CursusSubsidie

IPMA-C

De certificering voor IPMA (International Project Management Association) geeft al jaren een gedegen invulling aan de competentieontwikkeling van projectmanagement.

IPMA schrijft niet één methodiek voor, maar wil stimuleren dat een projectmanager zijn beroep competent uitoefent. IPMA certificering veronderstelt dat een projectmanager het vermogen nodig heeft om kennis, kunde, persoons- en attitudekenmerken effectief in te zetten voor het succesvol leiden van een project. IPMA is toepasbaar in alle denkbare omgevingen zoals bedrijven, overheden, bouw en ICT.

De cursus IPMA-C leidt op om het gelijknamige examen te halen (via IPMA.nl) zodat u en uw collega projectmanagers naar uw klanten toe kan aantonen dat u dezelfde taal spreekt en over de juiste competenties beschikt.

Wat leert u tijdens deze cursus?
 • de definities van een project, projectmanagement en programmamanagement;
 • de projectfasen en organisatie binnen projecten;
 • methoden en technieken voor projectplanning, -besturing en kwaliteitsbewaking;
 • kennis van budgettering en financiën binnen een project;
 • de basisprincipes van projectmanagement en projectteams;
 • en u bereidt zich optimaal voor op het IPMA-C examen.
Voor wie is de cursus IPMA-C bedoeld?

Ervaren projectmanagers met HBO denk- en werkniveau die gecertificeerd willen worden. Voor IPMA A, B en C zijn toelatingseisen van kracht. Wij zullen deze met u beoordelen bij uw aanmelding.

Niveau van de cursus

HBO

Duur

Deze cursus leidt op voor het gelijknamige examen van IPMA-C en gaat in op de basisprincipes van projectmanagement en de bijbehorende competenties. Door opdrachten en de examentraining wordt u grondig voorbereid op het examen. De opleiding IPMA-C wordt in 6 dagen doorlopen. Het aantal zelfstudie uren bedraagt ca 120 - 150 uur.

Certificaat

Deze cursus leidt u op voor het IPMA C examen.
Het traject kent de volgende onderdelen, per fase uiteengezet:

Fase 1:

 • 360-gradenmeting
 • Self-assessment

Fase 2:

 • Theorie-examen
 • Projectrapport

Fase 3:

 • Interview

Voor alle onderdelen gelden vastgestelde einddatums. Na elk beoordelingsmoment ontvangt u een advies over het voortzetten van het traject.

Het IPMA-C theorie examen wordt afgenomen door IPMA.  Vanaf 2011 is het alleen nog mogelijk om eerst het IPMA C Theorie certificaat te halen en daarna pas in te schrijven voor het assessment.

Het theorie-examen bestaat uit 2 onderdelen en duurt in totaal 3,5 uur: het eerste onderdeel bestaat uit 40 meerkeuzevragen (50 minuten) en een scenario met vragen (160 minuten).

Naast deze kosten van het theoretische deel rekent IPMA kosten voor het verdere assessment. Dit assessment dient binnen 3 jaar na het behalen van de theorie te zijn voltooid.

Lesmateriaal

Het meest actuele studiemateriaal zal worden gebruikt tijdens de cursus. Dit sluit perfect aan bij de exameneisen

 

 

 

Cursusprogramma IPMA C
 • elementen van projectmanagement: doelen stellen, faseren, beheersen en beslissen;
 • relatie tussen bedrijfsdoelen en projectresultaten en de gevolgen voor de opzet van een project;
 • projectmodellen en structuren;
 • werken in projectteams; leiderschap, teamvorming en communicatie;
 • tijd en geld in projecten;
 • planningstechnieken zoals CPM, PERT en Gantt;
 • Work Breakdown Structure;
 • Earned Value Analysis;
 • voortgangsbewaking en -beheersing;
 • budgettering en financiering.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Wilma Kuijpers, w.kuijpers@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0) 40 296 99 33
IPMA Certificering

Bij certificering wordt het bekwaamheidsniveau van de deelnemer getoetst. Op basis van dit uitgangspunt zijn de competenties per niveau in kaart gebracht. In totaal onderscheidt IPMA vier certificeringsniveaus. Voor niveau D en C geldt dat vooral kennis erg belangrijk is. Bij niveau B en A wordt vooral gekeken naar de competenties. Vanaf niveau C wordt ook projectervaring getoetst. Feitelijk is een IPMA-certificaat een bewijs van ervaring in projecten en een garantie voor het kennisniveau.

IPMA is een bewustwordings- en reflectieproces, dat mogelijkheden biedt voor verdere verdieping en professionalisering van projectmanagement.

IPMA D: voor projectmedewerkers en beginnende projectmanagers. De voorbereiding op het examen vergroot de theoretische kennis van alle aspecten van projectmanagement. Er zijn geen instroomeisen. Zie ook de informatie voor IMPA D-certificering.

IPMA C: voor projectmanagers die minimaal drie jaar projectervaring hebben in minder complexe projecten.

IPMA B: voor projectmanagers met minimaal 6 jaar ervaring in projecten, waarvan 3 jaar in complexe projecten.

IPMA A: voor zeer ervaren projectmanagers met minimaal 5 jaar ervaring in een multi-project omgeving.

Het is niet noodzakelijk om de niveaus van D naar A te doorlopen, na toetsing van projectervaring en –kennis wordt het niveau van instroom bepaald.

De structuur van IPMA

IPMA gaat uit van competenties die nodig zijn om een project goed te kunnen managen. In totaal beschrijft IPMA 46 competenties verdeeld over drie gebieden:

Technische competenties: de vaktechnische fundamenten van projectmanagement. Er worden 20 competenties beschreven die van belang zijn voor de voorbereiding, inrichting, uitvoering en afsluiting van een project.

Gedragsmatige competenties: de persoonlijke competentie-elementen van een projectmanager. Er worden 15 competenties beschreven die van belang zijn voor het managen van een project, op het gebied van projectleiderschap, sociale vaardigheden en teamwerk.

Contextuele competenties: de competentie-elementen van projectmanagement in relatie tot de omgeving van het project. Er worden 11 competenties beschreven die een project manager moet ontwikkelen om op een effectieve manier met zijn omgeving om te gaan

 

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.
HTPM
Een dag voor en door projectmanagers
8 oktober 2019
De Run 1115, Veldhoven
Informatie | In agenda