TrainingSubsidie

E-mail efficiency

Worstelt u elke dag met uw tijd om al het werk af te handelen? Loopt uw inbox elke dag verder vol en lukt het niet meer om alles te volgen?
E-mail is niet alleen een belangrijk communicatiemiddel maar ook een belangrijke bron van allerlei verstoringen door de dag heen die een effectief gebruik van de beschikbare tijd bemoeilijkt.

De hoeveelheid tijd die de gemiddelde werknemer elke dag aan Outlook besteed is aanzienlijk maar het ontbreekt vaak aan een strak gedefinieerde werkmethode om hier efficiënt mee om te gaan.

De praktische invulling van deze Outlook training zorgt ervoor dat u na afloop direct aan de slag kunt gaan met de nieuwe manier van werken in uw eigen Outlook omgeving en dus meteen blijvende resultaten zult behalen.

Wat leert u tijdens deze training?

Door mee te doen aan de E-mail efficiency training krijgt u zicht op hoeveel tijd en energie per dag gewonnen kan worden door:

 • de belangrijkste timemanagement principes te herkennen;
 • effectief te communiceren per e-mail;
 • de meest efficiënte werkmethode direct toe te passen voor het afhandelen van e-mails;
 • outlook technieken en ‘best practices’ aan te leren om zo efficiënt mogelijk te werken;
 • aandacht te hebben voor efficiënt gebruik van smartphone bij e-mail afhandeling.

U krijgt inzicht in de belangrijkste timemanagement principes om hiermee effectiever met de beschikbare tijd om te gaan. Toepassing van deze principes binnen de e-mail afhandeling zodat e-mail niet meer onevenredig de dagindeling bepaalt.

Voor toepassing binnen e-mail afhandeling wordt een nieuwe, zeer praktische werkmethode geïntroduceerd voor het omgaan met en afhandelen van e-mails.

U kunt tijdens de training de nieuwe manier van werken direct implementeren in uw eigen Outlook omgeving zodat deze na afloop van de training direct toegepast kan worden.

Tijdwinst van ½ tot 1 uur per dag is mogelijk door toepassing van de nieuwe manier van e-mail afhandeling gecombineerd met een aantal concrete timemanagement richtlijnen.

Voor wie is de training E-mail efficiency bedoeld?

Voor iedereen die last heeft van te weinig tijd en teveel e-mails. Voor iedereen die regelmatig Outlook gebruikt, enige vaardigheid in algemeen computergebruik is vereist.

Niveau van de training

MBO/HBO

Duur

Twee halve dagen steeds van 09.00 tot 13.00 uur.

Bewijs van deelname

Na afloop van de training ontvangt u een bewijs van deelname.

Lesmateriaal

Naslagwerk wat handzaam is voor het werken met Outlook.
Gebruik van eigen laptop is verplicht.

Dag 1 – halve dag

 • time management principes en de invloed op e-mail efficiency;
 • basisprincipes van e-mail efficiency;
 • effectief communiceren per e-mail;
 • optimale werkmethode;
 • werkmethode en Outlook;
 • implementeren binnen Outlook;
 • oefenen met nieuwe werkmethode in Outlook.

Dag 2 – halve dag

 • praktijk versus theorie;
 • aanscherping van werkmethode o.b.v. opgedane ervaringen;
 • gebruik van de smart-phone en e-mail afhandeling;
 • optimalisatie van Outlook door gebruik van veel extra functionaliteiten;
 • oefenen met gebruik van de extra Outlook functionaliteiten.

Voor beide dagen is een eigen laptop nodig.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Wilma Kuijpers, w.kuijpers@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 20 62 56 80
Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.
HTPM 2020 zondertekst Een dag voor en door projectmanagers
De invloed van de High Tech Projectmanager
3 november 2020
Mikrocentrum, De Run 1115, Veldhoven
Inschrijven | Informatie | In agenda