Duur

2 dagbijeenkomsten van 9.00 tot 16.30 uur, 1x per week.

Bewijs van deelname

Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname.

Lesmateriaal

Een uitgebreide syllabus, die na de cursus uitstekend als naslagwerk te gebruiken is.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • uitleg van de Value Analysis / Value Engineering methode;
 • het bepalen van functies;
 • het structureren van functies;
 • het bepalen van functiekosten;
 • het bepalen van productwaarden;
 • het stellen van de productiekosten targets;
 • het toepassen van creativiteitstechnieken;
 • het kiezen van de juiste oplossing;
 • voorwaarden voor het structureel toepassen van Value Analysis/Value Engineering in een organisatie;
 • het inbedden van de VA/VE methode in de organisatie;
 • praktijkoefeningen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Jeroen Gijsberts, j.gijsberts@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 47 07 99 63
Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.